Skip to Content

Novas

MENÚ SEMANAL DO 14 ao 18 DE OUTUBRO DE 2019

 

LUNS 14

1º Prato: Lentellas con carne

2º Prato: Pizza

Sobremesa: Froita

MARTES 15

1º Prato: Xudías verdes con xamón

2º Prato: Patacas vermellas

Sobremesa: Iogur

MÉRCORES 16

1º Prato: Sopa de letras

2º Prato: Pito asado con guarnición

Sobremesa: Froita

XOVES 17

1º Prato: Entremeses

2º Prato: Paella

Sobremesa: Iogur

VENRES 18

1º Prato: Espirais de pasta

2º Prato: Pescada á romana

Sobremesa: Flan

 

 

 

ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO PARA OS GRUPOS DE 3º E 4º DE PRIMARIA

Aquelas familias que teñan concedido o préstamo de libros de texto para 3º ou 4º de Primaria,  poderán recollelos no centro nos días e horarios que figuran a continuación:

-Xoves ás 11:00h, nais ou pais de alumnado de .

-Venres ás 11:00h, nais ou pais de alumnado de .

Aqueles que non podan vir no día e hora marcados, deberán poñerse en contacto co centro en horario de mañá (de 10h a 13:30h)

 

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO NO COMEDOR ESCOLAR.CURSO 2019-20.

Esta é a lista provisional de alumnado admitido no comedor escolar para o vindeiro curso 2019-2020, contra a que se porderá presentar reclamación nun prazo de 5 días hábiles a partires desta publicación.

RECOLLIDA DE VALES PARA AXUDA DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR.

Lembramos a aqueles que sexan beneficiarios e beneficiarias de vales para axuda de libros e/ou material escolar, que poderedes recollelos en Secretaría os días 8,9 e 10 de xullo en horario de 10:30h a 14:00h, ou a partir do 1 de setembro.

AVISO IMPORTANTE PARA OS USUARIOS DE COMEDOR E NOVAS SOLICITUDES DE COMEDOR.

Todos aqueles usuarios e usuarias de comedor no presente curso 2018-19 e teñades confirmada a solitude para o vindeiro, así como as novas matrículas solicitantes do servizo, deberán descargar e cubrir o MODELO DE AUTODECLARACIÓN anexo e entregalo no centro antes do día 11/9/19.

Recórdase que a Secretaría do centro está aberta en horario de mañá.

ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 2019/2020

ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 2019-2020

NORMATIVA. Orde do 12 de marzo de 2013 da Consellería de Educación e O.U. pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no 2º ciclo de Ed.Infantil e na E.Primaria (D.O.G. do 15/03/13) e a Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria (D.O.G. do 01/02/17). (Pódense consultar no taboleiro de anuncios do centro)

POSTOS ESCOLARES: Recóllense na táboa de vacantes recollida da proposta incluída na aplicación informática:admisiónalumnado.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS:  4 rutas de Transporte Escolar e Comedor Escolar (regulado polo decreto 132/2013, do 1 de agosto de 2013, da Consellería de Cultura, Educación e O.U.)

PRAZOS:  

  • Presentación de solicitudes de admisión: do 1 ao 20 de marzo de 2019.
  • Presentación de documentación acreditativa dos criterios a baremar: do 25 de marzo ao 5 de abril de 2019.
  • Publicación de listaxes provisionais de admitidos/as: até o 25 de abril de 2019. Poderase presentar reclamación perante o Consello Escolar nos 5 días hábiles posteriores á publicación da listaxe provisional de admitidos/as.
  • Publicación da listaxe definitiva de admitidos/as: antes do 15 de maio do 2019. Contra esta listaxe poderase presentar recurso de alzada perante o/a  titular da xefatura territorial no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación.
  • Formalización de matrícula: do 20 ao 30 de xuño de 2019.

NOTA INFORMATIVA:  

Lémbrase aos/ás solicitantes:

  1. Que (conforme ás instruccións da Consellería de Cultura, Educación e O.U.) a solicitude axustada ao modelo oficial ANEXO II será única e presentarase no centro que se solicite en primeiro lugar. O feito de presentar máis dunha solicitude conlevará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle
  2. Que o alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
  3. Que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

PARA DESCARGAR O ANEXO II PREMA  AQUÍ

Outra documentración a entregar é:

DNI de pai e nai.

Fotocopia do libro de familia.

Certificado de empadronamento.

Calquera outro documento que se aporte para alegar puntuación no baremo, de ser o caso.

 

 

MENÚ SEMANAL- DO 12 AO 15 DE SETEMBRO DE 2018

Menú Comedor

LUNS 10

 

MARTES  11

MÉRCORES  12

 

1º Prato:Ensalada mixta.

2º Prato:Filete empanado.

Sobremesa:Iogur.

XOVES  13

VENRES  14

1º Prato:Pasta.

2º Prato:Costela con  patacas fritas.

Sobremesa:Froita.

1º Prato:Arroz 3 delicias.

2º Prato:Peixe con pataca  cocida.

Sobremesa:Petit Suisse.

PERÍODO DE ADAPTACIÓN 3 ANOS. CURSO 2018-19

GRUPOS (datos pendentes de corrección)

GRUPO A

GRUPO B

ALONSO MATO, UXÍA

BAZ VARELA, ANA

CASTRO CERVO, ÁLEX

CHAO VIGO, MATEO

CORUJO LOUZAO, XUE

CUBA LAGE, VANESA

DÍAZ MURADO, THAIS

FDEZ. RÍOS, GUILLERMO

FUSTES GIRÓN, DANI

GARCÍA SAN ISIDRO, LUCAS

GÓMEZ PAZ, XOEL

GONZÁLEZ FDEZ., NOA

PAN LÓPEZ, SARA

PAZ MUÍÑOS, AIDÁN

PERNAS MARTÍNEZ, CELIA

RIVERA VARELA, ANDREA

RUSU BERMÚDEZ, HUGO

VIZOSO FDEZ., LIDIA

 

HORARIOS

HORARIO / GRUPOS

A

B

MÉRCORES 12

10:00 – 11:00

11:55 – 12:55

XOVES 13

11:55 – 12: 55

10:00 – 11:00

VENRES 14

10:00 – 11:00

11:55 – 12:55

LUNS 17

9:40 – 11:00

11:30 – 12:50

MARTES 18

11:30 – 12:50

9:40– 11:OO

MÉRCORES 19

9:40 – 11:00

11.30 - 12.40

XOVES 20- VENRES 21

TODOS: de 10:00- 12:00 e de 14:30 – 15:30

A PARTIR LUNS 24

HORARIO COMPLETO CON SERVIZOS DE TRANSPORTE E COMEDOR

Distribuir contido


by Dr. Radut