Skip to Content

Órganos de goberno

ORGANIGRAMA

Copia de Beechtown Easter Festival de Administrador Colexioutm_content=DAEpXTw37bI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer

  

 

 

  

ÓRGANOS UNIPERSOAIS E COLEXIADOS

  • UNIPERSOAIS:

EQUIPO DIRECTIVO:

Dirección: Paula Díaz Gato. 

Xefatura de estudos: María Carlota Toral Pérez.

Secretaría: Marinelly García Cerqueiro. 

  • COLEXIADOS: 

CLAUSTRO:

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

4º Educación infantil: Marinely García Cerqueiro.

5º Educación infantil: Susana Santos Fernández.

6º de Educación infantil: Amelia Salgado Alfonso.

Apoio: Paula Díaz Gato. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

1º Educación primaria: Ana Sánchez- Balgoma López.

2º Educación primaria: José Ramón Braña Regueiro.

3º Educación primaria: Celia Ulloa Hermida.  

4º Educación primaria - A: 

4º Educación primaria- B: 

5º Educación primaria- A: 

5º Educación primaria - B: 

6º Educación primaria: Sergio López Valle. 

 

PROFESORADO ESPECIALISTA:

Educación física: Alfonso Rodríguez Veiga.

Educación estranxeira inglés: Ana Rodríguez Rodríguez. 

Educación musical: 

Relixión Católica: Mª Enriqueta Blanco Sanxiao.

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:

Xefe do departamento: José Manuel Vázquez López.

Pedagoxía Terapéutica: Cristina Losada Castro. 

Pedagoxía Terapéutica (atención preferente): Paula Anido Montero.

Pedagoxía Terapéutica (atención preferente): María Belén Viñas Cagigao. 

Audición e linguaxe: Olalla Pereira Lemos. 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut