EDUCAMOS

SI

-Ternura.

-Afecto.

-Tempo de calidade.

-O NON ás veces.

-As regras.

-O límite.

NON

-Sobreprotección

-Deixar facer.

-Agresividade.

-Intolerancia.

-Tiranía