Matrícula

MATRÍCULA CURSO 2019/2020

 

Benqueridas familias, o alumnado novo que solicitou praza para o curso 2019/2020 deberá formalizar a matrícula entre o 20 e o 30 de xuño. Deberán pasar previamente pola secretaría da escola para recoller o sobre de matrícula.

En arquivo adxunto presentamos as listaxes de admitidos definitivas para o curso 2019/2020 e as vacantes actualizadas a día de hoxe.

CURSO

4º EI

VACANTES

9

5º EI 0
6º EI 2
1º EP 2
2º EP 0
3º EP 1
4º EP 0
5º EP 0
6º EP 2

Listaxe de NON ADMITIDOS PROVISORIA.

 Benqueridas familias, do 1 ao 20 do mes de marzo, ábrese o periodo de admisión para o curso 2019/2020.

Xúntase a Resolución de 27 de febreiro de 2019, da dirección xeral de  centros e recursos humanos, pola que se fai público o resultado do sorteo ao que fai referencia o artigo 29 da orde do 12 de marzo de 2013 e mais o Anexo II do formulario de admisión.

As letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido son as letras "E" e "C"; así mesmo, afectan ao segundo apelido as letras "U" e "P"
 

 

 

 

 PROCESO ADMISIÓN CURSO 2019/2020

 As vacantes ofertadas pola nosa escola son as que seguen:

   CURSO

VACANTES

4º E.I.

22 + 3

5º E.I.

0

6º E.I.

5

1º E.P.

2

2º E.P.

0

3º E.P.

1

4º E.P.

3

5º E.P.

1

6º E.P.

3

INFÓRMASE:

 

 

                                                                                                          PICA NA IMAXE PARA VER O NOSO VIDEOCLIP

Normativa relacionada

  • DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos  con fondos  públicos  que  imparten  as  ensinanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  de  educación  primaria, de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  reguladas  na  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Manuais para as familias

 

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 1 de febreiro de 2019 inícianse os trámites do procedemento, coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

  • O prazo de solicitudes abranguerá do 1 ao 15 de febreiro, ambos incluídos.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso.

Normativa de aplicación

  •  DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

A solicitude de admisión farase na aplicación seguinte:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

 

Distribuir contido

Back to top