SOLICITUDE DE MÁSCARAS PROTECTORAS PARA O ALUMNADO

Tal e coma se recolle no DOG a ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria; DENDE HOXE E ATA O 27 DE NOVEMBRO, COMEZA O PRAZO DE SOLICITUDE DE MÁSCARAS NOS CENTROS EDUCATIVOS (10 DÍAS HÁBILES)
O alumnado destinatario será:

  •  Alumnado matriculado en educación primaria que fose beneficiario da axuda para mercar material escolar no curso 2020/21 (vale de 50€) (NON TEN QUE FACER NINGUNHA SOLICITUDE).

Alumnado matriculado en educación primaria que non fose beneficiario da dita axuda por diferentes causas pero:

  • Pertenza a familias con renda per cápita igual ou inferior a 6000€ (tense en conta o exercicio fiscal 2018)
  • Estea matriculado/a en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65% con independencia da renda da unidade familiar.
  • (NESTES DOUS CASOS, TERÁ QUE PRESENTAR SOLICITUDE)

 

A solicitude será única para todos os fillos/as que estean no mesmo centro docente e deberá entregarse presencialmente no colexio.
Toda a documentación precisa pode consultarse na páxina web do centro, así coma o formulario necesario.

HORARIO DE ENTRAGA DA DOCUMENTACIÓN:  De LUNS a VENRES de 10:00 a 14:00 h. 
     
Un saúdo

A dirección

Ligazón para consultar o anexo da solicitude a presentar:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-061120-0002_gl.pdf

“Plan de adaptación á situación COVID 19 no curso 2020-2021 CEIP DE VITE 1”

“Plan de adaptación á situación  COVID 19 no curso 2020-2021 CEIP DE VITE 1”

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POLA ANPA CEIP DE VITE 1

NESTAS LIGAZÓN PODEREDES DESCARGAR O DOCUMENTO DE SOLICITUDE DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POLA ANPA DO CEIP DE VITE 1. PARA CALQUEIRA CONSULTA OU INSCRICIÓN TEDES QUE DIRIXIRVOS A:

anpavite1@gmail.com

REUNIÓNS INFORMATIVADS POR WEBEX: MARTES, 8 DE SETEMBRO

Estas reunións faranse coa finalidade de explicar o funcionamento do centro de cara ao curso tan complexo que imos empezar e aclarar as dúbidas que teñades.

Chegaravos unha invitación para participar na reunión, procurade ir conectándovos un pouco antes e esperar a que empece a reunión.

Como haberá moitos asistentes será imprescindible estar cos micros e as cámaras pechados e abrir só para facer as preguntas. En cada unha delas participarán as persoas titoras e unha das persoas do equipo directivo.

16:30 h   4º, 5º, 6º Ed. Infantil. Convocará Alicia Leboráns (xefa de estudos).

16:30 h   3º, 4º Ed Primaria. Convocará Luz Balado ( directora).

16:30 h 5º, 6º  Ed Primaria. Convocará Carmela Rodríguez ( secretaria).

17.30h    1º, 2º Ed Primaria. Convocará Luz Balado ( directora). 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DAS FAMILIAS

IMPORTANTE! NESTA LIGAZÓN PODEREDES DESCARGAR O DOCUMENTO QUE RECOLLE A DECLARACIÓN RESPONSABLE DAS FAMILIAS, E QUE TEREDES QUE ENTREGAR NO CENTRO CUBERTO E ASINADO.

 

O equipo directivo.

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31788

NORMAS DE FUNCIONAMENTO CURSO 2020-2021

Benvidos de novo ao colexio. As circunstancias actuais obrigan a adaptar o funcionamneto do centro educativo para cumprir cos protocolos marcados polas autoridades educativas e sanitarias. Todas as incomodidades que isto poida supoñer serán coa finalidade de minimizar as posibilidades de contaxio. Pregamos comprensión e colaboración. 

Os documentos adxuntos pretenden facilitar a comprensión do novo funcionamento. Nos días vindeiros convocaranse reunións vía telemática a través das persoas titoras nas que intentaremos aclarar as dúbidas, tendo en conta o cambiante da situación. 

RECOLLIDA DE CHEQUES DO FONDO DE LIBROS E COMPROBACIÓN LIBROS ASIGNADOS

DENDE HOXE XOVES 16 DE XULLO ATA O VINDEIRO 24 DE XULLO INCLUSIVE

(EN HORARIO DE 9,30 h a 14,00 h)

As familias de 3º, 4º, 5º e 6º de E.P. ás que lles corresponde  axuda do fondo de libros, poden pasar polo centro a recoller os cheques para mercar o material escolar e comprobar os libros asignados no fondo

LISTAXES PROVISIONAIS AXUDAS FONDO LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

As familias solicitantes da axuda da fondo de libros e axuda para material escolar, poderán consultar as listaxes provisionais da adxudicación dende o venres 10  ata o martes 14 de xullo, así coma presentar as reclamacións oportunas, según indica a normativa vixente.

Aquelas familias que presentaron as solicitudes de xeito telemático, poden consultar esta información na propia aplicación.

Un saúdo,

 

O equipo directivo.

BOLSAS COMEDOR ESCOLAR XESTIONADAS POLO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

 

ACHEGAMOS NA DOCUMENTACIÓN ANEXA AS BASES PARA A SOLICITUDE DAS AXUDAS PARA O COMEDOR ESCOLAR

Un saúdo

O equipo directivo

PRAZO DE MATRÍCULA II

A FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA DO ALUMNADO DE 1º DA ESO NO IES XELMIREZ II, É OS DÍAS

1 E 2 DE XULLO

 

Powered by Drupal - Design by artinet