Skip to Content

Secretaría

RESERVA DE PRAZA PARA O ALUMNADO DE 6º E. PRIMARIA DO NOSO CENTRO QUE DESEXE SER ADSCRITO AO IES RAFAEL DIESTE

INFORMACIÓN XERAL

Decreto de admisión de alumnado.

Orde de admisión do 12 de marzo de 2013.

Orde do 25 de xaneiro de 2017. Modificación da orde de admisión.

Orde do 18 de decembro de 2020. Modificación da reserva en centros adscritos.

RESERVA DE PRAZA. DO 11 DE XANEIRO AO 8 DE FEBREIRO. Reserva de praza para o alumnado de 6º de E. Primaria do noso centro que desexe ser adscrito ao IES RAFAEL DIESTE.

RESERVA DE PRAZA ON-LINEIMPRIMIR E ENTREGAR NO COLEXIO

- IMPRESO EN PAPEL: CUMPRIMENTAR E ENTREGAR NO COLEXIO (pódese solicitar un modelo na conserxería).

- O impreso de reserva de praza deberá ser asinado polos proxenitores.

        Importante!!

- Se non desexa que o seu fill@ continúe os seus estudos no IES Rafael Dieste, deberá participar no proceso xeral de admisión como se fose alumnado novo, debendo presentar cumprimentado o Anexo II de admisión no centro da súa preferencia, do 1 ao 20 de MARZO.

- A non reserva da praza neste período, causa perda do dereito preferente a una praza no instituto adscrito.

- A reserva adquirirá carácter vinculante e será incompatible coa presentación de admisión noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 A entrega das solicitudes farase en horario de secretaría con cita previa: Chamar ao 981 25 53 30

- O alumnado admitido deberá formalizar a súa matrícula no IES dende o 25 de xuño ao 10 de xullo.

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

A Consellería deCultura, Educación e Universidade publicou, no DOG de venres 13 de novembro, a ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E).

Alumnado destinatario: Alumnado matriculado en Educación Primaria (non para Educación Infantil)

a) Non ten que presentar solicitude:

O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021.

b) Ten que presentar solicitude:

O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 e que

cumpra algunha das seguintes condicións:

• Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 € ( Renda fiscal do 2018).

• Alumnado matriculado en educación especial.

• Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

• Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

TRAMITACIÓN  E PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

  • Presencialmente no centro en horario de secretaría previa petición de hora
  • Prazo presentación:  desde o 16 ata o 27 de novembro 2020 ámbolos dous incluidos.
  • DOCUMENTACIÓN, ANEXO I E ANEXO II. A solicitude terá que vir debidamente cuberta e asinada, xunto coa copia e orixinal de toda a documentación aportada.

As listaxes provisionais publicaránse no taboleiro interior do centro o 30 de novembro e en caso de exclusión na listaxe provisional, as persoas afectadas poderán formular reclamación ante o centro docente nos dous (2) días hábiles seguintes ao da súa publicación.  

ADMISIÓN DE ALUMNADO. LISTAXES DEFINITIVAS CURSO 2020-2021

Hoxe, 26 de xuño, procédese á publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos para o curso 2020/2021. Ao non haber ningunha reclamación elévanse a definitivas as listaxes provisionais

Estas listaxes pódense consultar no taboleiro do centro ou na aplicación admisionalumnado (empregando a chave 365 ou o certificado dixital). Non se publicarán na web, debido á lei de protección de datos.

O prazo de matrícula será do 1 ó 10 de xullo.

O alumnado admitido formalizará a súa inscrición, respectando as medidas sanitarias establecidas, en horario de secretaría, de 11:30 a 13:30. Se finalizado o prazo de matrícula non se formalizase esta, decaerá o dereito á praza obtida.

A documentación a presentar para a formalización da matrícula é a seguinte:

Outros:

  • 4 fotografías tamaño carné.
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
  • Certificado médico (só para os alumn@s de 3 anos e os que procedan do estranxeiro).

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2020-2021

Procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacherelato.

Admisión de solicitudes, na secretaría do centro, do día 1 ao 23 de marzo (día 20 de marzo día non lectivo).

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES DISPOÑIBLES

 

EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO

VACANTES

CURSO

VACANTES

Cuarto (3 anos)

22 + 3 NEAE(1)

Primeiro

0

Quinto (4 anos)

3

Segundo

2

Sexto (5 anos)

0

Terceiro

2

(1)  

Prazas reservadas para posible escolarización de alumnado con necesidades educativas especiais.

Cuarto

0

Quinto

0

Sexto

0

Para unha maior información poñemos a súa disposición os seguintes documentos:

- Nota informativa do centro.

- Mapa de Zona de Influencia dos Centros Públicos de Educación Infantil e Primaria.

- Decreto 254/2012 do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

- Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

- Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.

- Instruccións da Dirección Xeral de Centros e R.H. sobre o proceso de admisión de alumnado.

- Criterios de valoración.

- Resolución sorteo letra para desempates.

- Criterio complementario punto extra, acordo do Consello Escolar.

- Información Consellería de Educación, Universidade e Formación Provisional.

IMPRESOS

Solicitude de admisión en educación infantil e primaria (Anexo II).

- Anexo II - ED550B-C

- Anexo II - ED550B-G

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2019-20

O alumnado admitido para o curso 2019/20, formalizará a súa inscripción na Secretaría do centro, no seu horario de atención, do 20 ao 30 de xuño. Se finalizado o prazo de matrícula non se formalizase esta, decaerá o dereito á praza obtida.

documentación a presentar para a formalización da matrícula é a seguinte:

Outros:

  • 4 fotografías tamaño carné.
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
  • Certificado médico (só para os alumn@s de 3 anos e os que procedan do estranxeiro).
  • Certificado de escolaridade do colexio do que procedan (alumn@s de cursos diferentes a 4º de educación infantil).

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar

No DOG do día 20 de maio de 2019 pulblícase a Orde do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20.

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 21 de xuño de 2019 (este incluído).

- Orde do 3 de maio de 2019 (DOG 20/05/2019).

- Sede electrónica.

- Anexo l -ll.

Distribuir contido


by Dr. Radut