Skip to Content

ACTIVIDADES E PROXECTOS DE CENTRO

Que debes lembrar para o día da votación

SORTEO DOS MEMBROS DA MESA ELECTORAL DE NAIS E PAIS

REFERENDUM FAMILIAS.

Lémbrase a importancia da vosa participación na votación, a de todas as familias incluídas as de alumnado de 6º, posto que formades parte do censo actual.

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS. XORNADA ÚNICA

Como sabedes, o pasado martes 28 de xaneiro fostes convocados a unha reunión informativa para dar a coñecer o proxecto de xornada única proposto polo centro. Sendo conscientes de que, aínda habendo gran asistencia, moitos de vós non puidestes asistir, aquí tedes un resumo do que se falou en dita reunión.

En liñas xerais, ademais do que contén este documento, dicir que o punto básico da proposta  é manter o que xa temos, como o horario das 16:00 para a saída de buses e que á marxe disto, se introducen opcións que non temos agora mesmo e poden ser ventaxosas para parte importante das familias:

  • Posibilidade de que os nenos e nenas vaian a actividades culturais na zona que por agora non son viables por ter que voltar para comer ás 13:00h
  • Tres posibilidades máis nos horario de saída que agora mesmo non temos.
  • A posibilidade de actividades gratuítas no centro 3 días á semana de 16:00 a 17:00

IMPORTANTE: Tal e como se explicou e se indica na información exposta aquí, o resultado da vosa votación será sobre o total de censo,non por maioría, o que supón que as familias que non voten suporá un voto negativo.

A NORMATIVA CORRESPONDENTE A ESTE PROCESO ESTÁ RECOLLIDA NA ORDEN de 29 de maio do 2008  (DOG do 6 de xuño do 2008)

 

FEBREIRO

COMEDOR ESCOLAR. "GUÍA DE AXUDA PARA PROGRAMAR OS MENÚS ESCOLARES"(XUNTA DE GALICIA)

Queridas familias, nesta páxina á que pouco a pouco ímos incorporando información que vos pode resultar útil a moitos niveis, engadímoslle tamén, e coma neste caso, apartados novos nos que  procuramos ir actualizando a información relativa aos mesmos.

De entre as cousas que cremos que vos poden resultar útiles ou interesantes por múltiples motivos , como  arquivos varios ou información puntual: menús, normativa, aclaracións, está esta guía que a Xunta ofrece dende a súa páxina  http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/comedores.pdf ofrece e que aporta de xeito fácil e variado unha serie de recomendacións e exemplos de menús detallados, que aínda que orientados a Comedores Escolares, vos poden resultar útiles.

 

 

GUÍA DESCARGABLE

COMEDOR ESCOLAR. NORMATIVA

 "Enténdense como servizos de comedor os de xantar e os de atención aos usuariosnos períodos de tempo libre anterior e posterior da comida do mediodía, nos cales se fomentarán programas de promoción da saúde, hábitos alimentarios e habilidades persoais". Así reza o 2º punto do "Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación" do DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería con competencias en materia de educación.

O servizo de comedor escolar, que empezou sendo unha oferta dos centros escolares con carácter compensatorio, é hoxe en día unha colaboración máis dos centros que facilita a conciliación familiar, pero que ademais supón parte da aprendizaxe e crecemento persoal do alumnado, de aí a súa gran importancia en todos os sentidos.

Este e outros motivos igual de importantes leváronnos neste curso a considerar, dentro das melloras plantexadas no centro, a unha revisión dos menús que se ofertaron nos últimos cursos. A variación realmente non é moi significativa posto que se manteñen moitos dos platos que figuraban anteriormente ata o punto de ter unha coincidencia de máis dun 85 por cento; o que en realidade se fixo foi reorganizar eses platos, engadir algúns novos e sobre todo, deseñar uns menús compensados e equilibrados como precisan e merecen os nosos pequenos e pequenas. Entendemos tamén que non podemos obviar a calidade na elaboración dos mesmos, polo que apostamos por productos frescos e variados.

Enlaces de interese de Comedores Escolares da Xunta de Galicia:

-"A Xunta de Galicia favorece os hábitos saudables nos menús dos escolares galegos"

-"Menús saudables no comedor escolar" Elaborado co departamento de pediatría da USC

Deixámosvos aquí a normativa vixente sobre Comedores Escolares:

-ORDE do 21 de febreiro de 2007

-DECRETO 132/2013, do 1 de agosto.

ABALAR MÓBIL

A Xunta de Galicia, coa finalidade de aumentar o acercamento entre o profesorado e as familias, ofrece abalarMóbil. Trátase dunha aplicación que permite ás familias consultar a información dos seus fillos a través do teléfono móbil dende calquera lugar, de forma cómoda e rápida. 
AbalarMóbil é unha aplicación que se pode instalar tanto no teléfono móbil como nunha tablet, e que permite ás familias consultar a información de calquera dos seus fillos a través destes dispositivos.
 
A descarga desta aplicación faise dende Apple store (se o sistema operativo é IOS) ou dende Play Store (se o sistema operativo é Android). 
As familias que descarguen abalarMóbil van a poder dispoñer das seguintes funcionalidades: 
•Acceder aos datos persoais
•Consultar as cualificacións
•Consultar e xustificar as faltas de asistencia
•Consultar as faltas de conduta
•Solicitar unha cita de titoríMANUa
•Consultar os datos do centro educativo
•Consultar os avisos ou notificacións por parte do profesorado ou do centro educativo.
•Consultar as  incidencias creadas polo profesorado
•Modificar o idioma da aplicación
 
Na sección correspondente desta páxina, pédese acceder tanto ao manual como a información máis ampla.
 
Distribuir contido


by Dr. Radut