Skip to Content

Secretaría

CALENDARIO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 2024/2025

POSTOS ESCOLARES:

Recóllense na táboa de vacantes recollida da proposta incluída na aplicación informática admisionalumnado

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS:

Catro rutas de Transporte Escolar e Comedor Escolar (regulado polo Decreto 132/2013, do 1 de agosto de 2013, da Consellería de Cultura, Educación e O.U.)

PRAZOS

 • Presentación de solicitudes de admisión: do 1 ao 20 de marzo do 2024.
 • Presentación de documentación acreditativa dos criterios a baremar: do 22 de marzo ao 12 de abril do 2024.
 • Publicación de listaxes provisionais de admitidos/as: até o 25 de abril do 2024. Poderase presentar reclamación perante o Consello Escolar nos 5 días hábiles posteriores á publicación da listaxe provisional de admitidos/as.
 • Publicación da listaxe definitiva de admitidos/as: antes do 15 de mario de 2024. Contr aesta listaxe poderase presentar recurso de alzada perante o/a titular de xefatura terriorial no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación.
 • Formaización de matrícula: do 20 ao 30 de xuño do 2024.

NOTA INFORMATIVA:

Lémbrase aos solicitantes:

1º) Que (conforme ás instruccións da Consellería de Cultura, Educación e U.), a licitude axustada ao modelo oicial Anexo II será única e presentarase no centro que se solicite en primeiro lugar. O feito de presentar máis dunha solicitude conlevará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2º) Que o alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3º) Que o alumnado que ten resenvada praza nun centro,se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitues de admisión.

ADMISIÓN CURSO 2024-2025

 Solicitudes:

-O impreso de solicitude será facilitado gratuitamente na Secretaría do centro.

-Poderá ser cumprimentado e tramitado a través da aplicación informática Admisionalumnado,

-Poderase descargar no seguinte vínculo, cumplimentalo e  entregalo  presencialmente no propio centro.

 

Prazo de presentación:

Dende o día 1 ao 20 de marzo, sexa de xeito telemático na aplicación como presencial, entregando a documentación na Secretaría do centro en horario de mañá, de 9:30h a 14:30h.

 

Normativa relacionada:

·  Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

·  Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

· ·  Orde do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa e derroga o artigo 44 da Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

O vindeiro luns, día 4 de marzo, ás 17:15h, este centro abrirá as súas portas a todos e todas aquelas que queirades visitarnos.

Calendario escolar. Curso 2023/2024

Os días de libre elección como non lectivos escollidos polo centro son: 13 de outubro de 2023 e 20 de maio de 2024.

ANEXO II- AUTODECLARACIÓN PARA O CÁLCULO DA TASA DE COMEDOR.

Estimadas familias,

Este aviso é para todas aquelas familias que solicitástedes plaza de comedor no centro para o vindeiro curso.

Como usuarios de comedor, deberedes descargar e cubrir o Anexo II, de autodeclaración, ao que leva este link, cubrilo cos datos correspondentes e asinalo.

Finalmente, depositádeo no buzón da porta principal do centro antes do 1 de setembro (periódicamente iremos recolléndoos)

Tamén poderedes acceder ás instrucións neste segundo link.

LIBROS DE TEXTO. CURSO 23-24.

Estimadas familias, no seguinte vínculo, podedes acceder á lista de libros de texto para os cursos de 1º a 4º de Primaria.

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR. Curso 2023/24

Estimadas familias,

Hai uns días publicouse no DOG a ORDE do 10 de maio de 2023, pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2023/24 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H).

INFORMACIÓN:

-Destinatarios: Alumnado que no curso 2023/2024 curse estudos en Ed. Primaria e ESO.

-Lugares de presentación:

-Plazo: do 20 de maio ao 21 de xuño.

-Documentación a presentar.

LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES. ADMISIÓN 23-24

Seguindo o calendario organizado para o proceso de admisión, dende hoxe poderase consultar a listaxe definitiva de solicitudes admitidas para o curso 2023-2024 na cristalera da Secretaría do centro.

 

LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES. ADMISIÓN 23-24

Seguindo o calendario organizado para o proceso de admisión, dende mañá poderase consultar a listaxe provisional de solicitudes admitidas para o curso 2023-2024 na cristalera da Secretaría do centro.

Ábrese dende mañá, día 25 de abril,  un período de alegacións de cinco días hábiles, a presentar no propio centro.

ADMISIÓN CURSO 2023-2024

 • PRAZO: DO 1 AO 20 DE MARZO.
 • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).
 • DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN:

  • Impresos de solicitude debidamente cubertos (Anexo II)

  • Fotocopia do Libro de Familia

  • Certificado de empadroamento de toda a unidade familiar

  • Condición de familia numerosa e/ou monoparental, se procede

  • Xustificantes de concurrencia de discapacidade do alumno/a a  ou de titores/as ou irmáns do alumno/a, se procede.

  IMPORTANTE:

  • O solicitante só poderá presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar (sexa público ou concertado), a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle. Na solicitude poderanse solicitar ata 6 centros, por orde de preferencia.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut