DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DO ALUMNADO PENDENTE DA ESO