Eleccións ao Consello Escolar: 2ª Reunión da Xunta Electoral

Segunda Acta da Xunta Electoral

 

En Santiago, sendo as 11:00 do día 14 de Novembro do 2018 reúnense no CEIP de Vite I desta localidade as persoas abaixo relacionadas, nomeadas en virtude do artigo 30 do Decreto 92/1988 do 28 de Abril, segundo a nova redacción do Decreto 374/1996 do 26 de Xullo que regula a constitución da Xunta Electoral responsable da organización e supervisión do procedemento de elección dos membros do Consello Escolar, con obxecto de tratar so seguintes asuntos:

 

1º. Proclámanse, segundo as solicitudes chegadas, no tempo regulamentado, os seguintes candidatos:

 

Sector de pais/nais:

Dona Begoña Nieto Barreiro 

Don David Serrano Amarelle 

 

Sector de mestres/as: 

Dona Mª Rita Coira Durán 

Dona Carmen Iglesias Cajade

Dona Teresa Márquez Fernández

Dona Ángeles Vázquez Guerra

 

En canto á praza asignada á ANPA maioritaria do centro, a ANPA Burgo das Nacións nomeou por medio de escrito formal  a Dona Mª José Gigirey Vázquez.

Para a praza asignada ao Concello de Santiago mantívose o posto de Don Xan Xesús Duro Fernández.

 

2º Fíxase a data da próxima reunión para o día posterior ao das votacións para atender as resolucións das reclamacións presentadas no intervalo establecido. De non existir reclamacións ou non ser consideradas conformes pola Xunta Electoral, quedarán proclamados  candidatos definitivos.

 

3º. Celébrase o sorteo público para elixir os membros da mesa electoral dentro do sector  Familias de alumnado  e saen os seguintes compoñentes e, por conciliación, a Xunta decide que calquera dos titores legais dunha mesma familia poderá aceptar ser membro da mesa. Marcamos o número de censo para sinalar quen é verdadeiramente o seleccionado:

 

TITULARES     SUPLENTES
1. (272) Familia Sola Ferreiro 1. (296) Familia Vega Echevarría 
2. (161) Familia Prieto Maceira 2. (95) Familia Castro García 
3. (286) Familia Trenco García 3. (122) Familia Heredia López
4. (157) Familia Conde López 4. (81) Familia Fraga González

 

 

4º  Establécese o modelo de papeleta da votación, que se anexa a esta acta.

 

5º Ratifícase o horario de votación de 16h a 19h o martes 27 de novembro de 2018.

 

Nova directiva na ANPA

A ANPA vén de mudar a súa directiva baixo o seu acordo de ciclos bienais para os cargos. Presentamos á nova directiva:

 

Presidenta: María José Gigirey Suárez

Vicepresidenta: Eva Vale Baltar

Secretario: José Luis Soto Campos

Tesoureira: Inés Romero Antelo

Vogal: María Eugenia Maceira Pampín

Vogal: Begoña Nieto Barreiro

Vogal: Raquel Bernárdez Rodal  

 

Ánimo a todos!

Eleccións ao Consello Escolar #3: 1ª reunión Xunta Electoral

 En Santiago, sendo as 11:00 do día 6 de Novembro do 2018 reúnense no CEIP de Vite I desta localidade as persoas abaixo relacionadas, nomeadas en virtude do artigo 30 do Decreto 92/1988 do 28 de Abril, segundo a nova redacción do Decreto 374/1996 do 26 de Xullo que regula a constitución da Xunta Electoral responsable da organización e supervisión do procedemento de elección dos membros do Consello Escolar, con obxecto de tratar so seguintes asuntos:

 

PRIMEIRO: O director do centro e presidente da Xunta Electoral, Pablo Fernández Otero, dá lectura dos artigos 30 e seguintes do Decreto 92/1988, explicando a súa importancia.

 

SEGUNDO: En virtude das disposicións antes citadas, procédese á cosntitución da Xunta Electoral do Centro, quedando formada do seguinte xeito

 

 • Presidente: Pablo Fernández Otero (Director)
 • Vogal (docentes): Mª Rita Coira Durán
 • Vogal (familias):  Ana Belén León León (ausente por imprevisto)
 • Vogal (admon/servizos): Marisa Leonor Rodríguez

 

TERCEIRO: A Xunta Electoral, unha vez constituída e de acordo coa lexislación vixente, procede a aprobar a publicación das convocatorias dos distintos sectores de representación, así como a publicación dos seus correspondentes censos electorais e establece o seguinte calendario electoral:

 

Ø 

Martes 6 de novembro

·        

Publicación vía taboleiro de anuncios e no portal web do centro das convocatorias de eleccións aos distintos sectores educativos.

·        

Publicación dos Censos de electores no taboleiro de anuncios interior do centro.

·        

Envío de escritos á ANPA e ao Concello solicitando representantes.

 

Ø 

Do 6 novembro ao 13 de Novembro

·        

Prazo de presentación de candidaturas por medio de solicitude escrita e asinada entregada/remitida ao centro.

·        

Prazo de reclamacións ao censo electoral.

 

Ø 

Mércores 14 de Novembro

·        

2ª Reunión

§ 

Admisión e proclamación das candidaturas

§ 

Aprobación dos censos electorais e modelo das papeletas

§ 

Sorteo público para a designación das mesas electorais

 

Ø 

Martes 27 de Novembro

·        

Votacións dos distintos sectores

§ 

Docentes: 12:00-12:30

§ 

Titores Legais: 16:00-19:00

 

Ø 

Mércores 28 de Novembro

·        

Proclamación dos candidatos electos

·        

Traslado ao Xefe Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria das copias das actas das votacións efectuadas.

 

 

Xunta Electoral (eleccións ao consello escolar #2)

Despois do sorteo na sala de persoal de hoxe ás 12:15h, a Xunta Electoral que velará polo bo facer no proceso de renovación do consello escolar estará formada por:

 

Presidente: Pablo Fernández Otero (director do centro)

Representante docente: Mª Rita Coira Durán (titular), Mª del Pilar Grille Hermida (suplente)

Representante familias: Ana Belén León León (titular), Ana Belén Gómez Rodríguez (suplente)

Representante PAS: Marisa Leonor Rodríguez (titular), Mª Dolores Caramés Gorgal (suplente)

 

Todos eles serán contactados ao longo do día para poder facer a primeira xuntanza a semana que vén.

 

Eleccións ao Consello Escolar #1

Benqueridas familias,

Seguindo a Resolución do 28 de setembro de 2018, (DOG do 8/10), este ano renovaremos o Consello Escolar do centro. No caso das familias quedan 2 prazas vacantes. O sorteo público para a formación da XUNTA ELECTORAL (encargada de velar o proceso) realizarase o martes día 30 de Outubro ás 12:15 horas. Unha vez constituída, emitirase información puntual do proceso mediante circulares.

Como guía,  na parte que implica ás familias do alumnado, seguiremos os seguintes pasos(*):

 

 1. Sorteo dos membros da Xunta Electoral (30 de outubro)
 2. Convocatoria  e constitución da Xunta Electoral (5-6 de novembro)
 3. Presentación de Candidaturas (5- 14 de novembro)
 4. Publicación dos Censos Electorais (5 de novembro)
 5. Presentación de reclamacións ao censo, se as houbera (5-14 de novembro)
 6. Proclamación de candidaturas, aprobación dos modelos de papeletas, censo e sorteo das mesas electorais (15 de novembro)
 7. Votación e escrutinio (27 de novembro)
 8. Proclamación de candidatos elixidos (28 de novembro)
 9. Constitución do Consello Escolar (11 de decembro)

 

(*As datas son aproximadas)

 

Convidamos a todas as familias a participar no proceso. Seguiremos informando puntualmente.

 

O Director

MAGUSTÍN? SAMAGOSTO? Digamos "Festa do Outono"!

29/10/2018 09:30
02/11/2018 13:59
Europe/Madrid

Lembramos que os vindeiros LUNS 29 e o MARTES 30 poderedes traer os calacús decorados que se exporán no interior do centro. Sede tan imaxinativos como queirades!

Lembramos tamén que o VENRES 2 será unha xornada de xogos variados para o alumnado e, entre as 13 e as 14h, poderedes pasar polo centro a degustar as castañas asadas polas familias da ANPA.

Eleccións ao Consello Escolar

Benquerida Comunidade Educativa,

 

Neste final de 2018 toca a renovación parcial do Consello Escolar do centro, observando as normas da Resolución do 25 de setembro do 2018.

Como sabedes son renovacións parciais, polo que as 2 mestras e os 2 representantes das familias que entraron no 2014 rematan mandato, e deberemos facer o trámite para substituílos (ou reelixilos).

O luns 29 de outubro publicaremos a data e lugar onde faremos o sorteo público para elexir aos membros da Xunta Electoral (encargada de velar polo bo funcionamento do proceso), que estará formada por un presidente que será o director do centro, un membro do claustro, un membro das familias e un membro do persoal de servizos, cos seus correspondentes suplentes.

Porteriormente (os primeiros días de novembro) reunirase a Xunta Electoral e comezará a admisión de candidaturas. A mediados de mes sairá a resolución de admisión das candidaturas, a constitución das mesas electorais para, finalmente, realizar as votacións a última semana do mes de novembro. Aqueles candidatos que sexan electos terán un mandato de 4 anos.

Nos primeiros días de decembro estará renovado o Consello Escolar e se fará a primeira reunión ordinara.

Sen máis, estade atentos ás diferentes convocatorias vía mail e ás informacións que colguemos no taboleiro de novas do centro.

 

-O Director

Normas do Aparcamento

Un ano máis lembrámosvos as normas do aparcamento. 

Nesta imaxe tedes a liña azul (onde pode aparcar o persoal do centro), a liña morada (que é o espazo que hai que despexar para que pasen os 2 buses ordinarios), a liña laranxa (ruta que ten que quedar libre para o bus adaptado) e a liña verde (onde poden aparcar as familias).

Unha vez pasados os buses sabedes que hai espazos onde se pode aparcar sen problema.

 

 

En caso de dúbida o mellor é preguntar e deixarse aconsellar por membros da comunidade educativa que aparquen con máis frecuencia, e sempre seguir as indicacións do persoal do centro, sobre todo se estamos aparcando mal.

Setembro/biblioteca

Informamos de que no mes de setembro a Biblioteca do centro estará PECHADA polas tarde. Abrirá normalmente de 16:30 a 18:30h a partires de outubro ao comezo das actividades extraescolares.

Lembrade que aos usuarios de comedor os poderedes recoller, coma sempre, pola entrada do Arco da Vella (entrada norte).

 

 

 

Reunións Trimestrais

10/09/2018
Europe/Madrid

Benqueridas familias,

As reunións correspondentes a este trimestre son nas datas que seguen:

 

5º de Infantil- 18 de setembro ás 16:30h

6º de Infantil - 18 de setembro ás 16:30h

1º de Primaria - 18 de setembro ás 17:30h

2º de Primaria - 25 de setembro ás 16:30h

3º de Primaria - 25 de setembro ás 17:30h

4º de Primaria - 25 de setembro ás 17:30h

5º de Primaria - 2 de outubro ás 16:30h

6º de Primaria - 2 de outubro ás 16:30h

 

Estas reunións teñen un carácter xeral e están convocados todos os titores de alumnos.

Powered by Drupal - Design by artinet