O Comedor da escola

COMEDOR ESCOLAR CURSO 2017/18

 

Comunícase que no Consello Escolar, celebrado o 30 de xuño de 2017, aprobáronse as listas provisionais de admitidos no comedor escolar.  ESTÁ ADMITIDO TODO O ALUMNADO QUE PRESENTOU A SOLICITUDE NO PRAZO ESTABLECIDO.

COMEDOR ESCOLAR CURSO 2016/17

Unha vez resoltas as reclamacións e incluídas as solicitudes de fóra de prazo COMUNÍCASE que está admitido no COMEDOR ESCOLAR todo o alumnado que o solicitou.

INFÓRMASE  QUE En cumprimento do DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación  e da Instrucción 2/2016, da SXT da Consellería de Cultura, Educación e O.U., do 30 de maio, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2016/17 as familias dos comensais admitidos deben entregar antes do 13/09/2016, na secretaría do centro o impreso de autodeclaración de prezos públicos cuberto na súa totalidade para poder determinar a contía da tarifa que lles corresponde aboar.

 

 

LISTAXES COMEDOR ESCOLAR

LISTAS DEFINITIVAS COMEDOR ESCOLAR

 

As solicitudes fóra de prazo serán resoltas no Consello Escolar do mes de setembro.

LISTAXES ADMITIDOS/AS NO COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2016/17

No Consello Escolar de 30 de xuño, aprobáronse as listaxes provisionais de alumnado admitido para o Comedor Escolar do curso 2016/17. O prazo de reclamación contra estas listaxes, está aberto dende o 1 ata o 8 de xullo. Pódense presentar devanditas reclamacións na secretaría do centro en horario de 10:00h a 13:00h.

As listaxes estarán expostas  no taboleiro do centro ou consultalas PREMENDO NESTE ENLACE.

 

O alumnado que entregou a solicitude fóra de prazo, formará parte dunha lista de espera ordenada cronolóxicamente  que será resolta no mes de setembro.