Libros de Texto

Libros de texto curso 2020/21

RELACIÓN de LIBROS de TEXTO

Curso 2020/2021

 

 

Curso

Área

Título, colección, editorial

ISBN

3 anos A

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green Starter Class Book Pack . Oxford U. P.

9780194806626

3 anos B

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green Starter Class Book Pack . Oxford U. P.

9780194806626

4 anos A

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green A Class Book Pack . Oxford U. P.

9780194806435

4 anos B

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green A Class Book Pack . Oxford U. P.

9780194806435

5 anos A

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green B Class Book Pack . Oxford U. P.

9780194806534

5 anos B

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green B Class Book Pack . Oxford U. P.

9780194806534

1º E. Prim.

Lengua Cast.

Proyecto Zoom, 1 Primaria. Ed. Vicens Vives

9788468254708

 

Lingua Galega

Proxecto Zoom, ACTIVIDADES de REFORZO 1. Ed. Vicens Vives

9788468259390

 

Lingua Galega

Proxecto Zoom, COMPRENDER E APRENDER 1. Ed. Vicens Vives

9788468232119

 

Matemáticas

Proyecto Zoom, 1 Primaria. Ed. Vicens Vives

9788468254692

 

Matemáticas

Proyecto Zoom, PRACTICAMAT 1. Ed. Vicens Vives

9788468258737

 

C. da Natureza

Proxecto Zoom, 1 Primaria. Ed. Vicens Vives

9788468255927

 

Inglés

Go! 1, Student’s Pack. Ed. Richmond

9788466829205

2º E. Prim.

-

Licencia Snappet INICIO

9788494420535

 

Lengua Cast.

Proyecto Zoom, 2 Primaria. Ed. Vicens Vives

9788468254852

 

Lingua Galega

ONDAS 2, Comprensión Lectora. Ed. Vicens Vives

9788468227467

 

Lingua Galega

Caderno Lingua Galega 2. AULA ACTIVA. Ed. Vicens Vives

9788468230207

 

Matemáticas

Proyecto Zoom, 2 Primaria. Ed. Vicens Vives

9788468254869

 

Matemáticas

Proyecto Zoom, PRACTICAMAT 2. Ed. Vicens Vives

9788468258744

 

Inglés

Go! 2, Student’s Pack, Ed. Richmond

9788466826242

3º E. Prim.

-

Licencia Snappet INICIO

9788494420535

 

Lingua Galega

Lingua 3, Peza a peza, Ed. Anaya

9788469866931

 

Matemáticas

Matemáticas 3,  Saber Hacer Contigo, Ed. Santillana

9788414111864

 

C. Sociais

C. Sociais 3, Peza a peza, Ed. Anaya

9788469867150

 

C. da Natureza

C. da Natureza 3, Peza a peza, Ed. Anaya

9788469867051

 

Inglés

Go! 3, Student’s Pack, Ed. Richmond

9788466825405

4º E. Prim.

-

Licencia Snappet INICIO

9788494420535

 

Lengua Cast.

Lengua Castellana 4, Saber Hacer, Ed. Santillana

9788468029566

 

Lingua Galega

Lingua 4, Aprender é crecer en conexión, Ed. Anaya

9788467880137

 

Matemáticas

Matemáticas 4, Saber Hacer, Ed. Santillana

9788483056097

 

C. Sociais

Sociais 4, Aula activa, Ed. Vicens Vives

9788468228983

 

C. da Natureza

Naturais 4, Aula activa, Ed. Vicens Vives

9788468228433

 

Inglés

Wonder 4, Student’s Pack 4, Ed. Richmond

9788466817974

 

 

Castrillón-Coiro, 15  de xuño  de 2020

 

 

 

IMPORTANTE

Na relación de libros para o alumnado de 2º, 3º e 4º de E. Primaria figura unha Licencia SNAPPET. A librería xestionará este código ISBN como calquera dos outros que figuran na lista. As licencias serán enviadas directamente ao colexio a principios do mes de setembro por Snappet.

Distribuir contido