Skip to Content

NOVO NÚMERO DE TELÉFONO

886110075

Histórico centro

RADIO TREBOADA PRESENTA UN PROGRAMA COAS ACTIVIDADES DO 1º TRIMESTRE.

Presentamos o programa coas actividades feitas no 1º trimestre.

Preme na imaxe do logo de Radio Treboada para escoitalo.

PATIOS DEPORTIVOS EN EDUCACIÓN INFANTIL

O alumnado de infantil estrea a nova canasta de baloncesto e portería de fúbtol no seu patio.

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA CURSO 2024-2025.

APERTURA PRAZO DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2024-2025

XORNADA DE

PORTAS ABERTAS 2024

TRÍPTICO INFORMATIVO

DO CENTRO

 

SOLICITUDES DE RESERVA: do 15 ao 5 de febreiro é a presentación das reservas de praza do alumnado que acaba etapa no centro educativo (alumnado de 6º de educación primaria) e ten que pedir praza para a seguinte etapa no centro adscrito: O CEIP As Solanas está adscrito ao IES A Sangriña.

 

SOLICITUDES ORDINARIAS DE ADMISIÓN: do 1 ao 20 de marzo é o prazo de presentación para pedir no colexio os nenos e nenas que entran por primeira vez no sistema educativo ou para solicitar cambio de centro.

 

NORMATIVA RELACIONADO CON ESTE PROCESO

  • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

  • Orde do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa e derroga o artigo 44 da Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

 

PRAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

a) Solicitudes de reserva (ED550A): do 15 de xaneiro ao 5 de febreiro de 2024.

Preme para escargar a solicitude: ED 550A

b) Solicitudes ordinarias de admisión (ED550B): do 1 ao 20 de marzo de 2024.

Preme para descargar a solicitude: ED550B

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

a) Presentación electrónica de solicitudes (ED550A e ED550B): 

1º. A persoa solicitante ten que acceder á aplicación informática admisionalumnado (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumando) e cubrir o modelo ED550A - anexo I ou o modelo ED550B – anexo II, para o que necesariamente ten que dispoñer dun certificado de identidade e sinatura dixital (como o certificado da Fábrica Nacional de Moneda e Timbre ou calquera outro admitido pola sede) ou un sistema de usuario e clave como a Chave365. 

2º. Ademais, terán que cubrir o modelo anexo I-bis ou o modelo anexo II-bis (comprobación de datos e consentimento), segundo corresponda, imprimilo, e unha vez asinado de forma manual pola outra persoa proxenitora, titora ou acolledora, escanealo. 

3º. A seguir, a aplicación permite conectar coa sede electrónica da Xunta de Galicia para asinar e presentar a solicitude utilizando calquera dos medios de identidade e sinatura do punto 1º. Xunto coa solicitude deberá achegar o anexo I-bis ou o anexo II-bis e o resto de documentación que, de ser o caso, fose precisa (libro de familia, sentenza de separación, documentación acreditativa do alumnado con necesidades específicas,...). 

4º. O xustificante da presentación electrónica da solicitude (ED550A ou ED550B) só se xera cando a persoa a asine e a presente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, e indica a data de presentación. 

5º No caso de solicitudes de admisión (ED550B), o número que aleatoriamente lle asignou aplicación admisionalumnado no momento da súa gravación poderá consultarse, xunto co estado de tramitación da solicitude, na devandita aplicación. 

b) Presentación presencial de solicitudes (ED550A e ED550B): 

1º. A solicitude de reserva (ED550A) e o anexo I-bis, pode presentarse no centro docente no que estea matriculado nese momento o alumnado; e a solicitude de admisión ordinaria (ED550B) e o anexo II-bis, no centro docente indicado en primeiro lugar. 

 2º. Tamén deberá ir acompañada da documentación indicada no anterior punto 3º da letra a).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

    • Libro de familia.

    • Sentenza de separación.

    • Documentación acreditativa do alumnado con necesidades específicas.

 

POSTOS VACANTES PARA O CURSO 2024-2025

Relación de postos vacantes para o curso 2024-2025.

 PUBLICACIÓN DAS LISTAS DE ADMITIDOS CURSO 2024-2025

 

SAÍDA CO PROGRAMA "COÑECE AS TÚAS INSTITUCIÓNS": 3º ciclo de Primaria

O obxectivo do programa Coñece as túas institucións, é que o alumnado poida coñecer de primeira man o funcionamento do Parlamento e da Xunta e comprenda a separación de poderes propia das democracias.

Convenio de colaboración asinado entre o Parlamento de Galicia e a Consellería de Cultura, Educación e Universidade  permite organizar visitas guiadas conxuntas ás sedes do poder lexislativo e do poder executivo galegos para o alumnado de 5º e 6º de educación primaria  de centros educativos de titularidade pública da Comunidade Autónoma.  

PLANTAMOS PATACAS. AULA DE 3ANOS.

A AULA DE 2º PRIMARIA MIDE UN ARGENTINOSAURUS NO PATIO.

O alumnado de 2º de primaria está a traballar as medidas na área de matemáticas. 

A profe Bel presentoulles un reto: cando ocuparía no patio un dinosaurio ARGENTINOSAURUS de 35 metros? 

SAÍDA CO CADERNO DE CAMPO DE SOLANAS: aulas de 6º Infantil e 5º Primaria.

O alumnado de 6º de educación infantil e 5º de primaria tiveron unha saída pola contorna do colexio para traballar cun caderno de campo, que é unha ferramenta de observación do medio natural.

Dende BiblioSolanas fixeron un caderno para investigar a flora e fauna do barrio de Solanas.

Os nenos e nenas tiñan unhas caixas con instrumentos de observación como prismáticos, telescopios, lupas, termómetros...

HORTA ESCOLAR: mes de xaneiro

Comezamos a preparar nosa horta para a primavera: sementación e plantación.

Diferentes cursos visitan a horta do colexio.

AULA 1º DE PRIMARIA: plantación

AULA DE 1º DE PRIMARIA: sementación
 
AULA DE 5º PRIMARIA AULA 5º PRIMARIA: sementación 
   
AULA 6ºA DE PRIMARIA: sementación AULA 6ºB DE PRIMARIA: sementación
   

OBRADOIRO DE COCIÑA AULA 4 ANOS: BISCOITO

O alumnado de 4 anos fixo un biscoito rico rico rico.

Preme na imaxe para ver aos nosos/as novos/as chefs.

PATIOS DINÁMICOS CON CORDA. Xaneiro 2024

XOGAMOS COA CORDA!

 XOGAMOS COA CORDA E O BALÓN!by Dr. Radut