Skip to Content

Tarefas semanal do 25 ao 29 maio

Ola nenos e nenas de 5º de Primaria.

VAMOS A POLA ÚLTIMA SEMANA DE MAIO. O CURSO ESTÁ REMATANDO!!!

Esta semana imos repasar operacións, operacións combinadas e problemas.

Nos problemas recordade: DATOS, OPERACIÓNS E SOLUCIÓN.

COMA SEMPRE: CLARIDADE E LIMPEZA.

AS TAREFAS DE MATEMÁTICAS ENVIARANSE SÓ NUN EMAIL. GRAZAS. BOA SEMANA.

LEELEES matemáticas con solo 15 minutos al día

LEE CON ATENCIÓN Y RECUERDA: OPERACIONES COMBINADAS

Vamos a recordar el orden que hay que seguir para realizar operaciones combinadas: sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.

Las operaciones combinadas no se pueden realizar de manera aleatoria, hay que seguir un orden:

·         Paso 1: Realizamos las operaciones que estén dentro de los paréntesis.

Por ejemplo:  3 x ( 2 + 4 )

Primero hacemos la operación de dentro del paréntesis: 2 + 4 = 6

Después realizamos la operación: 3 x 6 = 18

·         Paso 2: Hacemos las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

Por ejemplo:  24 : 6 x 2

Primero realizamos la división porque está más a la izquierda que la multiplicación: 24 : 6 = 4

Después hacemos la multiplicación: 4 x 2 = 8

·         Paso 3: Por último, hacemos las sumas y restas.

Por ejemplo:  2 + 3 x 5

Primero hacemos la multiplicación: 3 x 5 = 15

Después hacemos la suma: 2 + 15 = 17

 

Vamos a ver un ejemplo de operaciones combinadas: 6 + ( 8 – 3) x 2

Primero hacemos el paréntesis: 8 – 3 = 5

De esta manera, nos queda: 6 + 5 x 2

Ahora hacemos la multiplicación: 5 x 2 = 10

Y por último nos queda la operación de sumar: 6 + 10 = 16

TAREA 30: MATEMÁTICAS

30.1.- Resuelve estas operaciones combinadas mentalmente.

a.-  6 x 4 – 24 =    b.- 50 – (6 x 8) =        c.- 38 – 10 : 5 =    d.- (100 + 25) – (75 : 3) =           

30.2.- RESUELVE ESTE PROBLEMA CON UNA OPERACIÓN COMBINADA. ESCRIBE LA OPERACIÓN Y DESPUÉS RESUELVE.

El día de mi cumpleaños recaudé 100 € de mis abuelos, 50 € de mi padrino, 25 € de mi hermano y los junté con 35 € que tenía en mi hucha. Los voy a gastar en 7 días que me voy de vacaciones. Cada día quiero gastar la misma cantidad de dinero. ¿Cuánto dinero tengo para gastar cada día?

 

30.3.- INVENTA UNA PREGUNTA PARA ESTE PROBLEMA Y RESUELVELO.

Una frutería está abierta todos los días del año. Cada día vende 247 kilos de fruta.

 

30.4.- Elige la operación combinada correcta, calcula y contesta a la pregunta.

 

Un año tiene 52 semanas. ¿Cuántos cromos compró Paula en un año si cada semana compra 2 sobres de 4 cromos?

52 + 2 + 4 =

 

52 x 2 x 4 =

 

Solución:___________________________________________________________

 

30.5.- INVENTA UN PROBLEMA CON TODOS ESTOS DATOS. RESUÉLVELO Y ESCRIBE LA SOLUCIÓN.

DATOS:

-      Jersey: 28,50 €

-      Pantalón: 35,99 €

-      Camiseta: 8,75 €

-      Llevo 100 €

 

TAREFA 31: Reflexionando grazas aos descubrimentos de Jane Goodall

Canto diñeiro gardas nos caixóns? Non falamos de diñeiro en efectivo, falamos dos móbiles que xa non uxamos e que se están deteriorando día tras día dentro dos caixóns. Que podemos facer con eles?

No seguinte enlace encontrarás un vídeo que fala dunha campaña creada pola doctora Jane Goodall, científica e especialista na conduta dos chimpancés.

 

Pincha no enlace e escoita o seguinte vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=80mbsj0mhKU

 

Aprendemos un pouco máis. Le o seguinte texto

A campaña de reciclaxe de móbiles “Movilízate pola selva” é unha iniciativa creada polo Instituto Jane Goodall España coa finalidad de sensibilizarnos sobre as consecuencias que pode ocasionar o gran uso de coltán e outros minerais dos productos electrónicos da nosa contorna.

Grazas a esta campaña, podemos reciclar os nosos móbiles gratuitamente e así evitar a contaminación. Ademais, estaremos colaborando a producir fondos para os proxectos educativos e de recuperación de chimpancés.

Esta campaña permite a reciclaxe de móbiles a través dun envío gratuito. Unha vez reciclado, o Instituto Jane Goodall contará coa aportación do valor correspondente aos dispositivos.

Cando os materiais e os minerais que se usamos nos móbiles se queiman, contaminan o aire, penetran no subsolo, nos acuíferos e acaban na cadea alimenticia.

Se poideramos xuntar tódolos móbiles, ordenadores, televisores e electrodomésticos do mundo que desbotamos no 2019, poderíamos encher a metade de Vigo con 50 millóns de lixo electrónico. Alucinado/a?

Outro dato co que temos que reflexionar é que, según o informe de Global E.Waste Monitor publicado pola Universidad das Nacións Unidas, a humanidade xeramos de media 7 kg anuais de chatarra electrónica por persoa. Unha loucura.

 

Contesta as seguintes preguntas:

-Coñecías a campaña “Movilízate pola selva”?

-Tes algún móvil antigo que non uses?

-Que é o coltán? Investiga sobre él e cóntanos.

-Que permite esta campaña?

-Que hai que facer para colaborar?

 

Fíxate no texto e encontra:

-Un substantivo:

-Un determinante artigo:

-Unha contracción de preposión + artigo:

-Un verbo en infinitivo:

-Un adxectivo:

 

Enlace de interese

http://movilizateporlaselva.org/es/

  

 

TAREFA 32: REPASAMOS CIENCIAS DA NATUREZA

Durante esta semana repasaremos diferentes temas de Natu. Recordade que tedes o libro dixital para consultar e repasar.

 

T.1: As plantas

Escoita o seguinte vídeo sobre a fotosíntese:

https://www.youtube.com/watch?v=mtGgo68VM54

Le e reflexiona as seguintes frases:

Substancias que se necesitan para realizar a fotosíntese.

Substancias que se obteñen mediante a fotosíntese.

Substancias de refugallo da fotosíntese.

Enerxía necesaria para a fotosíntese.

 

Escolle a opción correcta para cada unha das oracións:

-Dióxido de carbono, auga e sales minerais.

-Osíxeno.

-Alimento.

-Luz.

 

Volve a escoitar o vídeo e explica o proceso de repiración dunha planta.

 

T.3: O corpo humano

Como sabes, as persoas somos seres vivos e realizamos as funcións vitais de: nutrición, relación e reproducción.

Para realizalas, necesitamos órganos e aparatos que traballen de forma coordinada. Para que poidamos realizar a función de nutrición é necesario que interveñan varios aparatos. Recordas cales son?

O aparato dixestivo transforma os alimentos en substancias máis sinxelas que o organismo pode aproveitar. O estómago e os intestinos son órganos do aparato dixestivo.

O aparato respiratorio toma do aire o osíxeno que necesitamos e expulsa dióxido de carbono. Os pulmóns e a traquea son órganos do aparato respiratorio.

O aparato circulatorio leva sangue con osíxeno e substancias nutritivas a todo o organismo e recolle refugallos e dióxido de carbono. O corazón é un órgano que forma parte do aparato circulatorio.

O aparato excretor limpa o sangue de substancias de refugallo. Os riles son órganos do aparato excretor.

 

Escribe o nome dun órgano do corpo humano según ao aparato ao que pertenzan:

Aparato respiratorio:

Aparato dixestivo:

Aparato circulatorio:

Aparato excretor:

 

 pagepeg | by Dr. Radut