Skip to Content

Novas

RESULTADO DA VOTACIÓN PARA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE NAIS E PAIS NO CONSELLO ESCOLAR.

Tras  celebrar, na tarde de onte, a votación para o sector de Nais e Pais a fin de elixir os seus e as súas representantes no Consello Escolar deste centro, o escrutinio deu o seguinte resultado:

-Marta San Isidro Vázquez

-Paula Ramos Seara

-María Carmen Vigo Insua

A vixencia do seu cargo como representantes no Consello Escolar para o sector de Nais e Pais será de 3 anos, tal e como o recolle a normativa.

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO

No  DOG do 12 de novembro de 2021, recóllese a ORDE do 28 de outubro de 2021, pola que se regulan os criterios e procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado de primaria (código de procedemento ED330E)

 O alumnado beneficiario da axuda para adquirir material escolar no presente curso NON PRECISA PRESENTAR SOLICITUDE para recibir as máscaras.

Pode presentar solicitude o alumnado que non é beneficiario do vale de material no curso actual e cumpra algunha das seguintes condicións:

  • Familia con renda per cápita igual ou inferior a 6.000 euros.

  • Alumnado suxeito á tutela ou garda da Xunta de Galicia.

  • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

As solicitudes deberán presentarse na secretaría do centro xunto coa documentación que figura na ORDE (DOG 12/11/21), e o prazo de presentación será do 15 ao 26 de novembro.

O impreso de solicitude ED330E poderase recoller no centro ou descargalo AQUÍ.

DÍAS NON LECTIVOS DE ELECCIÓN PROPIA

Este centro ten solicitadas e aprobadas como días non lectivos de elección propia, os días 7 de decembro de 2021 e o  16 de maio de 2022, de acordo ao artigo 7.2 da Orde do 19 de maio de 2021 (DOG  9 de xuño) polo que se aproba o calendario escolar.

Polo tanto, este centro non terá clases en ningunha das datas antes indicadas.

 

RENOVACIÓN PARTICIAL DO CONSELLO ESCOLAR

-Martes 2 de novembro: Sorteo na Secretaría do centro (ás 12:30h), dos membros, titulares e suplentes, da Xunta Electoral, órgano encargado de organizar, supervisar e levar a cabo o procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar.

Os membros que formarán parte da Xunta Electoral serán: A directora (como presidenta da Xunta Electoral), un mestre ou mestra do centro, un/unha representante do persoal non docente e un pai, nai ou titor/a legal de alumnado do centro.

PREVISIÓN DE CALENDARIO DE ACTUACIÓNS:

-VENRES 5: Constitución da Xunta Electoral, aprobación dos censos electorais por parte desta, así como do Calendario de Eleccións do Consello Escolar, que prevese do seguinte xeito:

-DO 8 AO 15: Presentación de candidaturas (de 9:30h a 14:30h)

-O MARTES 16: A Xunta Electoral fará a proclamación de candidatos.

-DÍAS 17 E 18: Plazo de reclamacións ás proclamacións de candidatos.

-DÍA 19: A Xunta Electoral resolverá as reclamacións presentadas e confeccionará as papeletas de votación. Ese mesmo día presidirá o sorteo dos membros da Mesa Electoral da elección de representantes de pais e nais en acto público a celebrar na entrada do centro ás 16:15h. Posteriormente, farase a proclamación definitiva de candidatos.

 -DÍA 23: VOTACIÓNS.

PROFESORADO: Usos Múltiples

PERSOAL LABORAL: Secretaría

PAIS/NAIS: de 16:15 h a 18:30 h (na entrada do centro).

-DÍA 26: a Xunta Electoral resolverá tódalas posibles reclamacións, previa aceptación das mesmas, dende as 9:30h ata as 12:30h, e proclamará os candidatos/as elexidos/as no proceso.

MENÚ XANEIRO

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS NO COMEDOR PARA O CURSO 2021/2022

Xa se poden consultar as Listaxes provisionais de admitidos no comedor para o vindeiro cursos 2021/2022, na Secretaría do centro. 

Ábrese a partir de hoxe, un período de 2 días hábiles de reclamación e aportación de documentación se fora o caso.

VALES DE AXUDA PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

A partir de hoxe e toda a vindeira semana, xa se poden recoller, na Secretaría do centro, os vales de axuda para libros e material. De non recoller os vales antes do venres 9, poderán ser entregado a partir do 1 de setembro.

Lembramos que o noso horario de atención é de 10:00h a 14:00h, agás hoxe, venres 2 que será ata as 13:00h.

HORARIO DE ATENCIÓN

Para calquera trámite que deba ser solucionado presencialmente, o noso horario de atención en Secretaría é de 10:00h a 14:00h.

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO PARA O CURSO 2021/2022

 

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO PARA O CURSO 2021/2022

Abrir ficheiro adxunto

 

 

DOCUMENTACIÓN E PRAZOS DE FORMALIZACIÓN DE MATRICULA

En cumprimento do artigo 40 da Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, entre o 20 e o 30 de Xuño deberáse levar a cabo a FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA daqueles alumnos aos que se lles adxudicou praza para o vindeiro curso 2021-22, debendo aportar a documentación que se relaciona no documento adxunto "DOCUMENTACIÓN NECESARIA_21".

Adxúntanse os formularios necesarios a presentar que se relacionan.

Distribuir contido


by Dr. Radut