Calendario Escolar

CALENDARIO ESCOLAR

O curso 2015-2016 desenvolverase desde o día 10 de setembro de 2015 ata o 22 de xuño de 2016, ambos os dous incluídos. Están programados os seguintes períodos vacacionais:

·         Vacacións de Nadal: desde o día 21 de decembro ata o día 6 de xaneiro, ambos os dous inclusive.

·         Entroido: os días 8, 9 e 10 de febreiro.

·         Vacacacións de Semana Santa: desde o día 21 ata 28 de marzo , ambos os dous inclusive.

Do mesmo xeito, contémplanse como días non lectivos, ademais dos así declarados pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia e das festas laborais de caracter local, as seguintes xornadas:

·                     Día do ensino: 30 de outubro.

·                     Días non lectivos do centro: 7 de decembro e 16 de maio.

 

Orde do 8 de xuño de 2015 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2015/16, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Corrección de erros. Orde do 8 de xuño de 2015 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2015/16, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.