Skip to Content

PROCESO DE RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR 2018-19 CIRCULAR: SORTEO DE MEMBROS QUE CONSTITUIRÁN A XUNTA ELECTORAL

De conformidade co establecido na Resolución do 25 de setembro de 2018 da Dirección Xeral Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos (D.O.G. 08/10/2018), realizarase proximamente neste Centro a renovación parcial dos membros do Consello Escolar.

            A organización e supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral, que se constituirá ao efecto, e estará integrada por:

- A directora do Centro.

- Un profesor ou profesora.

- Un pai ou nai ou titor legal.

- Un representante do persoal de administración e servizos.

- Un alumno ou alumna de educación secundaria.

            Os catro últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo, (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo será público e terá lugar na Sala de Profesores do Centro o día 29 de outubro ás 10:10h.

            Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar as súa

candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instrucións que

figurarán nas distintas convocatoriasque proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral

do Centro.

                               A Dirección.page | by Dr. Radut