Equipo de Biblioteca

EQUIPO DE BIBLIOTECA

Para cumprir co art. 4 da Orde do 16 de maio de 2013 que regula a participación no Plan de Mellora de Biblioteca Escolares creouse a Comisión da Biblioteca no seo do Consello Escolar e quedou integrada por:

 • Marcos López Corredoira (representante do profesorado)
 • Ángeles Pilar López López (representante do Concello de Friol)
 • Margarita Rodríguez Couceiro (representante do Equipo Directivo)
 • Rocío Del Río López (representante das familias e ANPA)
 • María del Carmen Gil Rodríguez (representante da Biblioteca Municipal de Friol)
 • Modesto Fernández Gómez (coordinador do Equipo de Biblioteca e secretario da Comisión)

 

O Equipo de Biblioteca está formado por:

 • Modesto Fernández Gómez (coordinador)
 • Ana Mª Vázquez Rodríguez
 • Belén Blanco Lamas
 • Eva Doel Mourenza
 • Teresa Lobato Janeiro

Distribuir contido