ARTS: Hello Students!!

Hello!!!! How are you?. The teacher Montse and the teacher Vero send you some songs for you to remember and sing.

(Ola!!!! Como estades?. A profe Monste e a profe Vero enviánvos algunhas cancións para que recordedes e cantes.)

Super Simple Songs 

 

The spring begins, so let`s paint some flowers from the KroKotak page.

(Comeza a primavera, así que imos pintar algunhas flores da páxina KroKotak)

Bye! Bye!

Montse and Vero