Skip to Content

Listaxe definitiva de admisión. Curso 2019/2020

Dáse publicidade á listaxe definitiva de alumnado admitido neste centro para o curso 2019/2020, segundo acordo do Consello Escolar do centro do 9 de maio de 2019.

Contra a presente listaxe poderase interpoñer recurso de alzada perante a persoa responsábel da xefatura territorial no prazo dun mes contado a partires do día seguinte ao de publicación (artigo 32.1 da orde do 12 de marzo de 2013)

PARA CONSULTAR A LISTAXE PREMER NO ENLACE

ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 2019/2020

ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 2019-2020

NORMATIVA. Orde do 12 de marzo de 2013 da Consellería de Educación e O.U. pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no 2º ciclo de Ed.Infantil e na E.Primaria (D.O.G. do 15/03/13) e a Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria (D.O.G. do 01/02/17). (Pódense consultar no taboleiro de anuncios do centro)

POSTOS ESCOLARES: Recóllense na táboa de vacantes recollida da proposta incluída na aplicación informática:admisiónalumnado.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS:  4 rutas de Transporte Escolar e Comedor Escolar (regulado polo decreto 132/2013, do 1 de agosto de 2013, da Consellería de Cultura, Educación e O.U.)

PRAZOS:  

  • Presentación de solicitudes de admisión: do 1 ao 20 de marzo de 2019.
  • Presentación de documentación acreditativa dos criterios a baremar: do 25 de marzo ao 5 de abril de 2019.
  • Publicación de listaxes provisionais de admitidos/as: até o 25 de abril de 2019. Poderase presentar reclamación perante o Consello Escolar nos 5 días hábiles posteriores á publicación da listaxe provisional de admitidos/as.
  • Publicación da listaxe definitiva de admitidos/as: antes do 15 de maio do 2019. Contra esta listaxe poderase presentar recurso de alzada perante o/a  titular da xefatura territorial no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación.
  • Formalización de matrícula: do 20 ao 30 de xuño de 2019.

NOTA INFORMATIVA:  

Lémbrase aos/ás solicitantes:

  1. Que (conforme ás instruccións da Consellería de Cultura, Educación e O.U.) a solicitude axustada ao modelo oficial ANEXO II será única e presentarase no centro que se solicite en primeiro lugar. O feito de presentar máis dunha solicitude conlevará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle
  2. Que o alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
  3. Que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

PARA DESCARGAR O ANEXO II PREMA  AQUÍ

Outra documentración a entregar é:

DNI de pai e nai.

Fotocopia do libro de familia.

Certificado de empadronamento.

Calquera outro documento que se aporte para alegar puntuación no baremo, de ser o caso.

 

 

MENÚ SEMANAL DO 6 AO 10 DE MAIO DE 2019

LUNS 6

1º Prato: Lentellas

2º Prato: Pizza

Sobremesa: Petit Suisse

 MARTES 7

1º Prato: Xudías con panceta

2º Prato: Patacas vermellas

Sobremesa: Froita

MÉRCORES 8

1º Prato: Sopa

2º Prato: Bacallau con patacas

 Sobremesa: Iogur

XOVES 9

1º Prato: Entremeses

2º Prato: Paella

Sobremesa: Froita

 VENRES 10

1º Prato: Pasta

2º Prato: Choco en salsa

Sobremesa: Iogur

 

 

PROFESORADO. CURSO 2018-2019

ETAPA

NIVEL

TITOR/A

ED.INFANTIL

4º (3 anos)

Soraya Álvarez Fernández

5º (4 anos)

Lucía Senra Fernández

6º (5 anos)

Mónica Riveira Rey

APOIO INF.

Pilar Eijo López

ED.PRIMARIA

Cintia Vilariño Salgueiro

Ana Blanco López

Sesé Couto Sanmartín (e L Extranx.)

Laura Prieto López

José Rodríguez Costa

Xosé Luís Ramallal Rego

ÁREA

MESTRES/AS  ESPECIALISTAS

OR

María Virginia Jiménez Jiménez

AL

Carla Pena Rey

PT

María Inés Castro Davila

MÚSICA

Carmen Requeijo Chao

EF

Rebeca Rivas Pena

Relixión

Mª Dolores Abad Cociña

L. Extranxeira (Inglés)

María del C. Pernas Fraga

CALENDARIO ESCOLAR. CURSO 2018-2019

Xa está publicado o calendario escolar para o vindeiro curso 2018-2019.

Podes acceder ao DOG dende aquí.

Se queres, tamén podes descargar a imaxe aquí

Listaxe definitiva de admisión. Curso 2019/2020

Dáse publicidade á listaxe defintiva de alumando admitido neste centro para o curso 2019/2020, conforme ao acordo do Consello Escolar do 09/05/19.

Contra a presente listaxe, as persoas interesadas, poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao desta publicación. (art. 32.1 da orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento de admisión de alumnado)

Para ver a listaxe premer no enlace

Distribuir contido


by Dr. Radut