Secretaría

RESERVA PRAZA CENTROS ADSCRITOS 1-15 FEBREIRO 2018

 Atendendo ao disposto na ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (Diario oficial de Galicia a data de 15 de marzo de 2013), modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017 (Diario Oficial de Galicia a data de 1 de febreiro de 2017) informamos que:

Ábrese o prazo para a realización da reserva de praza  1- 15 FEBREIRO aos centros adscritos do CRA de Vilaboa das nenas e nenos que pasan a 1º primaria: CEP Plurilingüe de Riomaior e CPI Toural.

O alumnado que pretenda continuar estudos no centro de adscrición deberá presentar no CRA a documentación para formalizar a reserva de praza (modelo ED550A) ou ben xerar a solicitude a través da aplicación:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

A solicitude entregarase na escola á titora quen facilitará o xustificante de entrega da mesma.

* SOLICITUDE EN CASTELÁN (MODELO ED550A)

As familias que non opten á reserva de praza nos centros adscritos, deberán esperar ao prazo ordinario de Admisión: do 1 ao 20 de marzo de 2018.

A RESERVA DE PRAZA NO CENTRO ADSCRITO NON É COMPATIBLE COA PRESENTACIÓN DUNHA SOLICITUDE DE ADMISIÓN NUN CENTRO NOVO.

 

PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2017-2018

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 2017 2018

 

DESCARGA A INSTRUCIÓNS

 

DESCARGA A OFERTA DE VACANTES POR ESCOLAS

 

Á HORA DE PRESENTAR A SOLICITUDE HAI

DÚAS OPCIÓNS: 

Pódese cubrir a solicitude de xeito telemático ou ben descargar o Modelo ED550B (arquivo pdf editable) e cubrilo e logo imprimilo ou ben imprimilo e cubrilo a man.

 

A) OPCIÓN TELEMÁTICA

ADMISIÓN

CUBRIR A SOLICITUDE A TRAVÉS DA APLICACIÓN

 

B) OPCIÓN DE DESCARGA DE DOCUMENTO

 

DESCARGA E IMPRIME A SOLICITUDE (EDITA O PDF E IMPRIME OU IMPRIME E CUBRE A MAN (Non é preciso cubrir as follas 3 e 5 da solicitude polo momento- sería necesario facelo máis adiante no caso de ter que baremar-)

* A SOLICITUDE IMPRESA ESTARÁ TAMÉN DISPOÑIBLE NAS ESCOLAS E NA SEDE DO CRA.

 

 

HORARIO E LUGAR DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

 

SEDE DO CRA DE VILABOA (Toural 13 1º piso Vilaboa)

Cómo chegar á Sede?

HORARIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS:

  • MARTES 9:00-11:00 // 16:00-18:00
  • XOVES: 12:00-14:00
  • VENRES: 9:00-10:00

* Fóra deste horario poderá entregarse no Horario de Dirección inda que non se garante o seu cumprimento por mor da organizaicón do centro. 

Teléfono de Contacto:  618554594   986708362

Distribuir contido