Plano da cidade de Pontevedra

Á beira do Río Lérez, a escasos metros do Estadio da Xuventude e da Ponte do Tirantes atopades a nosa escola

Plano da cidade de Pontevedra