Skip to Content

LISTAXES DE ADMISIÓN DEFINITIVA. CURSO 2017/18

Non habendo reclamacións contra a listaxe provisional de admitidos/as, publicada o pasado día 24 de abril, procedemos a publicar a listaxe definitiva de admitidos/as para o curso 2017/18.

As listaxes pódense consultar nos documentos que se achegan.

O período ordinario de formalización de matrícula será entre o 20 e o 30 de xuño, ámbolos dous incluídos.

A documentación precisa para a formalización de matrícula pódese retirar na secretaría do centro.

LISTAXE DE ADMISIÓN PROVISIONAL. CURSO 2017/18

Publícase a listaxe provisional de alumnado admitido e non admitido neste centro para o vindeiro curso 2017/18. Pódese consultar a listaxe no arquivo que se achega.

ADMISIÓN E MATRÍCULA. CURSO 2017/18

O día 1 de marzo de 2017 ábrese o prazo para presentar solicitudes de admisión en Educación Infantil e Primaria para o vindeiro curso 2017/18.

A solicitude pódese facer a través da aplicación: www.edu.xunta.es/admisionalumnado da Xunta de Galicia ou de forma presencial no centro educativo ata o día 20 de marzo de 2017.

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA A ADMISIÓN.CURSO 2017/18

O/a proxenitor/a ou representante do alumnado deberá achegar coa solicitude (Anexo II) de admisión a seguinte documentación:

a) Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a consulta.

b) Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a.

c) Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II.

d) Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso.

Os prazos para a tramitación dos procedementos de matrícula do alumnado para o próximo curso 2017/18 son os que se indican a continuación:

  • Solicitude de admisión en educación infantil e primaria: 1-20 de marzo (Anexo II)

  • Formalización de matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño (Anexo III-1).

A normativa que regula o procedemento de admisión pódese consultar nos documentos anexos.

Programa de radio 2

RadioGaldo

logo

 Escoita a nosa radio. Preme na frecha e escoitarás o noso primeiro programa.

Distribuir contido


by Dr. Radut