Skip to Content

Presentación solicitudes admisión alumnado curso 2021/22

Importante: Solicítase respectar na medida do posible o horario de secretaría

Horario de Secretaría: De 13:40 a 14:30

DO 1 AO 22 DE MARZO: 

Ábrese o prazo para presentar as solicitudes de admisión para o curso 2021/22. O  formulario normalizado (ED550B) será facilitado gratuitamente na secretaría do centro e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación “admisionalumnado” e na páxina web da Consellería de Educación.


Presentarase a solicitude ANEXO II (ED550B) (descargar impreso en galego ou castelán) na secretaría do centro e acompañarase da seguinte documentación:
1º- Copia do DNI do neno/nena ou Libro de familia.
2º- Certificado de matrícula e certificación académica (se vén doutro centro).
3º- Convenio regulador ou resolución xudicial de separación, se é o caso.

 

NOTA INFORMATIVA
• Só se pode presentar unha única solicitude por alumno/a no centro no que solicite praza no 1º lugar, na que se poden pór ata 6 centros por orde de preferencia.
• Se hai alumnado matriculado neste centro que presenta solicitude de admisión noutro, deberá comunicalo ao centro de orixe.

Becas e axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo. Curso 2020 – 2021

Publicada a convocatoria de solicitude de axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo, do Ministerio de Educación e Formación Profesional. Podedes acceder á información a través do seguinte enlace:

 

Becas acneae

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 30 de setembro.

Reunións Inicio Curso

REUNIÓNS VIRTUAIS:

- 4º Educación Infantil (3 anos): Martes 8 de setembro ás 20:00

- 6º Educación Infantil (5 anos): Martes 8 de setembro ás 12;30 e ás 20:00

- 1º Educación Primaria: Martes 8 de setembro ás 19:00

- 3ºB Educación Primaria: Martes 8 de setembro ás 20:00

- 4º Educación Primaria: Martes 8 de setembro ás 16:30

 

REUNIÓNS NO CENTRO: (limitadas a unha persoa por familia e sen acompañamento de nenos/as)

- 5º Educación Infantil (4 anos): Luns 7 de setembro ás 19:00 no ximnasio (entrada directa pola porta do ximnasio)

- 2º Educación Primaria: Luns 7 de setembro ás 16:30 no ximnasio (entrada directa pola porta do ximnasio)

- 5º Educación Primaria: Martes 8 de setembro ás 17:00 no ximnasio (entrada directa pola porta do ximnasio)

- 6º Educación Primaria: Martes 8 de setembro ás 19:00 no ximnasio (entrada directa pola porta do ximnasio)

- 3ºA Educación Primaria: Luns 7 de setembro ás 16:30 e 17:30 na propia aula (entrada pola porta principal)

Recollida de cheques de material e libros

Xoves día 3 de setembro de 10:00 a 13:00

1º e 2º de Educación Primaria

Venres día 4 de setembro de 10:00 a 13:00

3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria

Axudas material, libros e fondo libros

LEMBRADE

1. O alumnado de 1° e 2° EP non forma parte de "Fondo Libros", sí da convocatoria "Axuda Libros" ( os beneficiari@s recibirán un cheque para compra de material e, de ser o caso, outro para libros de texto).

2. O alumnado que recibe o cheque de 210€ tamén recibe o de material ( 50€)  o que recibe o de 140€ non recibe o de material.

3. O alumnado de 3°, 4°,5° e 6° de EP optan á axuda de "Fondo Libros" e ao cheque de material. Os libros concedidos compraos o centro.

4. Os libros de 3° e 5° este ano cambian ( faise o cambio cada 6 anos) e os de 4° e 6 seguen os mesmos.

5. O reparto de cheques para axuda a material escolar, así como o das Axudas Libros (1° e 2° EP) repartirase en setembro, unha vez feita a adscrición do profesorado (primeiro claustro do ano académico no que se asigna cada mestra/e a unha titoría). 

6. Recoméndase non comprar os libros de 1°, 2°  porque aínda non hai profesorado asignado.

7. As persoas que presentastes a solicitude de maneira telemática, podedes consultar a resolución a través da aplicación.

Libros para o curso 2020/21. Ver listado

Secretaría

Presentación solicitudes admisión alumnado curso 2021/22

 

DO 1 AO 22 DE MARZO: 

Ábrese o prazo para presentar as solicitudes de admisión para o curso 2021/22. O  formulario normalizado (ED550B) será facilitado gratuitamente na secretaría do centro e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación “admisionalumnado” e na páxina web da Consellería de Educación.


Presentarase a solicitude ANEXO II (ED550B) (descargar impreso en galego ou castelán) na secretaría do centro e acompañarase da seguinte documentación:
1º- Copia do DNI do neno/nena ou Libro de familia.
2º- Certificado de matrícula e certificación académica (se vén doutro centro).
3º- Convenio regulador ou resolución xudicial de separación, se é o caso.

 

NOTA INFORMATIVA
• Só se pode presentar unha única solicitude por alumno/a no centro no que solicite praza no 1º lugar, na que se poden pór ata 6 centros por orde de preferencia.
• Se hai alumnado matriculado neste centro que presenta solicitude de admisión noutro, deberá comunicalo ao centro de orixe.

 

Reparto de máscaras nos Centros de Educación.

Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E). Diario Oficial de Galicia nº 230, do 13.11.2020.

Instruccións.

Anexo para solicitar as máscaras

 

 

Becas e axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo. Curso 2020 – 2021

 

Publicada a convocatoria de solicitude de axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo, do Ministerio de Educación e Formación Profesional. Podedes acceder á información a través do seguinte enlace:

 

Becas acneae

 

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 30 de setembro.

 

 

INSCRIPCIÓN NO COMEDOR E PLAN MADRUGA

Ficha de inscripción. Descargar

 

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO

Listado Provisional de solicitudes ADMITIDAS e EXCLUIDAS do FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO curso 2020/21( DOG 12 maio de 2020)

No taboleiro interior do centro poderase consultar o listado PROVISIONAL de solicitudes no " Fondo solidario de libros de texto" para o vindeiro curso. As familias que prefieran non vir ao colexio damos a información por teléfono. 

As persoas interesadas poderán formular unha reclamación na secretaría do centro dous días despois da publicación da listaxe provisional. ( Luns 13 e martes 14 de xullo)

A lista DEFINITIVA publicarase o mércores 15 no taboleiro interior unha vez finalizado o prazo de reclamacións

 

MATRÍCULA PARA O CURSO 2020-2021

Documento para imprimir: Anexo III 1

                             Matrícula do 1 ao 10 de Xullo

Documentos que se precisan para matricularse:

 

 • Fotocopia do libro de familia e do DNI se non o entregaron coa solicitude de admisión.

 • Fotocopia da tarxeta da S.S.do neno/a

 • Fotocopia da páxina do libro de Saúde onde figuran as vacinas/certificado do/a Pediatra.

 • Impreso de matrícula (recóllese no centro)

  Os impresos virán cubertos con maiúsculas.

  As fotocopias virán acompañadas dos orixinais para poder compulsar.

  Horario de entrega : De luns a venres de 10,30 a 12,30 ( No caso de non poder axustarse ao horario prégase chamar ao centro para concertar hora).

 

 

RECOLLIDA DE MATERIAL ESCOLAR E DE LIBROS DE TEXTO.

A partir do luns 8 de xuño as familias poderán acercarse de forma escalonada ao centro para a recollida dos libros de texto e material do alumnado atendendo ao seguinte horario ( de 10:30 A 13:00)

horario_recollida

Para facilitar a recollida:

 • As familias que acudan ao centro na súa quenda poderán recoller o material doutro fillo/a, que estea noutro curso, aínda que non lle corresponda ese día.
 • Tamén poderán recoller material doutro alumno/a. 

O mesmo día que se fai a recollida de material:

 • Os alumnos/as de 4º e 6º de Educación Primaria deberán devolver todos os libros de texto correspondentes a FONDO LIBROS
 • Os alumnos/as dos cursos 3º e 5º de Educación Primaria deberán devolver os libros de inglés correspondentes a FONDO LIBROS.

Quen non poida adaptarse a estas quendas comuníqueo ás/os titores/as e darémoslle outra data.

 

PRÉGASE ACUDIR COAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN OPORTUNAS E SEN NENOS/AS

 

 

LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL CURSO 2020/21

 Convocado o Fondo Solidario de libros de texto e axudas para material escolar para o vindeiro curso 2020/21.

DOG do 19 de maio de 2020.

Anexos I e II

Recoméndase a presentación telemática a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia (ED330B) ou da aplicación "fondolibros" (https://www.edu.xunta.es/fondolibros). A través desta aplicación hai que asinala e presentala no centro.

Prazo: ata o 19 de xuño.

Horario de Secretaría: de 10:30 a 12:30 para os que presenten a solicitude en papel. De non ser posible ese horario chamar ao centro.

 

PROCESO DE BAREMACIÓN. PERÍMETRO DA ZONA DE INFLUENCIA

Plano de Zonificación

Documento de Zonificación

 

NOVAS NO PROCESO DE ADMISIÓN

Restablécese o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes (ambos incluídos), tal e como se establece no DOG Nº86 de maio de 2020.

 

REANUDACIÓN DO PROCESO DE ADMISIÓN. ( DOG 6 de maio de 2020).

PRAZO: Do 11 ao 18 de maio, ambos incluídos

CITA PREVIA:

 • Chamar aos teléfonos:

886 15 16 01

886 15 16 02

886 15 16 03 

 • Enviar correo electrónico:

ceip.parada.campano@edu.xunta.es

ACLARACIÓN: A admisión é so para o alumnado de nova matrícula. O que xa está matriculado no centro ten garantida a permanencia. (Orde 12 de marzo de 2020).

 

SUSPENSIÓN DO PROCESO DE ADMISIÓN

 

Segundo o establecido na disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19 e no apartado sétimo do Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 interrómpense o prazo para a presentación de solicitudes deste procedemento. O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que perda vixencia o acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste.

 

 

 

 

 

 

 

Fondo Solidario Libros de texto

Listado Provisional de solicitudes ADMITIDAS e EXCLUIDAS do FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO curso 2020/21( DOG 12 maio de 2020)

No taboleiro interior do centro poderase consultar o listado PROVISIONAL de solicitudes no " Fondo solidario de libros de texto" para o vindeiro curso. As familias que prefieran non vir ao colexio damos a información por teléfono. 

As persoas interesadas poderán formular unha reclamación na secretaría do centro dous días despois da publicación da listaxe provisional. ( Luns 13 e martes 14 de xullo)

A lista DEFINITIVA publicarase o mércores 15 no taboleiro interior unha vez finalizado o prazo de reclamacións

Recollida material escolar e libros de texto.

A partir do luns 8 de xuño as familias poderán acercarse de forma escalonada ao centro para a recollida dos libros de texto e material do alumnado atendendo ao seguinte horario ( de 10:30 A 13:00)

horario_recollida

Para facilitar a recollida:

 • As familias que acudan ao centro na súa quenda poderán recoller o material doutro fillo/a, que estea noutro curso, aínda que non lle corresponda ese día.
 • Tamén poderán recoller material doutro alumno/a. 

O mesmo día que se fai a recollida de material:

 • Os alumnos/as de 4º e 6º de Educación Primaria deberán devolver todos os libros de texto correspondentes a FONDO LIBROS
 • Os alumnos/as dos cursos 3º e 5º de Educación Primaria deberán devolver os libros de inglés correspondentes a FONDO LIBROS.

Quen non poida adaptarse a estas quendas comuníqueo ás/os titores/as e darémoslle outra data.

 

PRÉGASE ACUDIR COAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN OPORTUNAS E SEN NENOS/AS

 

Libros de texto e axudas para material escolar curso 2020/21

Convocado o Fondo Solidario de libros de texto e axudas para material escolar para o vindeiro curso 2020/21.

DOG do 19 de maio de 2020.

Anexos I e II

Recoméndase a presentación  telemática a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia (ED330B) ou da aplicación "fondolibros" (https://www.edu.xunta.es/fondolibros). A través desta aplicación hai que asinala e presentala no centro.

Prazo: ata o 19 de xuño.

Horario de Secretaría: de 10:30 a 12:30 para os que presenten a solicitude en papel. De non ser posible ese horario chamar ao centro.

Novas no Proceso de admisión.

Restablécese o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes (ambos incluídos), tal e como se establece no DOG Nº86 de maio de 2020.

Reanudación do proceso de admisión

 Resolución de 5 de maio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. (DOG 6 de maio de 2020)

PRAZO: Do 11 ao 18 de maio, ambos incluídos

CITA PREVIA:

 • Chamar aos teléfonos:

886 15 16 01

886 15 16 02

886 15 16 03 

 • Enviar correo electrónico:

ceip.parada.campano@edu.xunta.es

ACLARACIÓN: A admisión é so para o alumnado de nova matrícula. O que xa está matriculado no centro ten garantida a permanencia. (Orde 12 de marzo de 2020).

 

ABALAR MÓBIL

ACCESO A ABALAR MÓBIL

 

RECOMENDAMOS A TODAS AS FAMILIAS QUE AÍNDA NON A TEÑAN,  QUE PODEN INSTALAR A  APLICACIÓN abalarMobil NOS SEUS TELÉFONOS PARA PODER RECIBIR COMUNICACIÓNS MÁIS FACILMENTE.

De todos xeitos, cada titor/a enviará as cualificacións por correo electrónico para aqueles que non a teñan.

Trátase dunha aplicación que permite ás familias consultar a información dos seus fillos a través do teléfono móbil de forma cómoda e rápida para consulta de cualificacións.

So tedes que buscala en GOOGLE PLAY (Android) ou APP STORE (IOS).

Aquí tedes un enlace á explicación de como instalar dita aplicación.

Actividades

Neste apartado vos deixaremos ligazóns a actividades especificas para cada curso durante estas semanas:

Infantil

Primeiro

Segundo A

Segundo B

Terceiro

Cuarto

Quinto

Sexto

Orientación

Educación Física

Inglés

Relixión

Tedes tamén acceso no menú do lateral esquerdo

XORNADA DE PORTAS ABERTAS 2020

XORNADA PORTAS ABERTAS 2020

 

 

PARA DESCARGAR O CARTAZ, PODEDES PINCHAR NA IMAXE.

CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020

PINCHAR NA IMAXE PARA DESCARGAR E IMPRIMIR.

CALENDARIO ESCOLAR 19-20

Distribuir contido


by Dr. Radut