ADMISIÓN CURSO 2019 2020

ADMISIÓN CURSO 2019

Atendendo ao disposto na ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para  a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos  DOG 15-03-2015) modificada pola ORDE do 25 de xaneiro de 2017 (DOG 1-02-2017) o prazo de presentación de solicitudes de admisión será do 1 ao 20 de marzo.

O alumnado que quera solicitar admisión no

CRA de VILABOA CONSUELO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

CÓDIGO DE CENTRO 36024495

 

PRESENTRARASE UNHA ÚNICA SOLICITUDE ASINADA POR ÁMBOLOS DOUS PAIS/NAIS/TITORES LEGAIS no centro que se solicita en primeiro lugar do VENRES 1 AO MÉRCORES 20 DE MARZO. (formulario normalizado ED550B ORDE do 12 de marzo de 2013 modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017 

As solicitudes de admisión  cubriranse  (Do 1 ao 20 de marzo) mediante o  formulario normalizado (ED550B) a través da aplicación de xestión do proceso: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado 

Menú:  Solicitudes- Solicitudes de admisión- Crear solicitude de admisión        MANUAL FAMILIAS

CRA de VILABOA CONSUELO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS)

CÓDIGO DE CENTRO 36024495

e presentaranse:

A)NA SEDE ELECTRÓNICA DA XUNTA DE GALICIA (precísase CHAVE 365 ou certificado dixital)

 

B)NA SECRETARÍA DO CENTRO

1) D

Dito formulario (ED550B) tamén será facilitado en papel gratuitamente nas Escolas e estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia e na páxina web da Consellería de Educación e nos BLOGs das escolas.

FORMULARIO EN GALEGO

FORMULARIO EN CASTELÁN

 

Xunto coa solicitude de admisión, achegarase copia do DNI do alumno ou copia da folla do libro de familia onde apareza o neno/a, e copia do DNIs dos pais/titores legais. (De entregarse varias solicitudes perderanse tódolos dereitos de prioridade como figura na normativa citada)

 OUTRA DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

Os alumnos xa escolarizados, que presenten unha solicitude de admisión noutro centro,  teñen a obriga de comunicalo ao seu centro de orixe.

 

No caso de que se teña que baremar (habendo máis demanda de prazas que vacantes), do 25 de marzo ao 5 de Abril solicitarase a información acreditativa xunto coas follas 3 e 5 do formulario normalizado (ED550B)

 

As listaxes de admitidos e excluídos provisionais presentaranse nos taboleiros das escolas antes do 25 de abril e as  listaxes definitivas antes do 15 de maio de 2019.

 

O prazo de formalización da matrícula será do 20 ao 28 de Xuño de 2019.

 

CIRCULAR ADMISIÓN CRA VILABOA

 

 

Oferta de postos escolares por escolas

2019 2020

 

 

 

ESCOLAS

 

 

POSTOS ESCOLARES TOTAIS

POR ESCOLA

PRAZAS

RESERVADAS

PARA NENOS

CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

 

PRAZAS

VACANTES

OFERTADAS

 

TOTAL

PRAZAS VACANTES

OFERTADAS

 

BARCIELA

 

2 UNIDADES

40

 

6

 

16

 

22

 

BÉRTOLA

 

 

20

 

3

 

8

 

11

 

FIGUEIRIDO

 

 

14*

 

3

 

5

 

8

*O espazo real das aulas non permite unha ratio superior a 14.

 

PAREDES

 

 

20

 

3

 

11

 

14

 

POUSADA

 

2 UNIDADES

40

 

6

 

18

 

24

TOTAL

134

21

58

79

 

INSTRUCIÓNS ADMISIÓN 2019

VACANTES OFERTADAS

AdxuntoTamaño
Instrucions admision curso 2019-20.pdf548.49 KB
Circular información admisión 2019 2020.doc102 KB
ADMISION vacantes ofertadas 2019-20.doc90 KB
AUTORIZACIÓN WHATSAPP 2019.doc90.5 KB
ENQUISA LINGUA MATERNA 2019.doc73 KB
SOLICITUDE RELIXIÓN ALTERNATIVA 2019.doc55 KB
AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN IMAXE 2019.doc79 KB
ED550B-C ADMISIÓN 2019.pdf1.13 MB
ED550B-G ADMISIÓN 2019.pdf1.13 MB