Secretaría

RESERVA PRAZA CENTROS ADSCRITOS 1-15 FEBREIRO 2018

 Atendendo ao disposto na ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (Diario oficial de Galicia a data de 15 de marzo de 2013), modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017 (Diario Oficial de Galicia a data de 1 de febreiro de 2017) informamos que:

Ábrese o prazo para a realización da reserva de praza  1- 15 FEBREIRO aos centros adscritos do CRA de Vilaboa das nenas e nenos que pasan a 1º primaria: CEP Plurilingüe de Riomaior e CPI Toural.

O alumnado que pretenda continuar estudos no centro de adscrición deberá presentar no CRA a documentación para formalizar a reserva de praza (modelo ED550A) ou ben xerar a solicitude a través da aplicación:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

A solicitude entregarase na escola á titora quen facilitará o xustificante de entrega da mesma.

* SOLICITUDE EN CASTELÁN (MODELO ED550A)

As familias que non opten á reserva de praza nos centros adscritos, deberán esperar ao prazo ordinario de Admisión: do 1 ao 20 de marzo de 2018.

A RESERVA DE PRAZA NO CENTRO ADSCRITO NON É COMPATIBLE COA PRESENTACIÓN DUNHA SOLICITUDE DE ADMISIÓN NUN CENTRO NOVO.

 

Distribuir contido