Skip to Content

PROCEDEMENTO ADMISIÓN

 

NORMATIVA REGULADORA PARA O PROCESO DE ADMISIÓN

 

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 • Prazo de presentación de solicitudes: 1-21 DE MARZO (ambos inclusive)
 • Cando o número de solicitudes sexa superior ao de postos dispoñibles, o centro abrirá un prazo de 10 días hábiles, entre o 24 de marzo e o 6 de abril, ambos incluídos, para presentar, de forma presencial no centro, a documentación xustificativa dos criterior xerais de admisión alegados pola persoa solicitante.Tamén teñen a opción de achegala á solicitude de admisión. 
 • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: ANTES DO 25 DE ABRIL. Poderán ser obxecto de reclamación nun prazo de 5 días hábiles. 
 • Publicación definitiva das listaxes de admitidos e non admitidos: ANTES DO 15 DE MAIO. Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada ante o responsable da Xefatura Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes.
 • O alumnado admitido no centro poderá formalización a súa inscrición do 20 A0 30 DE XUÑO.

 

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

 

1. Cubrir a solicitude a través do enlace á aplicación “admisión do alumnado” e asinala na Sede Electrónica, coa Chave 365 ou certificado dixital. 

2. Cubrir a solicitude a través do enlace á aplicación “admisión do alumnado” e presentala asinada no centro (cita previa).

      3. Cubrir a solicitude que achegamos para a súa descarga e entrega asinada na secretaría do centro (cita previa).

 Manual sobe como presentar a solicitude a través da aplicación "admisión de alumnado"

SOLICITUDES

 

 • Dispoñibles na páxina web, na aplicación "admisión de alumnado".

 

Formulario en galego

Formulario en castelán

Tamén poden recoller unha copia do formulario na secretaría do centro (cita previa).

 

HORARIO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES NA SECRETARÍA DO CENTRO 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

12.25-13.10

 10.40-11.20  09.55-11.20 13.15-14:00  13:15-14:00

 

É preciso para respectar ao máximo o Protocolo de adaptación ao Covid-19 do noso centro, evitando aglomeracións ou esperas na entrega de solicitudes, soliciten cita previa, a través do correo electrónico: ceip.zalaeta@edu.xunta.gal

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

 •  Impreso de solicitude de admisión ED550B
 •  Copia e orixinal do libro de familia ou DNI do alumno/a que acredite a súa idade. 
 •  En caso de separación ou divorcio, deberán presentar o convenio regulador ou resolución xudicial. 
 • En caso de familia numerosa, o título que o acredite. 
 • En caso de solicitar unha praza para alumnado con NEAE (Necesidades Específicas de Apoio Educativo) achegarase a documentación que acredite as circunstancias da petición.
 • En caso de discapacidade da/o alumna/o, proxenitores, titores legais ou irmáns, achegarase a documentación acreditativa.
 • Certificado de empadroamento no que figure que levan máis dun ano empadroados/as, no caso de que opten aos puntos do padrón)
 • En caso de familia monoparental, documentación que acreditativa.
 • Para alumnado procedente doutro centro deberán achegar tamén unha certificación de matricula do centro de procedencia.  

A efectos de comprobación, é necesario presentar o orixinal de todos os documentos fotocopiados. 

 

PRAZAS VACANTES

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2022-2023

4º DE EDUCACIÓN INFANTIL

22 -3*

5º DE EDUCACIÓN INFANTIL

1

6º DE EDUCACIÓN INFANTIL

1

1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1*

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

0

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

2

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

0

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

0

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

0

 

*Postos escolares a disposición da comisión de escolarización para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. De non adxudicarse a este alumnado, asiganaríanse ao resto no procedemento de admisión ordinario. Modificadas o día 15/03/2022 por un procedemento de escolarización extraordinario.

CRITERIOS DE BAREMACIÓN 

Os criterios de baremación teranse en conta no caso de haber máis solicitudes que prazas ofertadas. Poden ver os criterios de baremación no seguinte enlace:  

Criterios de baremación CEIP de Zalaeta

 

HORARIO DO CENTRO E SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

 • O horario do centro é de 9:00 a 14:00 horas.
 • A ANPA do centro xestiona os servizos de madrugadores (horario de 7:30 a 9:00) de comedor escolar (horario de 14:00 a 16:00) e extraescolares. 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

 •   A solicitude de admisión será única e vinculante, poderá conter ata un máximo de seis centros por orde de preferencia. A solicitude presentarase no centro indicado en primeiro lugar. 
 • No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída con carácter exclusivo, a un deles. Neste caso, deberán presentar xunto coa solicitude de admisión a resolución xudicial, correspondente para o seu cotexo no centro educativo. 
 • O alumnado matriculado no noso centro que presente solicitude de admisión en outro, deberá comunícalo tamén no centro de orixe. 
 • Nos seguintes casos darán lugar á perda do dereito de prioridade:

               - A presentación fóra de prazo. 

               - A presentación de máis dunha solicitude en distintos centros. 

               - As solicitudes que conteñan datos que non se axusten ás circunstancias reais do alumnado.

               - As solicitudes que estean acompañadas por documentación que reflicta datos que non se axusten ás circunstancias reais. 

ÁREA DE INFLUENCIA

 • A área de influencia do noso centro que corresponde a efectos de baremación por proximidade do domicilio ou do centro de traballo, é a que figura no mapa de zonas educativas proporcionado polo Concello de A Coruña. 
 • O centro adscrito para os estudos de educación secundaria obrigatoria é o IES Ramón Menéndez Pidal- Zalaeta. 

Mapa de zonas de influencia centros públicos

Mapa de zona de influencia centros privados concertados

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

 • Este curso a Xornada de portas abertas non se realizou de forma presencial, no vídeo que achegamos no seguinte enlace poden ver como é un día na nosa escola.

 

 • Aquí poderán acceder a unha visita virtual do noso centro. 

 

       A directora, Paula Díaz Gato. 

 

 

 

23 de Febreiro: Conmemoramos o día de Rosalía de Castro

 

 

 

XORANADA DE PORTAS ABERTAS

 

Queredes coñecer o noso centro?

Aquí poderedes encontrar un vídeo no que vos contamos como é unha mañá no noso colexio. Coñeceredes as rutinas diarias, as instalacións e a metodoloxía de traballo.

 

Aquí encontraredes unha visita virtual do noso centro para coñecer todas as instalacións.

 

  

Para máis información poden enviar un correo electrónico a: ceip.zalaeta@edu.xunta.gal 

O NOSO MANDADIÑO

 

O luns 21 comezamos co mandato primeiro, algo na cabeza, por exemplo, un sombreiro.

 

O martes ás costas, traede tamén unha mochila que axuda moi ben.

 

O mércores poñédevos gupas/os, eu xa vos aviso, unha cuncha ao pescozo saca o sorriso.

 

O xoves nos pés pon tamén zapatos cómodos, non sei como o ves. 

 

Para peregrinos e peregrinas preparadas ser o chuvasqueiro non debes esquecer.

 

 

 

A CIENCIA QUE PESA

Presentamos unha nova sección na web, "A ciencia que pesa".  Aquí encontraredes as nosas experiencias como pequenas/os científicas/os. 

 

 

VENTOS DE PAZ NO DÍA ESCOLAR DA PAZ E A NON VIOLENCIA.

Esperamos que os nosos ventos de PAZ cheguen tan lonxe como as nosas ganas de soñar e de voar. 

 

 

 

Canción: Nil Moliner - "Libertad"

Plan Director para a Convivencia e mellora da Seguridade nos centros educativos e os seus contornos.

Este curso participamos na rede de centros que forman parte do Plan Director para a Convivencia e mellora da Seguridade nos centros educativos e os seus contornos. Este Plan pretende potenciar as actuacións preventivas en relación cos riscos aos que se ven sometidos os menores con respecto ao uso de internet e novas tecnoloxías. A súa vez, traballan activamente na prevención da delincuencia, así coma cuestións en materia de acoso escolar e violencia sobre a muller. 

Esta semana no noso centro realizáronse as charlas impartidas por un responsable do Corpo Nacional de Policía, nas que o alumnado de 5º e 6º de educación primaria puido plantexar todas as súas dúbidas e escoitar a importancia da prevención sobre o uso das novas tecnolóxias, o acoso escolar e a violencia sobre a muller.

 

O martes día 18 de xaneiro a persoa responsable do Corpo Nacional de Policía realizará unha charla destinadas ás familias nas que se tratarán temas como: control parental, responsabilidade no uso das redes sociais e importancia da supervisión na rede. Nela poderedes plantexar todas as dúbidas que teñades.

A charla terá unha duración aproximada de 2 horas; dará comezo ás 16.00. Recibiredes unha notificación vía "AbalarMóbil" co enlace para conectarvos a través de Webex.

 

 

 

 

GUÍA XOGANDO EN IGUALDADE

 

A ANPA do noso centro presentou o pasado curso un proxecto para participar na solicitude de axudas económicas ás ANPAS destinadas á "promoción da igualdade entre homes e mulleres, e a prevención e loita contra a violencia cara as mulleres"

 

Esa axuda foi concedida e o proxecto iniciou a súa marcha a través duns talleres titulados "xogando en igualdade". Tras a realización dos mesmos, a empresa Rexenerando, encargada de impartir os mesmos, elaborou grazas as aportacións do alumnado, familias e claustro de mestres, unha guía titulada "Xogando en igualdade". Tras a presentación pública desta guía, cada alumna/o levou para a casa un exemplar. Deixamos aquí a Guía para que a podades consultar cando precisedes. 

 

O centro continúa co proxecto de "Dinamización do patio", polo que o claustro de mestres está a realizar formación sobre "patios dinámicos".  

 

Acceso á guía: 

 

INSTRUCIÓNS PARA A RESERVA DE PRAZA EN CENTRO DE ADSCRICIÓN

 

 

 Preme no enlace para consultar a normativa: 

 

NORMATIVA QUE REGULA O PROCESO

 • O proceso de admisión que da comezo no día de mañá é soamente para a realización de solicitude nos centros adscritos a cada CEIP. No noso caso, o centro adscrito é o IES Ramón Menéndez Pidal- Zalaeta. 

 

 • Todas as familias interesadas en realizar o proceso de solicitude de praza no IES Ramón Menéndez Pidal poderán realizalo a partires de mañá 11 de xaneiro e ata o 8 de febreiro, ambos inclusive. 

 

 • A solicitude poderá presentarse de acordo con algunha das opcións existentes no seguinte enlace: 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 • No caso de elixir a opción de entrega no centro de orixe (o noso centro), poden facela na secretaría (solicitando cita previa por correo electrónico á dirección: ceip.zalaeta@edu.xunta.gal)

 

 • Se queren unha copia do formulario normalizado poden solicitala chamando ao número de teléfono do centro: 981-21-17-47 e se fará entrega do mesmo a alumna/o. 

 FORMULARIO CASTELÁN

FORMULARIO GALEGO

Poden consultar a páxina da Consellería para máis información. Premen no seguinte enlace:

PAXINA CONSELLERÍA ADMISIÓN ALUMNADO 

Para calquera dúbida ou consulta quedamos á súa disposición vía telefónica ou a través do correo electrónico. 

A directora, 

Paula Díaz Gato.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut