Skip to Content

Secretaría

ADMISIÓN CURSO 2023-2024

 • PRAZO: DO 1 AO 20 DE MARZO.
 • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).
 • DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN:

  • Impresos de solicitude debidamente cubertos (Anexo II)

  • Fotocopia do Libro de Familia

  • Certificado de empadroamento de toda a unidade familiar

  • Condición de familia numerosa e/ou monoparental, se procede

  • Xustificantes de concurrencia de discapacidade do alumno/a a  ou de titores/as ou irmáns do alumno/a, se procede.

  IMPORTANTE:

  • O solicitante só poderá presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar (sexa público ou concertado), a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle. Na solicitude poderanse solicitar ata 6 centros, por orde de preferencia.

 

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR.

 

IMPORTANTE:

Lémbrase a todos os pais e nais, titores e titoras legais, que o plazo para a presentación de candidaturas para representantes deste sector, (así como do resto),  no Consello Escolar do centro, é do 9 ao 16 de novembro de 2022, mediante o formulario correspondente  a entregar na Secretaría e en horario de mañá.

INFORMACIÓN DO PROCESO DE ELECCIÓN DE MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR.

LIBROS DE TEXTO. CURSO 2022-2023

 

Para ver a listaxe de libros de texto, prema AQUÍ.

 

 

APERTURA DO PRAZO DE ADMISIÓN PARA COLABORADORES/AS NO COMEDOR ESCOLAR.

 

ANUNCIO DE APERTURA DO PRAZO DE ADMISIÓN DE MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA DESTE CENTRO, COMO COLABORADORES E COLABORADORAS VOLUNTARIOS/AS NAS TAREFAS DE ATENCIAÓN E APOIO AO ALUMNADO USUARIO DO COMEDOR ESCOLAR DURANTE O CURSO 2022-2023.


As nais, os pais e os/as titores/as legais e os/as acolledores/as familiares do alumnado deste centro, que desexen, ao longo do curso 2022-2023, colaborar de xeito altruísta nas tarefas de atención e apoio aos escolares usuarios do comedor escolar,poderán apuntarse nas listas de admisión, que, habilitadas para este fin, se atopan na Dirección.

O prazo para presentar solicitudes permanecerá inicialmente aberto ata o día 7 de setembro do 2022, podéndose reabrir un novo prazo, de ser o caso, ata o 21 de decembro de 2022.

Durante o curso escolar 2022-2023 só se contará coa colaboración das persoas que figuren anotadas nesta lista.

 

COMEDOR ESCOLAR 2022-2023

Todas as familias que tedes solicitada plaza de comedor para este curso para os vosos fillos e fillas, deberedes presentar cuberto e debidamente asinado o Anexo II. Modelo de Autodeclaración e Especificacións 

Poderedes entregalo na Secretaría do centro ou ben entregarllo ao conserxe na entrada, dende mañá luns 4 de xullo ata o venres 15 de xullo. Ou ben dende o 1 ao 7 de setembro. O horario do centro nestes días será de 10:00h a 14:00h.

Tedes opción a solicitar o formulario no propio centro o descargalo AQUÍ,  

Tamén podedes consultar aquí as instrucións para o cálculo. 

DOCUMENTACIÓN PRECISA MATRÍCULA CURSO 2022/23

Documentación Matrícula Curso 2022-23

AXUDAS FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2022/2023

Aberto o prazo para presentar a solicitude de axuda, dende o 19 de maio ata o 22 de xuño de 2022.

As solicitudes poden presentarse:

 • Preferentemente, de xeito telemático a través da Sede Electrónica, empregando a aplicación Fondolibros.
 • De xeito presencial na Secretaría do centro . Os anexos I e II poderán recollerse na Conserxería e na propia Secretaría do centro.
 • DOG
 • ANEXOS I e II

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMISIÓN. CURSO 2022-2023

Xa pode ser consultada, na Secretaría do centro, a listaxe definitiva de alumnado admitido e non admitido para o curso escolar 2022-2023.

Infórmase que o centro non estará aberto o vindeiro luns 16 nin martes 17 de maio.

O noso horario  é de 9:30h a 14:30h.

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMISIÓN. CURSO 2022-2023

Xa pode ser consultada na Secretaría do centro, a listaxe provisional de alumnado admitido e non admitido para o curso escolar 2022-2023.

Contra a presente listaxe poderán presentar reclamación no prazo de 5 días hábiles a partires do seguinte ao desta publicación perante a Consello Escolar do centro (Art. 30.3 da Orde do 12 de marzo de 2013 - D.O.G. 15/03/2013, e Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, Art. 17, D.O.G. 11/02/2022, da Consellería de Cultura,Educación e O.U. que regula a admisión en centros docentes sostidos con fondos públicos)

O noso horario de atención ao público é de 9:30h a 14:30h.

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2022/2023

Normativa de aplicación

o                       

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

o                       

ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 (código de procedemento ED550A e ED550B).

o                       

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.

o                       

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

o                       

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

   APLICACIÓN ADMISIÓN ALUMNADO

POSTOS ESCOLARES: Listaxe de plazas vacantes por nivel

PRAZO:

 • Presentación de solicitude de admisión: do 1 ao 21 de marzo de 2022.
 • Solicitude Anexo II (ED550B)
 • Presentación de documentación acreditativa dos criterios a baremar.

DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN:

• Impresos de solicitude debidamente cubertos

• Fotocopia do Libro de Familia

• Certificado de empadroamento de toda a unidade familiar

• Condición de familia numerosa e/ou monoparental, se procede

• Xustificantes de concurrencia de discapacidade do alumno/a a  ou de titores/as ou irmáns do alumno/a, se procede.

IMPORTANTE:

• O solicitante só poderá presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar (sexa público ou concertado), a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle. Na solicitude poderanse solicitar ata 6 centros, por orde de preferencia.

• O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

• O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión. 

LETRA DE DESEMPATEPor DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro (DOG número 29, do 11 de febreiro), e a Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG número 53, do 15 de marzo), regúlase o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, na educación primaria, na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato en centros docentes sustentados con fondos públicos.

Para os efectos da resolución do desempate na puntuación final na orde de admisión do alumnado nos centros sostidos con fondos públicos no curso 2022/2023, conforme ao resultado do sorteo, as letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido son as letras "V" e "U"; así mesmo, afectan ao segundo apelido as letras "A" e "Z"

Distribuir contido


by Dr. Radut