Skip to Content

Solicitudes de Admisión do Alumnado para o Curso 2020-2021

Achegamos o calendario para presentar as solicitudes de Admisión de Alumnado para o vindeiro curso 2020-2021.

 

Para a presentación das solicitudes de admisión (do 1 ó 20 de marzo) requerirase a seguinte documentación:

  • Fotocopia do Libro de Familia ou do DNI do/a neno/a.
  • Se o/a alumno/a procede doutro centro, precísase un certificado de matrícula o cal deben solicitar na secretaría do centro de procedencia.
  • No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambolos dous proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

 

En caso de dúbida, poden poñerse en contacto co centro no teléfono: 886 15 13 57

 

Xornada de Portas abertas 2020

O vindeiro martes 4 de febreiro de 2020, ás 18:00h realizaremos a xornada de portas abertas do noso centro.

Será unha xornada onde poderán coñecer ao profesorado do centro, as instalacións, a metodoloxía aplicada nas aulas, os programas e proxectos no que o centro está inmerso. Será unha xornada de convivencia onde poder aclarar todas as dúbidas que poidan xurdir.

 

No caso de que non poidan asistir, poden concertar unha cita no teléfono

886 151 357

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2020/2021

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2020/2021

 

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde do 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 1 de febreiro de 2020 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A), coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

  • O prazo de solicitudes abranguerá do 1 ao 17 de febreiro, ambos incluídos.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 29 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación admisionalumnado.

Normativa de aplicación

  •  DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

Poden descargar o ANEXO I no arquivo adxunto para presentar no centro ou vía telemática.

No caso de dúbidas, non dubiden en porse en contacto co centro no teléfono:

886 15 13 57

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO-LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Publícase o listado definitivo de alumnado admitido no fondo solidario de libros.

 

 

 

 

Instrucións Transporte escolar

Seguindo as instrucións recibidas para a xestión do transporte escolar, definimos os tipos de usuarios de transporte para a continuación, facer públicos os criterios que se aplicarán:

Usuarios lexítimos: todos/as aqueles/as que vivan na zona de escolarización do centro a máis de 2 km de distancia.

Usuarios excepcionais: todos/as aqueles/as que non cumpran a condición do punto 1º.

 

Neste eido, as instrucións recibidas diferenzan dentro dos usuarios excepcionais, do alumnado que pertence á zona de escolarización do centro do resto, quedando redactado do seguinte xeito:

A orde de prelación na concesión de autorizacións excepcionais no caso de insuficiencia de prazas no vehículo.

No caso de que o número de solicitantes excepcionais de prazas de transporte escolar excedan do número de prazas vacantes nos vehículos, seguirase aseguinte prelación:

Terá prioridade en primeiro lugar os alumnos que teñan irmáns e irmás escolarizadas forzosamente no centro mentres estes permanezan nel.

En segundo lugar, o alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de ensinoinfantil cuxo domicilio estea situado a unha distancia do centro escolar inferior a 2km e superior a 1 km en zona urbanizada e 500 m en zona non urbanizada (con prioridade, á súa vez, dos discapacitados ou menores en idade sobre os maiores cando sexa preciso). (Aclarar neste punto que fai referencia ó alumnado que pertence á zona de escolarización do centro)

En terceiro lugar o alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de educacióninfantil escolarizado en centro distinto do que lle corresponde por área deinfluencia (con prioridade, á súa vez, dos discapacitados ou menores en idadesobre os maiores cando sexa preciso). (Neste punto aclarar que na distancia de 1 a 2 km, primeiro terán praza o alumnado con discapacidade, e en segundo lugarpor orde os menores en idade)

 

Remarcar que en ningún caso, as instrucións fan referencia a irmáns no centro, salvo no caso de alumnado matriculado forzosamente no centro.

 

Como en cursos anteriores, ó longo deste mes de xullo iremos informando ás familias implicadas, da orde de prioridade para o uso do servizo de transporte.

 

No caso de dúbidas, poden mandar un correo ó centro ceip.carballal@edu.xunta.gal

ou poñerse en contacto no teléfono 886 151 357.

Listaxe de Libros para o curso 2019-2020

Nos arquivos adxuntos poden descargar o listado de libros de texto para o curso 2019-2020.

 

 

Anexo Educación Infantil

Anexo Libros 1º e 2º Educación Primaria

Anexo Libros 3º e 4º Educación Primaria

Anexo Libros 5º e 6º Educación Primaria

 

No caso de dúbidas, non dubiden en contactar co centro no teléfono 886 151 357

 

 

 

Formalización da matrícula do alumnado de EI e EP

O día 20 de xuño comeza o prazo para formalizar a matrícula do alumnado de nova incorporación para o curso 2019-2020.

O prazo de formalización comprende dende o 20 ata o 30 de xuño de 2019.

 

Para formalizar a matrícula, deben pasar por o centro a recoller o impreso de matrícula.

 

En caso de dúbida, non dubiden en contactar co centro no teléfono 886 151 357

XIII Merenda Intercultural

CAMBIO DE DATA XIII  MERENDA INTERCULTURAL

Por mor da metereoloxía, consultado con Meteogalicía, vémonos na obriga de cambiar a data para o vindeiro martes 11 de xuño de 2019.

 

 

 

O CEIP do Carballal comprácese en convidar a toda a comunidade educativa á XIII Merenda Intercultural.

Este ano mudamos a imaxe da merenda, convertíndose en Romaría no Carballal, que leva por título:

" Marín, de todo un chisquín"

Como ben sabedes, unha romaría é un momento de convivencia entre todas e todos no que, ademáis, poderemos descubrir un pouquiño máis das actividades e proxectos realizados durante o curso, por todo o alumnado.

A Convivencia é un dos piares sobre os que se rixe o noso centro, polo que contamos con todas e todos para desfrutar desta xornada festiva.

Contaremos coa colaboración de diferentes asociacións, entidades, persoeiros, grupos de música e de baile... pero sobre todo, coa ilusión e a satisfación do traballo realizado por toda a rapazada.

Achegamos máis información nos arquivos adxuntos, así coma a información para as familias que desexen colaborar.

Moitas grazas, contamos con todas e todos vós!

VIII Feira de Libros Usados de Marín

O CEIP da Laxe organiza este ano a VIII Feira de Libros Usados de Marín.

Como non podía ser menos, o centro participa e colabora con esta nova edición, contando coa axuda da nosa ANPA, A ANPA de Viñas Brancas.

 

 

 

Contamos con todos e todas vós!!!

AVALIA

De acordo coa Resolución do 12 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2018/19,

  • A aplicación das probas da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria realizarase os días 28 e 29 de maio de 2019.

 

Clicando AQUÍ poden acceder á resolución ou no arquivo adxunto.

Distribuir contido


by Dr. Radut