Skip to Content

MAGOSTO 2018

Ola a todos, é hora de preparar o voso envase para o magosto, que celebraremos o 13 de novembro.

Aquí deixamos as instrucións para facelo.

AbalarMóbil

Segundo a nova Normativa en materia de Protección de datos, a partires do 1 de xaneiro de 2019 o centro deixará de empregar a aplicación Tokapp a prol de abalarMóbil.

Ambalas dúas aplicacións convivirán durante o primeiro trimestre do curso 2018-2019 para favorecer a tránsito de unha á outra.

AbalarMóbil é unha aplicación totalmente gratuíta, tanto para as familias coma para o centro. É unha aplicación da Consellería de Educación e Ordenación Universiaria, polo que cumple con todos os requisitos en materia de protección de datos.

A partires de setembro, esta aplicación abalarMóbil implementará novas funcións que servirán para facilitar a comunicación entre tódolos membros da nosa comunidade escolar.

 

No seguinte enlace, poden ver toda a información relativa á nova Normativa de protección de datos: 

https://www.aepd.es/normativa/index.html

 

No seguinte, poden obter toda a información referida á aplicación abalarMóbil:

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/abalarmobil

 

No arquivo adxunto poden consultar unha pequena guía eplicativa tanto para a instalación da app coma para a posterior configuración.

 

Resolución Definitiva Centros EDIXGAL

Publicación da Resolución DEFINITIVA de centros para participar no proxecto de Educación DIxital (E-dixgal) durante o curso 2018-2019.

No arquivo adxunto ou no seguinte enlace, pódese ver toda a información relativa ao Proxecto de educación Dixital E-DIXGAL.

De acordo coa resolución definitiva: "...o alumnado matriculado nos centros e cursos incluidos no proxecto educación dixital (E-Dixgal) no curso 2018/19 está excluido da participación no fondo so lidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto.
Non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar, así como ás establecidas na disposición adicional primeira e segunda, se reúne os requisitos establecidos nesta orde."

É por iso que o alumnado que para o curso 2018-2019 curse 5º de Educación Primaria non empregará os libros de texto en formato papel.

O material dixital será entregado polo centro ao inicio do curso escolar 2018-2019.

Ó longo do mes de setembro realizaremos unha reunión informativa coas familias, onde aclararemos tódalas dúbidas que poidan xurdir.

 

Resolución Provisional Centros EDIXGAL

Publicación da Resolución provisional de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2018/2019.

No seguinte enlace, pódese ver o listado de centros que se incorporan no Proxecto Educación dixital (E-Dixgal) EDIXGAL, sendo o CEIP do Carballal un deles.

Este proxecto afecta nun primeiro intre a todo alumnado que para o vindeiro curso 2018-2019 cursará 5º de EP, e nun segundo momento,para o curso 2019-2020, afectará ó alumnado de 5º e  6º de EP.

 

 

 

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS NO FONDO SOLIDARIO PARA O CURSO 2018/19

Publícanse as listaxes definitivas de admitidos e non admitidos no fondo solidario de libros para o curso 2018/19.

Non hai solicitudes excluídas.

LISTAS PROVISIONAIS DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2018/19(DOG do 21 de maio de 2018)

SECRETARIA

Relación provisional de:

  • Solicitudes admitidas
  • Solicitudes excluídas por algunha das seguintes causas:presentadas fóra de prazo,por falta de emenda das deficiencias da solicitude e/ou documentación;ou por falta de devolución dos libros de texto recibidos do fondo solidario ou adquiridos coa axuda no curso 2017/18.

As persoas interesadas poderán formular reclamación na secretaría do centro nos dous(2) días seguintes á publicación da listaxe provisional.

Horario da secrtetaría do centro: 9:30h a 14:00h

A relación definitiva de solicitudes admitidas e,de ser o caso,excluídas,publicaranse no taboleiro de anuncios e/ou na páxina web do centro.

Listado de libros de texto para o curso 2018-19

Publicación do listado de libros de texto para o curso 2018-19.

AVISO IMPORTANTE:

O alumnado que vai cursar 5º curso de E.P., debe esperar á resolución da convocatoria de E-dixgal, xa que no caso de ser concedida, non utilizarán libros en papel, senón dixitais, que serán proporcionados polo centro A TODO O ALUMNADO. Informaremos ás familias deste tema en canto teñamos a resolución da solicitude.

PROCEDEMENTO PARA AS RECLAMACIÓNS DAS CUALIFICACIÓNS FINAIS

A normativa de referencia atópase no punto 11 do capítulo IV do anexo á Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG 02/09/1997).

 

Publicada a convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria,ESO e educación especial para o curso 2018/2019(Orde do 9 de maio de 2018).

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros(https://www.edu.xunta.gal/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia,https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente,poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Orde do 9 de maio de 2018.O prazo remata o día 22 de xuño de 2018(este incluído).

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/25009

ANEXOS I e II do procedemento ED330B

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/solicitude_anexos_i_e_ii...

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut