Autorización para a realización de cribado COVID-19 polo SERGAS no CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez martes 8 de xuño

Hoxe, xoves 3 de xuño, a Xefatura Territorial de Educación comunicou ao centro que se vai proceder a realizar un cribado masivo no CRA (alumnado, profesorado e persoal non docente). O obxectivo é detectar posibles asintomáticos e evitar calquera repunta nos contaxios logo de detectar un caso positivo no noso centro e ante o aumento exponencial de casos no concello.

Por todo isto, solicitamos a colaboración das familias e titores/as legais do alumnado para facer o cribado e solicitámoslles de forma urxente que traian asinada esta autorización a través do/a alumno/a para que a entregue á súa titora antes da realización da proba MARTES 8 de xuño.

A autorización en papel chegará hoxe mesmo ás casas de man do alumnado. Tamén se pode descargar premendo no seguinte enlace.

 

AUTORIZACIÓN CRIBADO

PUBLICACIÓN PROVISIONAL ADMISIÓN CURSO 2021/2022

As 27 solcitudes de admisión presentadas entre o 1 e o 22 de marzo de 2021 foron admitidas.

 

CONSULTAR LISTAXE

n/d

CRA PLURILINGÜE DE VILABOA CONSUELO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

 CRA PLURILINGÜE DE VILABOA.

CONSUELO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Enderezo: Toural 13     36141   Vilaboa (Pontevedra)     9957+WC O Toural, Vilaboa 

Teléfono: 986 708 362 // 618 554 594

Mail: cra.vilaboa@edu.xunta.gal

CÓDIGO DO CENTRO: 36024495

 

5 ESCOLAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 3-6 ANOS

e unha Sede administrativa

Bértola-Figueirido-Paredes

Barciela e Pousada

 

 

   

 
 
 
RESUMO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
 
 
PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2020 2021
 

PROCESO DE RENOVACIÓN DA COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2020

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR ADIADAS

VER RESOLUCIÓN POLA QUE DE ADÍAN AS ELECCIÓNS POR MOR DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA.

  Segundo a RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2018, conjunta de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos y de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se establece el calendario para la celebración de elecciones de miembros de los consejos escolares de centros docentes sostenidos con fondos públicos corresponde facer unha renovación parcial dos membros do Consello Escolar.

Procede nste caso renovar 2 representantes do Claustro de mestres e mestras e a totalidade dos representantes das familias (3), puidendo a ANPA designar directamente un de estes tres representantes.

 

Segundo o Artigo 2º da citada Resolución a elección dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no Consello Escolar celebrarase ao efecto entre os días 23 e 27 de novembro, ambos os dous incluídos. Será responsabilidade da Xunta Electoral fixar a data definitiva das votacións, que probablemente se celebrará o martes día 24 de novembro de 2020.

A Xunta electoral estará formada pola directora, unha mestra/a e unha nai/pai elixidos en sorteo público.

VER CENSO NAIS/PAIS

Para poder constituir a Xunta electoral, entre os días 2 e 5 de novembro, procederase a un sorteo público o vindeiro martes 20 de outubro ás 13:45 na escola de Bértola tal e como se informa na seguinte circular:

VER CIRCULAR

 

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19

“PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 

CRA PLURILINGÜE DE VILABOA

CONSUELO GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

NO CURSO 2020-2021”

PROTOCOLO ACTUALIZADO

 

Ver PLAN DE ADAPTACIÓN

 

 

 

Ver PROGRAMA DE ACOLLIDA

 

 

Ver PLAN DE CONTINXENCIA

 

 

O CRA DE VILABOA NA REDE DE ESCOLAS NA NUBE

 
A Consellería de Cultura e Educación, AMTEGA e CESGA asinarán un convenio para o desenvolvemento da “Rede de Escolas na Nube”
Trátase dun proxecto de innovación educativa que tenta desenvolver unha contorna de colaboración e aprendizaxe en comunidade, baseada en servizos ‘cloud’ e software aberto para os Centros Rurais Agrupados.
A iniciativa é coordinada polo CESGA, e conta coa participación da área de I+D+I da empresa galega BALIDEA
Na actualidade, a experiencia piloto estase a desenvolver en catro Centros Rurais Agrupados: o CRA de Vilaboa, o CRA Amencer en Ribadavia, o CRA Boqueixón-Vedra,  e o  CRA Nosa Señora do Faro, en Ponteceso. Entre eles abarcan 22 escolas unitarias rurais nas provincias de Pontevedra, Ourense e A Coruña, con 60 docentes e 333estudantes dende os 3 aos 7 anos participando no proxecto dende o principio de curso.
 
 O Presidente da Xunta de Galicia Don Alberto Núñez Feijoo recibe ás directoras da REDE de ESCOLAS na NUBE.  As Directoras, en representación dos CRAs que están no proxecto da NUBE  aproveitaron para darlle difusión ao Proxecto e centrar o interese no Ensino Rural onde se aposta por un cambio metodolóxico a través da tecnoloxía.
 

Distribuir contido