DATAS IMPORTANTES CURSO 2017/18

COMEDOR ESCOLAR CURSO 2017/18

 

Comunícase que no Consello Escolar, celebrado o 30 de xuño de 2017, aprobáronse as listas provisionais de admitidos no comedor escolar.  ESTÁ ADMITIDO TODO O ALUMNADO QUE PRESENTOU A SOLICITUDE NO PRAZO ESTABLECIDO.

LISTAS ADMITIDOS/AS E NON ADMITIDOS/AS CURSO 2017/18

 

PREME NOS ARQUIVOS SEGUINTES PARA CONSULTAR AS LISTAXES (No caso de querer  consultar os puntos do baremo debe dirixirse á Secretaría do centro)

 

ALUMNADO ADMITIDO 4º ED. Infantil                ALUMNADO NON ADMITIDO 2º ED. Primaria

 

ALUMNADO ADMITIDO 5º ED. Infantil               ALUMNADO NON ADMITIDO 3º ED. Primaria

 

 

 

De acordo co artigo 30.3 da Orde do 12 de marzo de 2013, DOG do 15 de marzo, contra esta relación, as persoas interesadas poderán formular reclamación ante o Consello Escolar, no prazo de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

 

 Lexislación aplicable:

o   

Decreto 254/2012, do 13 de decembro: Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 26 de decembro)

o   

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado (DOG do 15 de marzo)

o   

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos (DOG do 1 de febreiro).

o   

Instruccións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

 

o   

Instruccións da Xefatura Territorial da Coruña

 

COMEDOR ESCOLAR CURSO 2016/17

Unha vez resoltas as reclamacións e incluídas as solicitudes de fóra de prazo COMUNÍCASE que está admitido no COMEDOR ESCOLAR todo o alumnado que o solicitou.

INFÓRMASE  QUE En cumprimento do DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación  e da Instrucción 2/2016, da SXT da Consellería de Cultura, Educación e O.U., do 30 de maio, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2016/17 as familias dos comensais admitidos deben entregar antes do 13/09/2016, na secretaría do centro o impreso de autodeclaración de prezos públicos cuberto na súa totalidade para poder determinar a contía da tarifa que lles corresponde aboar.

 

 

LISTAXES COMEDOR ESCOLAR

LISTAS DEFINITIVAS COMEDOR ESCOLAR

 

As solicitudes fóra de prazo serán resoltas no Consello Escolar do mes de setembro.

VOLTAMOS O 12 DE SETEMBRO

LISTAXES ADMITIDOS/AS NO COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2016/17

No Consello Escolar de 30 de xuño, aprobáronse as listaxes provisionais de alumnado admitido para o Comedor Escolar do curso 2016/17. O prazo de reclamación contra estas listaxes, está aberto dende o 1 ata o 8 de xullo. Pódense presentar devanditas reclamacións na secretaría do centro en horario de 10:00h a 13:00h.

As listaxes estarán expostas  no taboleiro do centro ou consultalas PREMENDO NESTE ENLACE.

 

O alumnado que entregou a solicitude fóra de prazo, formará parte dunha lista de espera ordenada cronolóxicamente  que será resolta no mes de setembro.