Skip to Content

Secretaría

FONDO DE LIBROS - LISTAXE DEFINITIVA

Os libros entregaranse aos alumnos en setembro nos primeiros días de curso.

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2019-20

O alumnado admitido para o curso 2019/20, formalizará a súa inscripción na Secretaría do centro, no seu horario de atención, do 20 ao 30 de xuño. Se finalizado o prazo de matrícula non se formalizase esta, decaerá o dereito á praza obtida.

documentación a presentar para a formalización da matrícula é a seguinte:

Outros:

  • 4 fotografías tamaño carné.
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
  • Certificado médico (só para os alumn@s de 3 anos e os que procedan do estranxeiro).
  • Certificado de escolaridade do colexio do que procedan (alumn@s de cursos diferentes a 4º de educación infantil).

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar

No DOG do día 20 de maio de 2019 pulblícase a Orde do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20.

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 21 de xuño de 2019 (este incluído).

- Orde do 3 de maio de 2019 (DOG 20/05/2019).

- Sede electrónica.

- Anexo l -ll.

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2019-2020 - RESOLUCIÓN DEFINITIVA

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Ao non presentar ningunha reclamación as listaxes provisionais de admisión estas pasan a ter carácter definitivo, quedando asignadas as prazas para o vindeiro curso 2019-20.

LISTAXES:

ADMITIDOS: 4º EI, 6º EI e 2º EP

NON ADMITIDOS: 3º EP

NOTA:

  • Os solicitantes non admitidos deben agardar a que xorda vacante.

Contra esta resolución, cabe recurso de alzada ante o Xefe Territorial da Delegación Provincial de Educación, no prazo dun mes contado desde o día seguinte a súa publicación.

O PRAZO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA SERÁ DO 20 AO 30 DE XUÑO.

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2019-2020

Procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacherelato.

Desde o día 1 ata o 20 de marzo, ámbolos dous inclusive, todas as familias que o desexen poden solicitar praza neste centro para o curso 2019-2020.

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES DISPOÑIBLES

 

EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO

VACANTES

CURSO

VACANTES

Cuarto (3 anos)

22 + 3 NEAE(1)

Primeiro

0 + 2 NEAE

Quinto (4 anos)

1

Segundo

1

Sexto (5 anos)

1

Terceiro

0

(1)  

Prazas reservadas para posible escolarización de alumnado con necesidades educativas especiais.

Cuarto

0

Quinto

0

Sexto

0

Para unha maior información poñemos a súa disposición os seguintes documentos:

- Nota informativa do centro.

- Mapa de Zona de Influencia dos Centros Públicos de Educación Infantil e Primaria.

- Decreto 254/2012 do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

- Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

- Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.

- Instruccións da Dirección Xeral de Centros e R.H. sobre o proceso de admisión de alumnado.

- Instruccións da Xefatura Territorial.

- Criterios de valoración.

- Resolución sorteo letra para desempates.

- Criterio complementario punto extra, acordo do Consello Escolar.

IMPRESOS

Solicitude de admisión en educación infantil e primaria (Anexo II).

- Anexo II - ED550B-C

- Anexo II - ED550B-G

 

Distribuir contido


by Dr. Radut