Consello escolar

CONSELLO ESCOLAR CURSO

O consello escolar queda constituído polos seguintes membros:

 

Luís Teira Parada (director)

Mª Elena Varela Rodríguez (xefa de estudos)

Josefa Otero Callón (secretaria)

 

María José Muñiz Mirás (mestra)

Sara Lijó Gómez (mestra)

Olga Mato Creo (mestra)

Ramón Moares Castro (mestre)

 

 

Elisa Paz Codesido (nai)

David Cameán Mariño (pai)

Miguel González Rodríguez (pai)

  

Luisa Gómez Miguelez (administración e servizos)

 

Elvira Pereiro Ageitos (representante do concello de Ribeira)

 

 

Distribuir contenido