Skip to Content

Novas

PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2020-2021. DO 1 AO 20 DE MARZO

INICIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2020-2021

NORMATIVA DE APLICACIÓN

  • DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos  con fondos  públicos  que  imparten  as  ensinanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  de  educación  primaria, de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  reguladas  na  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

FORMULARIO PARA DESCARGA: ANEXO II (formulario ED550B)

ACTIVIDADES E PROXECTOS DE CENTRO

Que debes lembrar para o día da votación

SORTEO DOS MEMBROS DA MESA ELECTORAL DE NAIS E PAIS

REFERENDUM FAMILIAS.

Lémbrase a importancia da vosa participación na votación, a de todas as familias incluídas as de alumnado de 6º, posto que formades parte do censo actual.

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS. XORNADA ÚNICA

Como sabedes, o pasado martes 28 de xaneiro fostes convocados a unha reunión informativa para dar a coñecer o proxecto de xornada única proposto polo centro. Sendo conscientes de que, aínda habendo gran asistencia, moitos de vós non puidestes asistir, aquí tedes un resumo do que se falou en dita reunión.

En liñas xerais, ademais do que contén este documento, dicir que o punto básico da proposta  é manter o que xa temos, como o horario das 16:00 para a saída de buses e que á marxe disto, se introducen opcións que non temos agora mesmo e poden ser ventaxosas para parte importante das familias:

  • Posibilidade de que os nenos e nenas vaian a actividades culturais na zona que por agora non son viables por ter que voltar para comer ás 13:00h
  • Tres posibilidades máis nos horario de saída que agora mesmo non temos.
  • A posibilidade de actividades gratuítas no centro 3 días á semana de 16:00 a 17:00

IMPORTANTE: Tal e como se explicou e se indica na información exposta aquí, o resultado da vosa votación será sobre o total de censo,non por maioría, o que supón que as familias que non voten estarán dando un voto negativo.

A NORMATIVA CORRESPONDENTE A ESTE PROCESO ESTÁ RECOLLIDA NA ORDEN de 29 de maio do 2008  (DOG do 6 de xuño do 2008)

 

FEBREIRO

MENÚ XANEIRO

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO

Estas son as N.O.F. (Normas de Organización e Funcionamento) do noso centro. Nelas recóllense diversos aspectos sobre a organización de todas as actividades e uso de espazos nos que se desenvolven as mesmas durante toda a xornada escolar, así como aquelas normas relativas á convivencia, as conductas contrarias á mesma e as actuacións correspondentes.

 

COMEDOR ESCOLAR. "GUÍA DE AXUDA PARA PROGRAMAR OS MENÚS ESCOLARES"(XUNTA DE GALICIA)

Queridas familias, nesta páxina á que pouco a pouco ímos incorporando información que vos pode resultar útil a moitos niveis, engadímoslle tamén, e coma neste caso, apartados novos nos que  procuramos ir actualizando a información relativa aos mesmos.

De entre as cousas que cremos que vos poden resultar útiles ou interesantes por múltiples motivos , como  arquivos varios ou información puntual: menús, normativa, aclaracións, está esta guía que a Xunta ofrece dende a súa páxina  http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/comedores.pdf ofrece e que aporta de xeito fácil e variado unha serie de recomendacións e exemplos de menús detallados, que aínda que orientados a Comedores Escolares, vos poden resultar útiles.

 

 

GUÍA DESCARGABLE

Distribuir contido


by Dr. Radut