Skip to Content

Adaptación da concreción curricular

No documento adxunto pódese consultar a adaptación da concreción curricular segundo a orde de avaliación do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, educación secundaria e bacherelato no sistema educativo de Galicia.

Fondo libros e axudas para adquirir libros de texto e material escolar - Curso 22/23

Dende o 19 de maio ata o 22 de xuño poderanse solicitar as axudas para adquirir libros de texto (1º e 2º de Primaria), material escolar (todo o alumnado de Educación Primaria) e a participación no fondo solidario de libros de texto (3º e 4º de Primaria).

As solicitudes poderán presentarse no colexio ou electronicamente, a través da aplicación Fondo libros https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/

Para a presentación da solicitude no colexio haberá que cubrir os Anexos I e II (que poderán ser recollidos no propio centro ou impresos a través da aplicación Fondo Libros) e entregalos debidamente cumplimentados e asinados, xunto cunha copia do libro de familia e, de ser o caso, a sentenza de separación ou convenio regulador, certificado de discapacidade e documentación acreditativa de ser vítima de violencia de xénero.

Pódese consultar toda a información da convocatoria no seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-020522-0001_gl.pdf

Solicitude Plan Madruga curso 22/23

Información sobre a solicitude do Plan Madruga para o curso 22/23 levado a cabo polo Concello de Cambados.

Para obter información e o formulario de inscrición preme AQUÍ

INFORMACIÓN ADMISIÓN ALUMNADO CURSO22/23

   Normativa:
•    Decreto 254/2012, do 13 de decembro que regula a admisión de alumnado (Dog nº 245 do 26 de decembro de 2012)
•    Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento de admisión de alumnado (DOG nº 53 de 15 de marzo de 2013)
•    Orde do 25 de xaneiro de 2017 (modifica Orde 12 de marzo de 2013), pola que se desenvolve  o procedemento de admisión do alumnado (DOG nº 22 de 1 de febreiro de 2017)
•    Orde do 18 de decembro de 2020 (modifica Orde 12 de marzo de 2013), pola que se desenvolve o procedemento de admisión do alumnado (DOG nº 256 de 22 de decembro de 2020)

A Dirección do CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro pon en coñecemento de tódolos/as pais e nais  de alumnos/as interesados/as  en matricular alumnos/as novos neste centro, que dende o 01 de marzo de 2022 ata o 21 de marzo de 2022, ambos incluídos, poden presentar solicitudes de admisión, na secretaría do centro, de 9 a 14 horas.

1    Os impresos de solicitude (ED550B) serán facilitados na secretaría do centro,

na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/modelos-normalizados ,

na aplicación <admisionalumnado> https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

2    Cada solicitante presentará na secretaría do centro que pide en 1º lugar unha única solicitude. Presentar solicitudes en máis dun centro determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

3    DOCUMENTACIÓN
•    Copia do DNI  da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta
•    Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a (Libro Familia, DNI, …)
•    Certificado oficial do expediente académico, no seu caso.
•    En caso de separación ou divorcio, copia da sentenza ou convenio regulador.
No caso de separación ou divorcio a solicitude terá que estar asinada por ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

BAREMACIÓN
Cando o número de solicitudes supere o número de prazas, os solicitantes deberán presentar a documentación necesaria para acreditar os criterios de baremo entre o 24 de marzo 2022 e o 6 de abril de 2022  ( Na páxina web do Centro e no taboleiro de anuncios publicaremos os cursos para os que sexa necesario baremar; tamén poden consultalo chamando ao teléfono do centro)

  •  A lista provisional de alumnado admitido farase pública o 22 de abril  (Prazo de reclamación: 25 de abril ao 29 de abril 2022).
  •  A lista definitiva de alumnado admitido farase pública o 12 de maio de 2022.

4     A partir da data de publicación da lista definitiva de admitidos os/as pais e nais teñen  un mes de prazo contado a partir do día seguinte a súa publicación, para facer reclamacións ante o Xefe Territorial da Consellería de Cultura,  Educación e O.U. (recurso de alzada).
5    O alumnado matriculado neste centro e que presente solicitude de admisión noutro centro distinto, ten a obriga de remitirnos unha copia da solicitude presentada. (Artigo 9 punto 3 da Orde 12 de marzo de 2013)
6    As solicitudes fóra de prazo ( do 22 de marzo ao 25 de abril) presentaranse no centro elixido como 1ª opción.

7   PRAZO PARA FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

 Entre o 20 e o 30 de xuño de 2022. Os impresos de matrícula (anexo III da Orde do 12 de marzo de 2013) serán facilitados na secretaría do centro.
Documentación a presentar para formalizar a matrícula:
•    Certificado ou informe médico. (non é necesario que veña no papel oficial).
•    2 fotos recentes tamaño carné.
•    Copia da tarxeta sanitaria.
•    Certificado de matrícula
•    En caso de separación ou divorcio, copia da sentenza ou convenio regulador.
O alumnado e as familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da aplicación
< admisionalumnado> (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) Utilizando o código da solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

Vacantes curso 22/23

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL

4ºE.I.

VACANTES 22/23

A

8

B

8

C

9

5º E.I.

VACANTES 22/23

A

3

B

3

C

2

6ºE.I.

VACANTES 22/23

A

4

B

4

C

3

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSOS

 

UNIDADES

      

1

 

1

 

1

 

1

     

     1       

 

1

 

VACANTES 22/23

 

6

 

2

 

9

 

6

 

7

 

0

8M DÍA DA MULLER TRABALLADORA

Hoxe conmemoramos o

DÍA DA MULLER TRABALLADORA

co lema "QUÉREME BEN, QUÉREME MELLOR".

Os nenos e nenas expresaron a forma na que lles gustaría que lles quixeran e, ademáis, analizaron letras de diferentes cancións sobre este tema. Finalmente fíxose un mural de todo este traballo.

 

Tamén os máis cativos traballaron este día. 

 

 

Aquí queda unha selección de contos relacionados coa temática do 8M e que se traballaron nas clases. 

 

A NOSA HOMENAXE A ESTA GRAN ESCRITORA GALEGA

  Os nenos e nenas de 4º xunto coa profe MARIÁN fixeron esta fermosa homenaxe a Rosalía de Castro.

Distribuir contido


by Dr. Radut