Skip to Content

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO-LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Publícase o listado definitivo de alumnado admitido no fondo solidario de libros.

Poden visualizalo documento no arquivo adxunto.

 

 

 

Instrucións Transporte escolar

Seguindo as instrucións recibidas para a xestión do transporte escolar, definimos os tipos de usuarios de transporte para a continuación, facer públicos os criterios que se aplicarán:

Usuarios lexítimos: todos/as aqueles/as que vivan na zona de escolarización do centro a máis de 2 km de distancia.

Usuarios excepcionais: todos/as aqueles/as que non cumpran a condición do punto 1º.

 

Neste eido, as instrucións recibidas diferenzan dentro dos usuarios excepcionais, do alumnado que pertence á zona de escolarización do centro do resto, quedando redactado do seguinte xeito:

A orde de prelación na concesión de autorizacións excepcionais no caso de insuficiencia de prazas no vehículo.

No caso de que o número de solicitantes excepcionais de prazas de transporte escolar excedan do número de prazas vacantes nos vehículos, seguirase aseguinte prelación:

Terá prioridade en primeiro lugar os alumnos que teñan irmáns e irmás escolarizadas forzosamente no centro mentres estes permanezan nel.

En segundo lugar, o alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de ensinoinfantil cuxo domicilio estea situado a unha distancia do centro escolar inferior a 2km e superior a 1 km en zona urbanizada e 500 m en zona non urbanizada (con prioridade, á súa vez, dos discapacitados ou menores en idade sobre os maiores cando sexa preciso). (Aclarar neste punto que fai referencia ó alumnado que pertence á zona de escolarización do centro)

En terceiro lugar o alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de educacióninfantil escolarizado en centro distinto do que lle corresponde por área deinfluencia (con prioridade, á súa vez, dos discapacitados ou menores en idadesobre os maiores cando sexa preciso). (Neste punto aclarar que na distancia de 1 a 2 km, primeiro terán praza o alumnado con discapacidade, e en segundo lugarpor orde os menores en idade)

 

Remarcar que en ningún caso, as instrucións fan referencia a irmáns no centro, salvo no caso de alumnado matriculado forzosamente no centro.

 

Como en cursos anteriores, ó longo deste mes de xullo iremos informando ás familias implicadas, da orde de prioridade para o uso do servizo de transporte.

 

No caso de dúbidas, poden mandar un correo ó centro ceip.carballal@edu.xunta.gal

ou poñerse en contacto no teléfono 886 151 357.

Listaxe de Libros para o curso 2019-2020

Nos arquivos adxuntos poden descargar o listado de libros de texto para o curso 2019-2020.

 

 

Anexo Educación Infantil

Anexo Libros 1º e 2º Educación Primaria

Anexo Libros 3º e 4º Educación Primaria

Anexo Libros 5º e 6º Educación Primaria

 

No caso de dúbidas, non dubiden en contactar co centro no teléfono 886 151 357

 

 

 

Formalización da matrícula do alumnado de EI e EP

O día 20 de xuño comeza o prazo para formalizar a matrícula do alumnado de nova incorporación para o curso 2019-2020.

O prazo de formalización comprende dende o 20 ata o 30 de xuño de 2019.

 

Para formalizar a matrícula, deben pasar por o centro a recoller o impreso de matrícula.

 

En caso de dúbida, non dubiden en contactar co centro no teléfono 886 151 357

XIII Merenda Intercultural

CAMBIO DE DATA XIII  MERENDA INTERCULTURAL

Por mor da metereoloxía, consultado con Meteogalicía, vémonos na obriga de cambiar a data para o vindeiro martes 11 de xuño de 2019.

 

 

 

O CEIP do Carballal comprácese en convidar a toda a comunidade educativa á XIII Merenda Intercultural.

Este ano mudamos a imaxe da merenda, convertíndose en Romaría no Carballal, que leva por título:

" Marín, de todo un chisquín"

Como ben sabedes, unha romaría é un momento de convivencia entre todas e todos no que, ademáis, poderemos descubrir un pouquiño máis das actividades e proxectos realizados durante o curso, por todo o alumnado.

A Convivencia é un dos piares sobre os que se rixe o noso centro, polo que contamos con todas e todos para desfrutar desta xornada festiva.

Contaremos coa colaboración de diferentes asociacións, entidades, persoeiros, grupos de música e de baile... pero sobre todo, coa ilusión e a satisfación do traballo realizado por toda a rapazada.

Achegamos máis información nos arquivos adxuntos, así coma a información para as familias que desexen colaborar.

Moitas grazas, contamos con todas e todos vós!

VIII Feira de Libros Usados de Marín

O CEIP da Laxe organiza este ano a VIII Feira de Libros Usados de Marín.

Como non podía ser menos, o centro participa e colabora con esta nova edición, contando coa axuda da nosa ANPA, A ANPA de Viñas Brancas.

 

 

 

Contamos con todos e todas vós!!!

AVALIA

De acordo coa Resolución do 12 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2018/19,

  • A aplicación das probas da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria realizarase os días 28 e 29 de maio de 2019.

 

Clicando AQUÍ poden acceder á resolución ou no arquivo adxunto.

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria,

Publicada a Orde do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B).

 

Poden aceder á información no seguinte enlace: http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros ou nos arquivos adxuntos.

 

O prazo para a solicitude vai dende o 21 de maio de 2019 ata o 21 de xuño de 2019, ambolos dous inclusive.

 

Para a tramitación do procedemento, tal e como así o establece no seu Artigo 11, deberán presentar a seguinte documentación complementaria:

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación a 31 de decembro de 2017, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

       1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

       2º. Certificado ou volante de convivencia.

      

Para calquera dúbida, poden contactar co centro no teléfono: 886 15 13 57

XV XORNADAS DE NAIS E PAIS, EDUCAR EN IGUALDADE: COEDUCACIÓN E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO DESDE AS FAMILIAS

XV XORNADAS DE NAIS E PAIS, EDUCAR EN IGUALDADE: COEDUCACIÓN E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO DESDE AS FAMILIAS

A Secretaría Xeral da Igualdade está organizando as XV XORNADAS DE NAIS E PAIS, EDUCAR EN IGUALDADE: COEDUCACIÓN E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO DESDE AS FAMILIAS para as nais e pais e as súas fillas e fillos.

  Xuntamos o programa das xornadas. Tamén contaremos cun servizo de atención a menores baixo petición, para atender aos cativos e ás cativas entre 12 meses e 10 anos.

 

Para intentar facilitar a asistencia ás familias e profesorado esta actividade formativa celebrarase nas catro provincias nas seguintes datas:

 ·   A CORUÑA | 31 DE MAIO | 17:00 h - 20:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Praza Luis Seoane, s/n).

 ·   LUGO | 1 DE XUÑO | 10:00 h - 13:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Ronda da Muralla, 70).

 ·   PONTEVEDRA | 7 DE XUÑO | 17:00 h - 20:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Avenida Fernández Ladreda, 43).

 ·   OURENSE | 8 DE XUÑO | 10:00 h - 13:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Avenida da Habana, 79)

 A Secretaría Xeral da Igualdade estará a súa disposición para toda a información que requira, no enderezo electrónico xornadas.igualdade@xunta.es e nos teléfonos 981 545360/ 981 545312. Achegámoslle o cartel e folleto informativo onde figura o programa e os datos do formulario de inscrición, que tamén se atopan dispoñibles na nosa páxina web http://igualdade.xunta.es/

 

Nos arquivos adxuntos poden descargar toda a información, así coma o formulario de inscripción.

 

 

Publicación do Listado Definitivo de Alumnado. Admisión Admitidas curso 2019-2020

Publicación do Listado definitivo de alumnado admitido para o curso 2019-2020

 

No arquivo adxunto, poden consultar as listaxes definitivas do procedemento de admisión de alumnado para o curso 2019-2020

 

No caso de non estar de acordo, poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut