Consello escolar

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2018

  ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2018

 

01. INFORMACIÓN SORTEO MESA ELECTORAL

 

02. ACTA DO SORTEO DE MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL

03. CONSTITUCIÓN XUNTA ELECTORAL ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR

04. ELECCIÓNS DOS REPRESENTANTES DE NAIS, PAIS E TITORES LEGAIS AO CONSELLO ESCOLAR. INFORMACIÓN FAMILIAS

 

   O CENSO DE NAIS/PAIS estará  exposto, para a súa consulta, na administración, dende o 5 de novembro. As reclamación do devandito censo faranse diante da Xunta Electoral entre os días 5 e 12 de novembro.

 

05. ACTA SORTEO MEMBROS MESA ELECTORAL

 

06. INFORMACIÓN VOTACIÓN DÍA 26 DE NOVEMBRO

Membros doCONSELLO ESCOLAR

O CONSELLO ESCOLAR DO CEIP ISAAC DÍAZ PARDO está constituído  polos seguintes membros:               

 

CARGO

NOME

Director ( Presidente)

Julio C. Labandeira Sánchez   ceip.diaz.pardo@edu.xunta.es

Xefa de estudos

Ana Vanessa Bernárdez Sesar       
ceip.diaz.pardo@edu.xunta.es

Secretaria

Mª Teresa Buíde Hernández    
ceip.diaz.pardo@edu.xunta.es

Concello

Carmen Varela Corbelle

Sector P.A.S.

Carmen Meléndrez Tapia

Sector do profesorado

 

Amalia Rodríguez López

Mª Victoria Fdez Varela

Beatriz Gómez Lemos

Julia Gil Calvo

 

Sector Pais / Nais

 

Nuria Carballeda Feijoo ( designada pola ANPA ) apacarcabelos@gmail.com

Enrique J. Miguel Teijido

Mª Ángeles Díaz López

María Cruz Rodríguez Suárez    cruzrguez@gmail.com

Purificación Barbeito Gómez