Consello escolar

Membros doCONSELLO ESCOLAR

O CONSELLO ESCOLAR DO CEIP ISAAC DÍAZ PARDO está constituído  polos seguintes membros:               

 

CARGO

NOME

Director ( Presidente)

Julio C. Labandeira Sánchez   ceip.diaz.pardo@edu.xunta.es

Xefa de estudos

Ana Vanessa Bernárdez Sesar       
ceip.diaz.pardo@edu.xunta.es

Secretaria

Mª Teresa Buíde Hernández    
ceip.diaz.pardo@edu.xunta.es

Concello

Carmen Varela Corbelle

Sector P.A.S.

Carmen Meléndrez Tapia

Sector do profesorado

 

Amalia Rodríguez López

Mª Victoria Fdez Varela

Beatriz Gómez Lemos

Julia Gil Calvo

 

Sector Pais / Nais

 

Nuria Carballeda Feijoo ( designada pola ANPA ) apacarcabelos@gmail.com

Enrique J. Miguel Teijido

Mª Ángeles Díaz López

María Cruz Rodríguez Suárez    cruzrguez@gmail.com

Purificación Barbeito Gómez