Saltar navegación.


Presentación   |   Horarios   |   Oferta educativa   |   Secretaría   |   Contacto

CONVIVENCIA POSITIVA E MEDIACIÓN ESCOLAR

A convivencia escolar constrúese a través de todas as persoas que forman parte da comunidade educativa; esta construción será positiva si é realizada desde o respecto aos demais, a aceptación das diferenzas e a participación responsable na vida cidadá en igualdade. Traballando a convivencia escolar positiva e o benestar emocional, estase a fomentar que o alumnado se sinta parte do centro educativo ao mesmo tempo que se lle proporcionan as ferramentas precisas para respectar tanto os dereitos individuais como sociais das persoas. Deste xeito, fomentamos tamén condicións oportunas para o autocoidado e a autoestima.

É por todo isto, polo que este ano dende comezo de curso estamos a levar a cabo distintas actividades para afianzar o modelo dunha boa convivencia escolar. Comezamos con propostas de cohesión a nivel de aula e de centro e seguimos coa implementación dun programa de mediación escolar. 

Recentemente rematamos a primera fase deste programa. Foron unhas mañás moi produtivas grazas a Andrea Bechlian nas que traballamos a resolución pacífica de conflitos, a asertividade e tamén a autoestima e o autoconcepto.

 

 

Nesta primera fase tamén levamos a cabo unha escola de nais e pais coa finalidade de proporcionarlles información sobre este programa. Familia e escola somos aliados na complexa tarefa de educar. 

Moi pronto comezaremos coa segunda fase: formación específica para o alumnado mediador.