Skip to Content

Novas

Fondo solidario de libros de texto, axudas para libros e axudas para material escolar.Curso 2019-2020.

Orde do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/2020.

O prazo para a presentación de solicitudes rematará o 21 de xuño de 2019.

Procedemento ED330B (Sede Electrónica)

Orde do 3 de maio de 2019 (DOG 20/05/2019)

Extracto da Orde do 3 de maio de 2019 (DOG 20/05/2019)

Anexo I e II para presentación presencial.

 

Listaxe definitiva de admisión. Curso 2019/2020

Dáse publicidade á listaxe definitiva de alumnado admitido neste centro para o curso 2019/2020, segundo acordo do Consello Escolar do centro do 9 de maio de 2019.

Contra a presente listaxe poderase interpoñer recurso de alzada perante a persoa responsábel da xefatura territorial no prazo dun mes contado a partires do día seguinte ao de publicación (artigo 32.1 da orde do 12 de marzo de 2013)

PARA CONSULTAR A LISTAXE PREMER NO ENLACE

ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 2019/2020

ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 2019-2020

NORMATIVA. Orde do 12 de marzo de 2013 da Consellería de Educación e O.U. pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no 2º ciclo de Ed.Infantil e na E.Primaria (D.O.G. do 15/03/13) e a Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria (D.O.G. do 01/02/17). (Pódense consultar no taboleiro de anuncios do centro)

POSTOS ESCOLARES: Recóllense na táboa de vacantes recollida da proposta incluída na aplicación informática:admisiónalumnado.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS:  4 rutas de Transporte Escolar e Comedor Escolar (regulado polo decreto 132/2013, do 1 de agosto de 2013, da Consellería de Cultura, Educación e O.U.)

PRAZOS:  

  • Presentación de solicitudes de admisión: do 1 ao 20 de marzo de 2019.
  • Presentación de documentación acreditativa dos criterios a baremar: do 25 de marzo ao 5 de abril de 2019.
  • Publicación de listaxes provisionais de admitidos/as: até o 25 de abril de 2019. Poderase presentar reclamación perante o Consello Escolar nos 5 días hábiles posteriores á publicación da listaxe provisional de admitidos/as.
  • Publicación da listaxe definitiva de admitidos/as: antes do 15 de maio do 2019. Contra esta listaxe poderase presentar recurso de alzada perante o/a  titular da xefatura territorial no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación.
  • Formalización de matrícula: do 20 ao 30 de xuño de 2019.

NOTA INFORMATIVA:  

Lémbrase aos/ás solicitantes:

  1. Que (conforme ás instruccións da Consellería de Cultura, Educación e O.U.) a solicitude axustada ao modelo oficial ANEXO II será única e presentarase no centro que se solicite en primeiro lugar. O feito de presentar máis dunha solicitude conlevará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle
  2. Que o alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
  3. Que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

PARA DESCARGAR O ANEXO II PREMA  AQUÍ

Outra documentración a entregar é:

DNI de pai e nai.

Fotocopia do libro de familia.

Certificado de empadronamento.

Calquera outro documento que se aporte para alegar puntuación no baremo, de ser o caso.

 

 

MENÚ SEMANAL DO 27 AO 31 DE MAIO DE 2019

LUNS 27

1º Prato: Salpicón

2º Prato: Arroz con polo

Sobremesa: Iogur

 MARTES 28

1º Prato: Lentellas

2º Prato: Pastelón de xamón e queixo

Sobremesa: Froita

MÉRCORES 29

1º Prato: Spaguetti

2º Prato: Filete de porco con ensalada

 Sobremesa: Iogur

XOVES 30

1º Prato: Caldo de repolo

2º Prato: Pescada con tomate

Sobremesa: Froita

 VENRES 31

1º Prato: Sopa

2º Prato: Carne ao caldeiro

Sobremesa: Froita

 

 

MENÚ SEMANAL- DO 12 AO 15 DE SETEMBRO DE 2018

Menú Comedor

LUNS 10

 

MARTES  11

MÉRCORES  12

 

1º Prato:Ensalada mixta.

2º Prato:Filete empanado.

Sobremesa:Iogur.

XOVES  13

VENRES  14

1º Prato:Pasta.

2º Prato:Costela con  patacas fritas.

Sobremesa:Froita.

1º Prato:Arroz 3 delicias.

2º Prato:Peixe con pataca  cocida.

Sobremesa:Petit Suisse.

PERÍODO DE ADAPTACIÓN 3 ANOS. CURSO 2018-19

GRUPOS (datos pendentes de corrección)

GRUPO A

GRUPO B

ALONSO MATO, UXÍA

BAZ VARELA, ANA

CASTRO CERVO, ÁLEX

CHAO VIGO, MATEO

CORUJO LOUZAO, XUE

CUBA LAGE, VANESA

DÍAZ MURADO, THAIS

FDEZ. RÍOS, GUILLERMO

FUSTES GIRÓN, DANI

GARCÍA SAN ISIDRO, LUCAS

GÓMEZ PAZ, XOEL

GONZÁLEZ FDEZ., NOA

PAN LÓPEZ, SARA

PAZ MUÍÑOS, AIDÁN

PERNAS MARTÍNEZ, CELIA

RIVERA VARELA, ANDREA

RUSU BERMÚDEZ, HUGO

VIZOSO FDEZ., LIDIA

 

HORARIOS

HORARIO / GRUPOS

A

B

MÉRCORES 12

10:00 – 11:00

11:55 – 12:55

XOVES 13

11:55 – 12: 55

10:00 – 11:00

VENRES 14

10:00 – 11:00

11:55 – 12:55

LUNS 17

9:40 – 11:00

11:30 – 12:50

MARTES 18

11:30 – 12:50

9:40– 11:OO

MÉRCORES 19

9:40 – 11:00

11.30 - 12.40

XOVES 20- VENRES 21

TODOS: de 10:00- 12:00 e de 14:30 – 15:30

A PARTIR LUNS 24

HORARIO COMPLETO CON SERVIZOS DE TRANSPORTE E COMEDOR

PROFESORADO. CURSO 2018-2019

ETAPA

NIVEL

TITOR/A

ED.INFANTIL

4º (3 anos)

Soraya Álvarez Fernández

5º (4 anos)

Lucía Senra Fernández

6º (5 anos)

Mónica Riveira Rey

APOIO INF.

Pilar Eijo López

ED.PRIMARIA

Cintia Vilariño Salgueiro

Ana Blanco López

Sesé Couto Sanmartín (e L Extranx.)

Laura Prieto López

José Rodríguez Costa

Xosé Luís Ramallal Rego

ÁREA

MESTRES/AS  ESPECIALISTAS

OR

María Virginia Jiménez Jiménez

AL

Carla Pena Rey

PT

María Inés Castro Davila

MÚSICA

Carmen Requeijo Chao

EF

Rebeca Rivas Pena

Relixión

Mª Dolores Abad Cociña

L. Extranxeira (Inglés)

María del C. Pernas Fraga

AVISO IMPORTANTE: RECOLLIDA DOS LOTES DE LIBROS DE TEXTO PARA 3º E 4º

O día 4 de setembro farase entrega dos lotes de libros de texto que correspondan aos/ás pais/nais de alumnado de 3º, e o día 5, aos/ás pais/nais de 4º, en ambos casos, en horario de 11:00h a 13:00h.

No caso de non poder vir no día marcado, poderanse pasar dende o día 6 ata o 11 no mesmo horario, ou ben, a partir do día 12 de 16:00h a 17:00h.

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS. COMEDOR ESCOLAR 2018-19

O Consello Escolar do centro, en reunión extraordinaria celebrada o 9 de xullo de 2018, elevou a definitva a listaxe provisional de alumnado admitido como usuario do comedor escolar para o curso 2018/19.

A listaxe pódese consultar no arquivo que se achega.

IMPORTANTE. As persoas responsables do alumnado admitido como usuairo do comedor escolar, debe presentar cuberto o impreso de Autodeclaración que poderá recoller no centro, ou ben,descargar dende aquí.

Distribuir contido


by Dr. Radut