Profesorado

COMUNICACIÓN CON MESTRES 23/ 24

15/09/2020 15:07
Europa/Madrid

 

EDUCACIÓN INFANTIL

4º EI - 3 anos - Ramón

infantil.frions@gmail.com

 

5º EI - 4 anos - María

mariainfantilfrions@gmail.com

 

6º EI - anos - Mª Carmen

 infantil4frions@gmail.com

 

Apoio infantil-Sara

 sarafrions@gmail.com

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

1º Primaria- Ana

profeanuca@gmail.com

 

2ºA Primaria- Ángela 

angela.frions@gmail.com

 

3º Primaria- Cristina

cristina.farina.martinez@edu.xunta.gal

 

4ºA Primaria- Tamara

tamarasaboridogarcia@edu.xunta.gal

 

4ºB Primaria- Balbi

palmeirana@edu.xunta.gal

 

5º Primaria- Luís

oprofeluis@gmail.com

 

6ºA Primaria- José

jboopouso@gmail.com

 

6ºB Primaria- Sesé

 mmmiras@edu.xunta.gal

 

ESPECIALISTAS

 

Inglés 5º-6º primaria (Josefa): oterocallon@edu.xunta.gal

 

Inglés EI-4º primaria (Cristina): cristina.martinez.alvarez@edu.xunta.gal

Educación Física (Olga): educacionfisicafrions@gmail.com

Educación Musical (Juancho): musica.frions@gmail.com

Relixión Católica (Juana): relicatfrions@gmail.com

Relixión Evanxélica (Esperanza): esperanzavp7@gmail.com

 

Orientadora (Ángeles): orientafrions@gmail.com

 

Mestres PT (Beatriz): beatrizfernandezgarcia@edu.xunta.gal        PT 2 (Cinthya)cinthyacastro@edu.xunta.gal

   

Mestra AL (MªCarmen): mariperezlopez@edu.xunta.gal 

CLAUSTRO 2023- 2024

  EDUCACIÓN INFANTIL

4º Ed. Infantil (3 anos)

Ramón Moares Castro

5º Ed. Infantil (4 anos)

María González Novo

6º Ed. Infantil (5 anos)

Mª Carmen Otero Otero

Mestra de apoio

Sara Lijó Gómez

Mestra de Inglés 

Cristina Martínez Álvarez

Mestra de Plurinfantil 

Cristina Martínez Álvarez

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA

1º Primaria

Ana Núñez Cañestro

2º Primaria

Ángela Paz Codesido

Juan José Rivas Silva

3º Primaria

Cristina Fariña Martínez

4ºA Primaria

Tamara Saborido García

4ºB Primaria

Balbina Pérez Pazos

5º Primaria

Luís Teira Parada

6ºA Primaria

José Boo Pouso

6ºB Primaria

Mª José Muñiz Mirás

 

ESPECIALISTAS

Orientadora: Ángeles Castro Suárez

Pedagoxía Terapéutica 1: Beatriz Ferández García

Pedagoxía Terapéutica 2: Cinthya Castro Chico

Audición e Linguaxe: Mª del Carmen Pérez López

Inglés 1º-4º: Cristina Martínez Álvarez

Inglés 5º-6º Josefa Otero Callón

Educación Física: Olga Mato Creo (Infantil, 1º, 2º, 3º, 5º e 6º)/ Ana Núñez Cañestro (4ºA/B)

Educación Musical: Juan José Rivas Silva

Arts & Crafts: Ángela Paz Codesido, Josefa Otero Callón e Cristina Martínez Álvarez.

Relixión Católica:  Juana Mariño Basoco

Relixión Evanxélica: Esperanza Vidal Pérez

Distribuir contenido