Skip to Content

Secretaría

INFORMACIÓN FONDO SOLIDARIO DE LIBROS - LISTAXES PROVISIONAIS

As LISTAXES PROVISIONAIS de admitid@s e excluíd@s do Fondo de libros poderán consultarse dende hoxe, 3 de xullo, no taboleiro do centro (non se poden consultar a través da aplicación fondolibros). Non se publicarán na web, debido á lei de protección de datos.

O prazo de reclamación a estas listaxes abrangue os 2 días, hábiles, seguintes á publicación.

As listaxes definitivas  serán publicadas o 9 de xullo. A súa consulta será igual que nas listaxes provisionais.

A entrega @s beneficiari@s dos VALES para a adquisición de libros de texto e/ou material será os días 10, 13 e 14 de xullo, en horario de secretaría, de 11:30 a 13:30.

Os vales que non sexan entregados nestas datas poderán recollerse en setembro. 

A entrega dos libros correspondentes ao fondo farase en setembro, nos primeiros días de clase.

CONVOCATORIA DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

 

No DOG do día 19 de maio de 2020 pulblícase a Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2020/21.

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 19 de xuño de 2020 (este incluído).

Orde do 12 de maio de 2020 (DOG 19/05/2020).

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía telemática no formulario normalizado (anexo I e II) dispoñible:

- Na  aplicación informática Fondolibros.

- A través da Sede electrónica da Xunta de Galicia.

- Formularios de presentación Anexo l-II

De non ser posible a presentación telemática, poderanse presentar no centro con cita previa, en horario de 11:30 a 13:30 respectando as medidas sanitarias establecidas.

Toda a documentación terá que vir asinada e coas fotocopias necesarias (no centro non se farán fotocopias por razóns de hixiene e seguridade). Terán que traer os orixinais para o seu cotexo.

Documentación necesaria

Para acceder ao centro será obrigatorio o uso de mascarilla e só deberá entrar unha persoa para facer a xestión.

HORARIO DE CITA PREVIA, telf:  981255330 de 10:00 a 13:30

- Alumnado que cursará 1º e 2º de EP, do 21 ao 27 de maio.

- Alumnado que cursará 3º e 4º de EP, do 28 de maio ao 2 de xuño.

- Alumnado que cursará 5º e 6º de EP, do 3 ao 8 de xuño.

As familias con alumn@s en varios cursos poderán elexir a quenda que prefiran.

- Se algunha familia non poidera formalizalo nesas datas deberán pedir cita previa do 9 ao 19 de xuño.

NOVAS DATAS NO PROCESO DE ADMISIÓN

 RESTABLECEMENTO DO PROCESO DE ADMISIÓN ALUMNADO NOVO NO CENTRO PARA O CURSO 2020-21.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS.

Co restablecemento do proceso de admisión do alumnado os prazos quedan fixados coas seguintes datas:

- Prazo de presentación de solicitudes de admisión: dende o día 11 ao 18 de maio (ambos inclusive).

- DÚAS OPCIÓNS para presentar as solicitudes:

   1.   Vía online: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

   2.   Presencialmente no centro, en horario de 11:30 a 13:30 horas, respectando as normas de seguridade e levando a cabo todas as medidas de protección posibles.

- Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo (sempre que fose necesario): ata o día 26 de maio.

- Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño.

- Reclamacións contra as listaxes provisionais: 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

- Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño.

- Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 de xullo.

 

DÍAS NON LECTIVOS

Os vindeiros días:

20 de marzo (venres) e 

- 4 de maio (luns)

non haberá clase. Foron os días elexidos polo Consello Escolar, e aprobados pola Xefatura Territorial, como días non lectivos para este curso 2019/2020.

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2020-2021

Procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacherelato.

Admisión de solicitudes, na secretaría do centro, do día 1 ao 23 de marzo (día 20 de marzo día non lectivo).

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES DISPOÑIBLES

 

EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO

VACANTES

CURSO

VACANTES

Cuarto (3 anos)

22 + 3 NEAE(1)

Primeiro

0

Quinto (4 anos)

3

Segundo

2

Sexto (5 anos)

0

Terceiro

2

(1)  

Prazas reservadas para posible escolarización de alumnado con necesidades educativas especiais.

Cuarto

0

Quinto

0

Sexto

0

Para unha maior información poñemos a súa disposición os seguintes documentos:

- Nota informativa do centro.

- Mapa de Zona de Influencia dos Centros Públicos de Educación Infantil e Primaria.

- Decreto 254/2012 do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

- Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

- Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.

- Instruccións da Dirección Xeral de Centros e R.H. sobre o proceso de admisión de alumnado.

- Criterios de valoración.

- Resolución sorteo letra para desempates.

- Criterio complementario punto extra, acordo do Consello Escolar.

- Información Consellería de Educación, Universidade e Formación Provisional.

IMPRESOS

Solicitude de admisión en educación infantil e primaria (Anexo II).

- Anexo II - ED550B-C

- Anexo II - ED550B-G

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2019-20

O alumnado admitido para o curso 2019/20, formalizará a súa inscripción na Secretaría do centro, no seu horario de atención, do 20 ao 30 de xuño. Se finalizado o prazo de matrícula non se formalizase esta, decaerá o dereito á praza obtida.

documentación a presentar para a formalización da matrícula é a seguinte:

Outros:

  • 4 fotografías tamaño carné.
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
  • Certificado médico (só para os alumn@s de 3 anos e os que procedan do estranxeiro).
  • Certificado de escolaridade do colexio do que procedan (alumn@s de cursos diferentes a 4º de educación infantil).

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar

No DOG do día 20 de maio de 2019 pulblícase a Orde do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20.

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 21 de xuño de 2019 (este incluído).

- Orde do 3 de maio de 2019 (DOG 20/05/2019).

- Sede electrónica.

- Anexo l -ll.

Distribuir contido


by Dr. Radut