Escolares, Ed. Infantil, 1º A, 2º A - Blog, 3º Curso, 4º Curso, 5º Curso, 6º Curso, EI 3 anos, EI 4 anos, EI 5 anos, EI Portocubelo, EI O Viso, 2º B

Os carnosáns

    •    Os carnosáns, comen froita rica e sá

RUTINA SAUDABLE

Aínda que estemos en cuarentena debemos levar unha rutina hixiénica.

 

Aquí veredes uns pasos hixiénicos imprescindibles para esta cuarentena:

 

 • Lavar as mans frecuentemente, isto é moi importante xa que hai un virus tan perigoso.

   

 • Lavar os dentes tres veces ao día para manter unha boa hixiene.

   

 • Tomar moitas verduras e cinco pezas de froita ao día para ser uns bós carnosáns.

   

 • Facer moito deporte, mínimo media hora ao día, a poder ser ao aire libre, podemos xogar ao fútbol, correr, etc, pero sempre antes disto estirar un pouco.

 • Tomar un pouco o sol, xa que aporta enerxía e o corpo produce vitamina D cando se expón á luz do sol.

   

 • Durmir entre oito e dez horas para estar preparados para un longo día.

   

 • Para entreternos un pouco, estar actualizados e adquirir máis coñecementos leemos algún libro, revista, reportaxe...

 • E por último manter unha atitude positiva, polo tanto a sorrir. Guiño

 

Actividades 5º A

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POLO ALUMNADO DE 5º A

( a partir do día 25/05/2020 )

 Seguimos co traballo desde a casa e estas actividades vamos a realizalas desde o lunss 25 ata o venres 29 de maio.

As actividades que están a continuación xa vos chegaron por Abalar.

Este traballo podedes realizalo diariamente  nos cadernos de cada materia. Outras tareas podedes facelas no ordenador. 

Presentadeo de maneira lexible, ordenada e limpa.Realizade o traballo segundo o horario que temos habitualmente de luns a venres.

  MATEMÁTICAS:Tema 13:

 Clasificación de cuadriláteros y paralelogramos.

 La circunferencia y el círculo

Realiza estas tareas:

 •   1º) Haz una clasificación de los cuadriláteros y paralelogramos( ayúdate de los dibujos) .( Pág. 210)

             En estos videos puedes repasar los cuadriláteros y paralelogramos:

https://www.youtube.com/watch?v=tEeSvfvEUu4

https://www.youtube.com/watch?v=gZeakFlWIh4&vl=es

 •     2º ) Dibuja una circunferencia y  dibújale todos sus  elementos ( pág. 212)

¿ Cuál es la diferencia entre  la circunferencia y el círculo?

 En este video encontraras ayuda para hacer la tarea.

https://www.youtube.com/watch?v=Mco4xC2_BZQ

 •   Pág. 210-211, nº 1,2, 3 y 4. Haz también el ejercicio de razonamiento.

Pág .212- 213, nº 2, 3 , 4 y 5. Haz el ejercicio de razonamiento( pág. 213)

 • Para repasar podéis  hacer

              Ejercicios pág. (221) nº 4, 5, y 6                    

            Problemas ( pág. 221) nº 11, 12 y 13

 LENGUA ( TEMA-14)

 •    Lee la lectura: “Se necesita un héroe”(  pág. 202-203)
  • Anota las palabras que no conozcas y busca su significado.
  • ¿ Que significa acotaciones?( en un texto teatral)
  • Haz un resumen de la lectura. Nº 11 ( pág. 204)
 •      Competencia lectora
  • Contesta a las preguntas ( pág. 204) nº 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8
 • ·      Vocabulario
  • Las frases hechas( pág. 205) nº 1, 2, 4, 5 y 7
  • Responde: ¿Qué es una frase hecha? Pon ejemplos y explica lo que significa.
 •       Gramática:
  • Preposiciones, conjunciones e interjecciones (pág. 206)
  • Realiza un cuadro( esquema), de cada tipo de palabra explicando:  lo que es, cuando se utiliza  y cuáles son las más frecuentes.
  •  Ejercicios ( pág. 207) nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10

Aquí tienes una ayuda para la comprensión de las preposiciones y conjunciones( también puedes ver en que se diferencian).

En el segundo video también tendrás ayuda para las interjecciones.            

https://www.youtube.com/watch?v=FBfuhBf82Aw

https://www.youtube.com/watch?v=QFmlF99Jhh4    

LINGUA Tema-14

 • ·       Lectura :  “Apolo e Dafne” ( un relato mitolóxico)

o   Que palabras da lectura non coñeces? Busca o seu significado  no dicionario.

o   Competencia lectora:

§  Exercicios( páx. 208) nº 1( Se podes, faino cun membro da túa familia)

§  Nº 2, 4, 5,6 e 9 ( páx.208)

 •         Vocabulario: Sufixos aumentativos

o   Palabras relacionadas coa casa romana.

o    Exercicios ( páx. 209) nº. 1, 2, 3, 4 e 5( utiliza  o dicionario para este exercicio)

 •  Ortografía:   Os dous puntos

o   Exercicios( páx. 212) nº 1 e 2

 •  Saber facer:

o   Elabora a narración: “O REI MIDAS” para contar de xeito oral, como se foses un contacontos.

o   Para preparala podes seguir os pasos que che plantexa no libro( páx. 214 – 215)

               

 

Para empezar o relato, podes facelo así:

 - Aínda que é difícil de crer, unha vez…

- Hai moito tempo cando as galiñas tiñan dentes…

- Había unha vez…

- Nos tempos de María Castaña…

- Hai moito tempo cando os animais aínda falaban…

 

 

                             


Para rematar  o relato, pódelo facer así:

 - Foron felices e comeron perdices e a min déronme coa porta nas narices.

- Conto contado, conto rematado.

- E colorín colorete, pola cheminea saíu un foguete.

- Entón, o galo cantou e este conto rematou.

NATURAIS  Tema – 9

A electricidade e as máquinas

 • Lectura : “Como facer unha lámpada”
  • Responde as preguntas ( páx.134)
 • As cargas eléctricas( páx. 136-137)
  • Realiza as experiencias nº 1 e 2 ( páx.136)
  • Na primeira colle un bolígrafo de plástico frotao varias veces contra un xersei e intenta coller os anaquiños de papel que puxestes na mesa.
  • Neste video tes un exemplo de como facelo:https://www.youtube.com/watch?v=SExgYesO_bg
  • Na segunda realiza a experiencia do intercambio de cargas eléctricas. Explica os pasos e como queda cargado o bolígrafo e o xersei.
  • Actividades ( páx. 137) nº 1 e 2
 •  Lee “ A corrente eléctrica” ( páx. 138-139)
  •    Fai un mapa mental  da corrente elétrica
  •    Realiza as actividades da páx. 139

SOCIAIS - Tema 8

 •   Lectura:  “O reinado dos Reis Católicos”.
 •    Facemos un esquema do reinado dos Reis Católicos/ podes axudarte do exercicio nº2( páx.131)
 •    Realiza as actividades   nº 1, 2 e 3  da ( páx.125)

Neste video atoparás a historia dos Reis Católicos

https://historyofspain.es/video/los-reyes-catolicos-en-la-historia-de-espana/

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

Taller Creativo de 6º. Traballos do alumnado.

Esta páxina é unha fiestra para os traballos do Taller Creativo de 6º. 

Iremos poñendo ao comezo os links aos vosos traballos. Avisade de que xa está rematado para facelo.

A idea era ser capaces de facelo por equipos e despois na aula de informática subilos os propios equipos á páxina web, polo que sería cuestión de crear catro usuarios, un por equipo e cunha breve explicación subilo.

De tódolos xeitos, aínda estamos a tempo de intentalo pero individualmente. 

Agora vai un manual en pdf de como facelo.(Clica para descargar).

De seguido, un video, que tedes que perdoar a calidade, pero doutra maneira "pesa moito". Non se ven as xanelas emerxentes para insertar imaxe, pero o tedes todo no manual en pdf.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcarnota/system/files/Titorial%20crear%20p%C3%A1xina%20alumnado%20web.mp4

 

 

 

O teu navegador non soporta este vídeo.

Actividades 5º A

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POLO ALUMNADO DE 5º A

( a partir do día 19/05/2020)

 Seguimos co traballo desde a casa e estas actividades vamos a realizalas desde o martes 19 ata o venres 22 de maio. As actividades que están a continuación xa vos chegaron por Abalar.

Este traballo podedes realizalo diariamente  nos cadernos de cada materia. Outras tareas podedes facelas no ordenador.

Presentadeo de maneira lexible, ordenada e limpa. As dúbidas enviadeas polas canles habituais correo ou teléfono.

Realizade o traballo segundo o horario que temos habitualmente de luns a venres.

  MATEMÁTICAS: 

          Tema 13: Figuras planas

·       Lectura: “¿ Por qué las señales tienen formas diferentes?( Pág. 204)

·       Responde a las preguntas: Lee, comprende y razona

·       En este video puedes repasar las figuras planas y su clasificación

https://www.youtube.com/watch?v=BemjvOKSbyk

En este puedes observar los polígonos y sus clases:

https://www.youtube.com/watch?v=fobhsYGab40

Realiza estas tareas:

·       1º Haz un pequeño resumen de las figuras planas.

·       2º Dibuja los tipos de polígonos según sus lados.( Explica cuál es la  diferencia  de los polígonos regulares e irregulares).

·       Haz una clasificación de los triángulos diferenciándolos por sus lados y por sus ángulos.

 Pág. 206, nº 1,2 y 3// pág. 207, nº 1 y 2

Pág .208- 209 nº 1, 2 y3

Para repasar puedes hacer

Ejercicios pág. (221) nº 1, 2, y 3                     

Problemas ( pág. 221) nº 7, 8, 9 y 10

LENGUA TEMA-13

 •   Ortografía: “Signos que cierran enunciados”(  pág. 194)
  • Haz un esquema sobre los signos de puntuación.
  • Realiza los ejercicios nº. 1, 2, 4, 5, 8  y 10.
 • Dictado ( pág. 195)
  • Copia el dictado: “Estudio del pasado”
  • Busca en el dictado las oraciones interrogativas ( subráyalas de rojo) y exclamativas( subráyalas de verde).
  • Haz un pequeño cuadro en el que coloques las palabras agudas, graves y esdrújulas que encuentres en dictado( máximo cinco)
  • ¿Busca los hiatos o diptongos? Escríbelos, cinco como máximo.
  • En este video puedes ver la separación de sílabas:
  • https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ
  • En este  video puedes ver la diferencia entre hiatos  y diptongos:
  • https://www.youtube.com/watch?v=HbV-3YUcjk8
 • Saber hacer: ( pág. 196-197)

o   Escribimos un cuento

 Sigue los pasos  que tienes en el libro, para escribir el cuento.                                                                                                                                                   Primero haz un pequeño borrador( inventa la idea,  piensa en lo que puede suceder, elige a los personajes,  busca el lugar en el que quieres que se desarrolle piensa en un hecho para que empiece la historia y …a escribir.  Recuerda que todo cuento tiene tres partes: Inicio, Nudo y Desenlace. ( envio un cuadro por el correo).                                                                                                                                                                                                     Al final lee lo que escribiste y pásalo a limpio.

En este video tienes un ejemplo de cómo ir siguiendo los pasos:                                                                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=nPGqMfhNj4k

LINGUA Tema-13

·  Concurso de Mareando Historias: “ Carnosáns. Unha vida saúdable”

Ide enviando as historias ao meu correo. ( Recordade facer a historia lendo ben as bases do concurso)

o   Gramática :  Repaso  de preposicións conxuncións e interxecións ( páx. 194)

o   Elabora un cadro de cada tipo de palabras.

o   Neste video podedes ver a diferencia da preposición dende e desde:

o   https://portaldaspalabras.gal/video/as-preposicions-dende-desde-e-des/

o   Neste outro video podedes ver que se fai cando as preposicións se xuntan con nomes que levan artigo: A Coruña

o   https://achaveeomundo.blogspot.com/2020/04/a-preposicion.html

o   Recorda como contraen as preposicións e os artigos ( Envio os cadros polo correo)

o   Exercicios páx. 195  nº 1, 2, 3, 4, 5, e 6

·        Ortografía: Cando utilizamos a raia e as parénteses?( páx. 196)

o   Repasa cando utilizamos a raia e as parénteses e fai os exercicios  (páx.196-197) nº 1, 2, 4 e 5.

NATURAIS

Tema - 8: A enerxía

·        Actividades finais.

o   Fai un pequeno repaso do tema e contesta as preguntas:  nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 .( Páx. 132-133)

·        “ Demostra o teu talento” elixe  e realiza unha das tres actividades.

SOCIAIS - Tema 8

 ·       Lectura:  “E a Terra era redonda”.

·       Le e comprende o problema. Respondemos as preguntas da páx. 118

·       Elaboramos o resumo  deA Idade Moderna: unha nova era( páx. 120 -121)

·       Realiza as actividades   nº 1, 2 e 3  da ( páx.121)

·       O descubrimento de América, lemos  e traballamos coa imaxe( respondemos as preguntas )

 Neste video atoparás información sobre a Idade Moderna.

https://www.youtube.com/watch?v=C6YcDnY4vs4

Neste vídeo aprenderemos como foi o descubrimento de América e as consecuencias que tuvo este encontro entre dous mundos, dúas culturas.

https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw

 

 

 

 

Actividades 5º A

ACTIVIDADES A REALIZAR POLO ALUMNADO DE 5º A

( a partir do día 11/05/2020)

Seguimos co traballo desde a casa e estas actividades vamos a realizalas durante esta semana.

As actividades que están a continuación xa vos chegaron por Abalar.

Este traballo podedes realizalo diariamente  nos cadernos de cada materia. Outras tareas podedes facelas no ordenador.

Presentadeo de maneira lexible, ordenada e limpa.

Realizade o traballo segundo o horario que temos habitualmente de luns a venres.

  MATEMÁTICAS: 

          Tema 12: Sistema sexagesimal- Unidades de medida de ángulos

 •   Realiza un pequeño resumen de las unidades de medidas de los ángulos. (Pág. 192)

En este video puede repasar el sistema sexagesimal: Unidades para medir los ángulos.

También puedes observar cómo se pasa de una unidad a otra.

https://www.youtube.com/watch?v=hZ1mBE5FiyE

 •    Recuerda que la unidad principal para medir ángulos es el grado. Nosotros utilizamos el semicírculo para medir ángulos, pero piensa que hay unidades más pequeñas que el grado, que son el minuto y el segundo, que no se miden con el semicírculo.
 •  Se representan así: grados (º), minutos(´), y segundos(” )( ejemplo: 7º 14´ y 27”) .

o   Medida de  ángulos:  grados, minutos y segundos.

1 grado = 60 minutos ►1º = 60´

1 minuto = 60 segundos ►1´ = 60”

o   Realizar una tabla en el cuaderno explicando como pasamos de una unidad a otra de tiempo. 

Ejercicios pág. ( 192 - 193) nº 1 , 2 y 3

Saber hacer, pág. 200 nº 1 al 5                      

 Para repasar podemos hacer

Ejercicios pág. (201 ) nº 2, 3, 4, 5, 6 y 7        

Problemas ( pág. 201)  11, 12 y 13

 LENGUA 

 ( TEMA-13) libro del alumno

 •   Lee la lectura: “Teseo y el Minotauro”(  pág. 188-189)
  • Anota las palabras que no conozcas y busca su significado.
  • Busca información sobre el laberinto de Creta
  • Haz un resumen de la lectura. nº 10 ( pág. 190)
 • Competencia lectora

Contesta a las preguntas ( pág. 190) nº  2, 3, 4, 6, 7 y 8

 • Vocabulario
  • Los gentilicios( pág. 191) nº 1, 2, 3 y 6
 • Gramática:
  • El adverbio (pág. 192)
  • Responde: ¿ Que es un adverbio? ¿A que clase de palabras acompañan los adverbios?
  • Elabora un cuadro con los tipos de adverbios.
  •  Ejercicios ( pág. 193) nº 1, 2, 4, 5 y 7

Aquí tienes una ayuda para la comprensión del adverbio:

https://www.youtube.com/watch?v=1U0FhAKC2so

Repasamos un poco recordando las palabras agudas, llanas y esdrújulas. Con este video podeis recordar.

https://www.youtube.com/watch?v=7e1YfSqK2OE

LINGUA

Tema-13

 • Concurso de Mareando Historias:
  • “ Carnosáns. Unha vida saúdable” envio a proposta deste ano nun arquivo adxunto.
 •  Lectura :  “Campo Lameiro: unha viaxe no tempo” ( unha publirreportaxe)

o   Responde: Que é unha publirreportaxe? De que adoitan ir acompañados este tipo de textos?

o   Exercicios páx. 192  nº 2, 5, 8 e 10

 •  Vocabulario:

o   Palabras relacionadas co poboado histórico.

o   Cal é o significado destas palabras: pintoresco, exhuberante, zoomorfas, enigmas, arqueolóxicos, gravados.

 • Saber facer:  

o   LETRAS GALEGAS

o   Elabora un cartel adicado a Ricardo Carvalho Calero( nun folio)

o   Nun pequeno recadro do caderno conta a súa biografía.

o   Esta semana se estivesemos no colexio fariamos actividades adicadas as letras galegas. Este ano adícanse a  Ricardo Carvalho Calero. Tedes na páxina web do colexio  información   ( ENDL).

Neste video atoparas a vida e obra de Ricardo Carvalho Calero, e tamén poderedes realizar actividades e xogos.

https://www.youtube.com/watch?v=nwhKFNhemxY

https://view.genial.ly/5e750fa6d0e81c0e4046557d/game-don-ridardo-o-xogo

https://wordwall.net/play/2161/678/127

NATURAIS

Tema - 8: A enerxía

 •      Como empregamos a enerxía.( Páx. 126-127)

o   Fai un pequeno esquema da utilización da enerxía en España.

Engade que tipo de enerxia se utiliza( se son enerxías renovables ou non)

¿ Que tipo de enerxía empregamos no fogar?

o   Actividades (páx. 127)-nº 1, 2, 3 e 4

 •     Problemas que se orixinan pola utilización de enerxía.

o   Lectura páx. 128 e 129

o   Fai un esquema das fontes de enerxía. ( páx. 131)

o   Traballa coa imaxe,  responde as 6 preguntas. ( páx 124)

o   Actividades : páx. 129, nº-1, 2, 3, 4 e 5

Neste video podemos observar as diferencias entre as enerxías renovables e as non renovables:

https://www.youtube.com/watch?v=3B2GVkeyF_Y

 E neste aconsellannos como podemos aforrar enerxía na nosa habitación:

https://www.youtube.com/watch?v=ag6TqMDna2A

SOCIAIS 

Tema 7

 •     Repasamos  o tema
 •   Elaboramos o resumo( páx. 115) nº1
 •     Copia e completa a taboa sobre al- Ándalus e os reinos cristiáns. (páx. 115) nº 2
 •     Realiza as actividades finais  nº 1, 3, 6 e 7  da ( páx.116- 117)

Neste enlace atoparás  unha  pequena presentación con vídeos onde se explican as características xerais e a comparación entre os estilos romático e gótico. Está moi ben:

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5579066-a_arte_na_idade_media.html

Aquí poderás completar o resumo da páx.115

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5550604-tema_7_espana_na_idade_media.html

 

 

 

 

Actividades 5º A

ACTIVIDADES A REALIZAR POLO ALUMNADO DE 5º A

( a partir do día 04/05/2020)

Como me ides contando, xa vexo que as saídas son todo un éxito e estades disfrutando moito en cada unha. Recordade seguir coas normas ( regla dos 4 uns: sempre cun adulto, 1 vez ao día, podedes estar na rúa 1 hora  e ata 1 km de distancia da nosa casa) .

Seguimos co traballo desde a casa e estas actividades vamos a realizalas durante esta semana. As actividades que están a continuación xa vos chegaron por Abalar.

Este traballo podedes realizalo diariamente  nos cadernos de cada materia. Outras tarefas podedes facelas no ordenador.

Presentadeo de maneira lexible, ordenada e limpa.

Realizade o traballo segundo o horario que temos habitualmente de luns a venres.

   MATEMÁTICAS

   Tema 12: Sistema sexagesimal

·       Realiza la lectura: ¿ Por qué no tienen todos los meses el mismo número de días?

·       Repasar tema 12

o   Contesta las 3 primeras  preguntas de “ Lee, comprende y razona"( pág.187)

o   El reloj:  horas minutos y segundos.

§  1 hora = 60 minutos ►1 h = 60 min

§  1 minuto = 60 segundos ►1 min = 60 s

o   Realizar una tabla en el cuaderno, explicando como pasamos de una unidad de tiempo a otra.

           o   Responde: ¿ Qué es un sistema sexagesimal?

En estos videos puedes repasar el sistema sexagesimal: las unidades de tiempo y las unidades para medir los ángulos.

También puedes observar cómo se pasa de una unidad a otra.

https://www.youtube.com/watch?v=8h-pLKn-7TE

https://www.youtube.com/watch?v=QHf6MDtLMtE

 

Ejercicios pág. ( 190 - 191) nº 1 , 2, 4 y 5        

 Para repasar podemos hacer

Ejercicios pág. (185 ) nº 1 , 3, 4, 5                  

Problemas ( pág. 185)  8, 10, 13, 14

Si quereis repasar:

https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202015253_U32_U1_U101_U2

 LENGUA

   TEMA-12- (libro del alumno)

 •   Lee la lectura: “El Transiberiano”(  pág. 172-173)
  • Anota las palabras que no conozcas y busca su significado.
  • Haz un resumen de la lectura. Nº 9 ( pág. 174)
 • Competencia lectora
  • Contesta a las preguntas ( pág. 174) nº 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 10
 • ·Vocabulario
  • Aumentativos y diminutivos( pág. 175)
  • Actividades  pág. 175: actividades. 1 a 5.
 • Gramática:
  • Los tiempos verbales (págs. 176-177)
  •  Ejercicios ( pág. 177) nº 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Aquí tienes una ayuda para la comprensión de los verbos:

https://www.youtube.com/results?search_query=el+verbo+5o+primaria+

 • ·Ortografía: Palabras con h intercalada

o   Contesta:

§  ¿Qué palabras se escriben con h intercalada?

Escribe 4 ejemplos

o   Ejercicios - Págs. 178-179: actividades. 2 a 4 y 8 a 11

o   Lee el dictado: “Herencia familiar  ”( pág. 179). Busca las palabras que llevan –h- intercalada.  Copia las palabras y sepáralas en sílabas.

 

LINGUA

Tema- 12( libro do alumno )

 •    Lectura :  “A princesa da Pampa” ( un relato biográfico)

o   Anota as palabras das que non sepas o significado, buscao no dicionario e fai unha oración con cada palabra.

o   Responde: Que é un relato biográfico? Quen son  a miudo os seus protagonistas?

o   Exercicios páx. 178  nº 2, 3, 5, 7 e 10

·        Vocabulario:

o   Palabras relacionadas coa tenda de antigüidades.
A sufixación (páx. 179) nº- 1 e 4

·        Gramática:   O  Adverbio

o   Que son os adverbios?

o   Fai un esquema dos adverbios( pon exemplos)

o   Exercicios  páx. (181) nº 1, 2, 4 e 5

·        Saber facer:  

o   Os  maios

o   Busca información sobre o que son,  cando e onde se celebran, que se fai, … Escribe un texto contandoo e ao rematar fai unha ilustración.  ( podes preguntarlle aos familiares ou buscar na internet).

 

NATURAIS

Tema - 8: A enerxía

·        A enerxía e as súas transformacións.( Páx. 122-123)

o   Fai un pequeno esquema da enerxía e as súas formas. Pon exemplos de cada unha delas.

o   Que propiedades ten a enerxía?

o   Actividades (páx. 123)-nº 1, 2, 3 e 4

·       Fontes de enerxía

o   Fai un esquema das fontes de enerxía. ( páx. 131)

o   Traballa coa imaxe,  responde as 6 preguntas. ( páx 124)

o   Actividades : páx. 125, nº-1, 2 e 3

Nestes videos atoparás axuda para saber:  

-        que é a enerxía?

-         cales son as diferentes fontes de enerxía?

https://www.youtube.com/watch?v=7IchUy3prCs

https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI

 

SOCIAIS - Tema 7

·       Lectura:  A arte nos reinos cristiáns (páx. 112- 113)

Fai un resumo da arte románica e da arte gótica.

Traballa coa imaxe( páx. 113) Contesta as preguntas.

Actividades: (páx. 113) nº 1 e 2.

·       Elabora unha guía do Camiño de Santiago ( páx. 114)

          A partir da información que buscastes, elabora unha guía para os peregrinos que queiran facer o Camiño  francés

·       Tema – 7( páx.110 e 111)

     Realiza as actividades nº 1, 2 e 3  da ( páx.111)

 Neste enlace atoparás  unha  pequena presentación con vídeos onde se explican as

características xerais (nivel simple) e a comparación (avanzado pero con moi boas

imaxes) entre os estilos romático e gótico. Está moi ben, botadelle un ollo:

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5579066-a_arte_na_idade_media.html

 

 

 

Actividades 5º A

ACTIVIDADES A REALIZAR POLO ALUMNADO DE 5º A
(a partir do día 27 /04/ 2020)
Onte xa pudestedes facer a primeira saída a rúa, espero que o pasarades moi ben.
Recordade que temos que seguir as normas ( regla dos 4 uns : sempre cun adulto, 1 vez ao día , podemos estar na rúa 1 hora e ata 1 km de distancia  da nosa casa) .
Seguimos co traballo desde a casa e estas actividades vamos a realizalas durante esta semana.

As actividades que están a continuación xa vos chegaron por Abalar.
Este traballo podedes realizalo diariamente nos cadernos de cada materia ou facelas no ordenador.
Presentadeo de maneira lexible, ordenada e limpa.
Realizade o traballo segundo o horario que temos habitualmente de luns a venres.

MATEMÁTICAS:
Tema 11 : Superficie
o Realiza la lectura: Como se creaban los mosaicos romanos
o Contesta las 3 preguntas de “ Lee, comprende y razona( pág.173)
Repasar tema 11
o El metro cuadrado y sus submúltiplos.
El metro cuadrado es la unidad principal de superficie.
Sus submúltiplos son: el decímetro cuadrado ( dm²), el centímetro cuadrado( cm²) y el milímetro cuadrado( mm²).
o El metro cuadrado y sus múltiplos.
 Los múltiplos del metro cuadrado son: decámetro cuadrado ( dam² ), hectómetro cuadrado ( hm² y kilómetro cuadrado ( km²)
Ten en cuenta que para pasar de una unidad a otra ahora tienes que multiplicar por 100( si pasas a una unidad inferior) es decir, si pasas de km² a hm ² tienes que
multiplicar por 100.
Si quieres pasar de una unidad inferior a una superior, tienes que dividir por 100, por ejemplo de m² a dam² tendría que dividir por 100.
En este video puedes repasar las unidades y como se pasa de una unidad a otra:

 https://www.youtube.com/watch?v=z_146AFc-VA
Ejercicios pág. (176 -177) nº 1 , 2 y 3
Ejercicios pág. ( 178 179 ) nº 1 , 3 y 4
Problemas ( pág. 181) 1, 2 y 3
Si quereis repasar
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202015253_U32_U1_U101_U2

LENGUA
( TEMA-11) libro del alumno
 Lee la lectura: “Enamorada de África”( pág. 158 159
o Anota las palabras que no conozcas y busca su significado.
o Haz un resumen de la lectura.
 Competencia lectora
o Contesta a las preguntas ( pág. 160) nº 1, 2, 3, 4, 7 y 8
 Gramática:
o Haz un pequeño esquema del verbo número y persona, tiempo y modo)
o Ejercicios p á g. 163 ) nº 1, 3, 4, 5 y 10
Aquí tienes una ayuda para la comprensión de los verbos:
https://www.youtube.com/results?search_query=el+verbo+5o+primaria+
 Ortografía: Palabras con z o con d final
o Contesta:
 ¿Cómo se hace el plural de las palabras que terminan en z?
Escribe 4 ejemplos
 ¿ Cómo se hace el plural de las palabras que terminan en d?
Escribe 5 ejemplos
o Ejercicios( pág. 164 y 165) nº 3, 4, 6, 8 y 10
o Copia el dictado: “Una obligación muy llevadera ””( pág. 165 )), Fí jate en las palabras que terminan en d o en z . Rodéalas de rojo y escribe su plural.
Si te sobra tiempo durante la semana, puedes hacer algún ejercicio de este cuaderno:

https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202025253_U32_U1_U101_U2

LINGUA
Tema- 11( libro do alumno )
 Lectura : “Historia dunha pelota”
o Anota as palabras das que non sepas o significado, buscao no dicionario e fai unha oración con cada palabra.
o Exercicios páx. 162 nº 2, 3, 4, 6 e 10
 Gramática: O Verbo
o Fai un esquema dos verbos regulares e irregulares( pon exemplos)
o Exercicios páx. (164- 164) nº 1, 2 e 5
 Saber facer:
o Saída a rúa
o Onte saístes por primeira vez a rúa despois de moitos días na casa sen poder saír, conta nun texto de 10 liñas( como mínimo) que che pareceu, cales foron as túas sen-sacións, en que ocupastes ese tempo… o que ti penses. Fai unha ilustración.
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020252537_U32_U1_U101_U2

NATURAIS
 Busca información na internet ou noutras fontes sobre a vida de Arquímedes e fai unha presentación.
Podes facela no ordenador ou no caderno. Pon algunha imaxe ou debuxo que che axuden a contar o que descubriu Arquímedes.
Ne ste video cóntanvos a historia da falsa coroa de Hierón que vos xa coñecedes e tamén doutros inventos de Arquímedes.
https://www.youtube.com/watch?v=1ncdgzK5n34
https://www.youtube.com/watch?v=S3fCrJnHEf4
 Repaso tema 7
 Exercicios páx. 118 (nº 2 , 3, 4 5, 6 e 9)

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5391544-tema_6_natu.html

SOCIAIS
 Lectura: Os reinos cristiáns (páx. 108- 109)
Fai un debuxo no que coloques os estamentos sociais na Idade Media:
A: Reis B: Nobreza e clero C: Campesiños e artesáns.
Realiza as 4 actividades da páx. 109.
 Elabora un pequeño traballo sobre a vida nas cidades cristiás e da súa forma de vida. Podes buscar información na internet e tamén no libro de sociais.
Tema – 7( páx.110 e 111)
Realiza as actividades nº 1, 2 e 3 da ( páx.111)

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5547657-tema_7_espana_na_idade_media.html

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5548213-cc_sociais_tema_7.html

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5550604-tema_7_espana_na_idade_media.html

2 de abril: Día do autismo

A pesares do confinamento, coa colaboración do noso alumnado dende as súas casas elaboramos o seguinte video para o Día Internacional do Autismo
 
 

Tareas na casa ( semana do 14 de abril)

TRABALLO A REALIZAR POLO ALUMNADO DE 5º A
(a partir do día 14/04/2020)
Seguimos sen poder incorporarnos ao colexio, polo que imos a seguir realizando as tarefas escolares dende a casa. Xa sabedes, ao rematar enviadeas e se tedes algunha dúbida, pedide axuda!
As actividades que están a continuación xa vos chegaron por Abalar.
Este traballo podedes realizalo diariamente nos cadernos de cada materia. Facedeo de maneira lexible, ordenada e limpa.
Realizade o traballo segundo o horario que temos habitualmente de luns a venres.


MATEMÁTICAS:

Tema 10 : Longitud, capacidad y masa
o Realiza la lectura: ¿ Cuál es el pájaro más pequeño del mundo?
o Contesta las 4 preguntas de "Lee, comprende y razona"( pág.157)

 • Repasar tema 10

o Realiza un cuadro que represente la relación entre las unidades de longitud

 • ¿Cuál es la unidad principal de longitud?
 • Explica cómo puedes pasar de una unidad a otra
 • Ejercicios( pág. 158, 159) nº 1, 2, 3 y 4

o Realiza un cuadro que represente la relació n entre las unidades de
capacidad.

 • ¿Cuál es la unidad principal de capacidad?
  Explica cómo puedes pasar de una unidad a otra.
  Ejercicios( pág. 160, 161) nº 2, 3, 4 y 6

o Realiza un cuadro que represente la relación entre las unidades de masa.

 • ¿Cuál es la unidad principal de masa?
 • ¿Qué otras unidades de masa se utilizan habitualmente?¿ Cuál es la relación entre ellas?
 • Explica cómo puedes pasar de una unidad a otra .
 • Ejercicios( pág. 162, 163) nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6
 • ( pág. 164) 1 y 2 // ( pág. 165) 1 y 2

o Problemas ( pág. 167) 9, 10 y 11
o Saber hacer ( pág. 168) 1, 2 y 3


Si quereis repasar
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202015253_U32_U1_U101_U2

LENGUA  TEMA-10

 • Lee, memoriza y recita: “Romance del prisionero”( pág. 141)

o Anota las palabras que no conozcas y busca su significado.

 • Competencia lectora. Lee la lectura: “Gustos son gustos” ( pág. 142 y143)

o Contesta a las preguntas( pág. 144) nº- 1, 2, 4, 5, 6 y 9( resumen)

 • Gramática:

o Haz un pequeño esquema del verbo( regulares e irregulares, formas, conjugaciones, raíz, desinencia...).
o Ejercicios( pág. 147) nº 3, 4, 6 y 7

 • Ortografía: El guion

o Contesta:

 • ¿Qué sucede cuando terminamos la línea y no nos cabe la palabra completa?
 • ¿Cuáles son las reglas para poder dividir una palabra al final de una línea?
 • Ejercicios( pág. 148 y 149) nº 2, 4, 5 y 10
 • Copia el dictado: “Antaño y ahora”( pág. 149), cuida las divisiones de las palabras a final de línea, teniendo en cuenta las reglas del guion.
 • Busca en el dictado hiatos y diptongos. Copia las palabras y sepáralas en sílabas.

 

 • Literatura: La leyenda
 • Escribe cinco preguntas sobre la leyenda sus características, tipos, temas que  tratan…( puedes buscar información en la pág. 152 y 153)
 • Prepara un discurso de agradecimiento. ( pág. 150 y 151)

o Piensa en el momento que estamos viviendo y busca el motivo para dar las gracias a una de esas personas que están trabajando para que el virus no  avance( médicos, enfermeras, policías, científicos…)


Si te sobra tiempo durante la semana, puedes hacer algún ejercicio de este cuaderno:
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202025253_U32_U1_U101_U2


LINGUA  Tema- 10

 •  Lectura : Lenda “Roldán e as costureiras”

o Anota as palabras das que non sepas o significado, buscao no dicionario e fai unha oración con cada palabra.
o Exercicios páx. 148 nº 2, 3, 6, 7, 10, 11 e 12

 •  Gramática: O Verbo

o Fai un esquema dos tempos verbais e dos modos( pon exemplos)
o Exercicios páx. (151) nº 1, 3 e 4

 •  Ortografía: A coma

o Cando utilizamos a coma?
o Copia o ditado da páx. 153. Busca as palabras agudas, graves e esdrúxulas. (copia 5 de cada clase, máximo) pon unha liña verde nas agudas, amarela nas graves e vermella nas esdrúxulas.

 • Saber facer:

o Escribe e ilustra un conto( tema libre) para ler no Kamishibai.

Podes buscar neste caderno exercicios, se sobra tempo:
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020252537_U32_U1_U101_U2

 

NATURAIS


Tema 7: A materia e as súas propiedades

 • Lectura: A falsa coroa

o Responde as preguntas da páx. 106

 •  Esquema dos estados da materia.

o Explica os pasos dun estado a outro( exemplo de sólido a líquido – fusión,  de líquido a sólido – solidificación...)

 • Responde as preguntas:

o Cales son as propiedades xerais e características da materia?
o Que é a masa? Cal é a unidade de medida da masa? Como medimos a masa?
o Que é o volume dun corpo? Cal é a unidade de medida? Como podemos medir o volume?
o Que é a densidade? Como calculamos a densidade dun corpo? En que unidades se pode dar a densidade?
o Por que flotan os corpos?

 • Esquema das propiedades de sólidos, líquidos e gases

o Copia e completa no caderno a táboa da páx. 113.
o Exercicios páx 113. nº 2 e 3.

 •  Define para o Pasapalabra :

amasadora, balanza, báscula, chama, combustión, condensación, dureza, elasticidade,  expandir, fermentación, fermento, fraxilidade, fusión, gases, lévedo, líquido, masa, probeta, resistencia, solidificación, sólido, sublimación, vaporización, viscosidade, volatilidade, volumen.

 • Construe un submarino e explica como funciona.( pax 116).


SOCIAIS

Tema 7: España na Idade Media

 

 • Lectura: Operación Códice Calixtino

o Responde as preguntas da páx. 102, no teu caderno.
o Contesta as preguntas da páx. 105, nº 1.
o Observa o mapa do s. VIII da páx. 104 e responde as preguntas.
o Copia a taboa da páx. 105 e completaa no caderno.
o Poderías decir que teñen en común estás palabras: almofada, aceite, alcachofa, alfombra, berenxena, sandía…de que lingua proceden?

 • O islam

o Que é o islam? Quen foi Mahoma? Como se chama o seu deus?
o Que obrigas debe cumprir un musulmán?
o Que é unha mezquita? Que partes ten? Dibuxaa e sinala cada unha delas.

 

 •  Actividades: páx. 107( nº 1, 2 e 3)
 • Busca información e define no caderno estas palabras, para o Pasapalabra:

califato, emirato, latín, mezquita, minarete, mozárabes, musulmán, suevos, taifa, visigodos, xermanos.

Actividades 5º A

TAREAS A REALIZAR NA CASA

Como a situación que estamos a vivir non é a habitual, imos seguir un tempo máis a realizar as actividades dende a casa como xa fixemos na última quincena.

As actividades que están a continuación xa vos chegaron por Abalar.

Este traballo podedes realizalo diariamente  nos cadernos de cada materia. Facedeo de maneira lexible, ordenada e limpa.

Realizade o traballo segundo o horario que temos habitualmente de luns a venres.

  MATEMÁTICAS:  Tema 9 ( Libro do alumno)

·       Repasar tema 9 

 ·       Realizade estes exercicios do libro do 2º trimestre.

                páx. ( 142 -143) nº 2, 3, 4, 6 y 7

                        páx. ( 144 - 145) nº 1, 3, 5 y 7

                        páx. ( 146 -147) nº 1, 2, y 4

                         páx. ( 148) nº 1, 2 y 4

 páx. (149 )  nº 1 y 3

                         páx. (150 ) nº 1, 4, 5, 7 y 9

                         páx. ( 151)  nº 10 y 12

 ·       Repaso acumulativo

 páx.  153 nº 1, 3, 5 y 7 

                         problemas páx. 153 nº 9, 10, 12 y 15

Si tedes  tempo podes buscar neste caderno para facer exercicios de repaso:

 https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202015253_U32_U1_U101_U2

   LENGUA

 Competencia lectora( T-9) libro do alumno

 •   Elabora un cartel solidario( busca ayuda en la pág. 136 y 137)
 •  Ejercicios pag. (130) nº 3, 4, 8, 11 y  13

 ·       Pronombres personales ( repasar)

 •  Ejercicios pag. (133) nº 1, 2, 5 y 8

 ·       Ortografía ( repaso  palabras con cc)

 •  Ejercicios pag. (134 - 135) nº 1, 3, 4, 5, 7, y 12

 - Lee el 2º dictado  de la  pág.135 y busca las palabras con los grupos: cc y ct.

 - En el dictado de la pág. 139 busca los hiatos y diptongos, copia las palabras  y separa sus sílabas.          

 •  Escribe un poema de la primavera.  Ponle título e ilústralo.
 •  Escribe una receta,  recuerda  que debes incluir : utensilios, ingredientes y elaboración.

 Si quieres que lo veamos puedes dibujar los pasos.

 

Si te sobra tiempo durante la semana, puedes hacer algún ejercicio de este cuaderno:

https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202025253_U32_U1_U101_U2

 

LINGUA

 Competencia lectora( T- 9 )  libro do alumno

  ·       Verbo

 Exercicios páx. (135) nº 2 e 3 e “Elabora o teu resumo” da mesma páx.

  ·       Acento diacrítico

 Buscamos no libro información e respondemos a pregunta:

 •  Que é o til diacrítico? Pon exemplos e explicaos.

 Exercicios pag. (137) nº 3, 4 e 5

 Saber facer ( páx 138 e 139)

 •  Fai un mapa do tempo e explicao despois de recoller os datos nunha taboa.

 No libro diche  que recollas os datos da fin de semana pero ti podes  escoller  outros  dous días. Deben ser seguidos.

 •   Lectura páx. 140. “ O labrego e os seus fillos”

 

Na páx. 141 ( nº 6) diche  que inventes unha narración  que estea protagonizada por cada personaxe.

 Tes un inicio que podes seguir…ou non.

 •  Esquema da páx. 142(  nº 2)

 Repaso: páx. 142(  nº 3, 4 e 5)

 Páx. Na que buscar o  caderno do que tes que facer os exercicios, se sobra tempo:

 https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020252537_U32_U1_U101_U2

 • Formula as preguntas para a entrevista que íamos facerlle a Adhara.

 

    Para facer a entrevista sigue estes pasos:

 

 1. Investiga sobre a persoa. ...
 2. Escribe cal é o obxectivo da entrevista. ...
 3. Empeza cunha pregunta sinxella. ...
 4. Fai preguntas abertas. ...
 5. Formula  unha pregunta de reflexión. ...
 6. Escribe preguntas con respostas que coñezas. ...      

 

NATURAIS

 •        O meu proxecto:

·         O petróleo

 ·         A enerxía solar

 

Primeiro elixe un dos temas, o que máis che interese.

 Cada un de vós ten que buscar información nos libros de texto ou na internet.

 Cando teñades recollida a información organizadea.

 Buscade  imaxes relativas ao tipo de enerxía, para incluir.

 Organizade o texto e poñede as imaxes onde correspondan.

 Se tes posibilidade intenta  facelo nun ordenador.

 Cando remates o proxecto realiza 7 preguntas da fonte de enerxía que acabastedes de realizar no traballo.

 Recorda que cada semana tes 2 sesións de naturais.


 SOCIAIS

 •        Elabora una línea do tempo e  coloca nela as diferentes etapas da historia:

 o   Prehistoria

 §  Paleolítico

 §  Neolítico

 §  Idade dos Metáis

 o   Idade Antiga

 o   Idade Media

 o   Idade Moderna

 o   Idade Contemporanea

 

Busca información e  contesta no caderno:

1º.)  Cales son as unidades de tempo que se utilizan na historia?

 2º.)  Como se escriben os séculos?  Pon tres exemplos.

 3º.)  Cando se iniciou a Prehistoria? 

 4º.)  Caracteristicas do Paleolítico:

 5º.)  Por que se distinguen os homes e mulleres da etapa do Neolítico?

 6º.)  Que son os megalitos?

 7º.)  Que tipos de megalitos  coñeces e explicaos. Dibuxaos

 8º.)  Que coñeces da Idade Antiga?

 9º.)  Que foi o que aparareceu na Idade Antiga?

 10º.) Cales foron os pobos que viviron  na Idade Antiga?

 

Podes utilizar o teu libro ou buscar información na internet.  ( páx. 124 e 125)

 

 

 

 

CADERNO ACTIVIDADES "LA CALESA"

A Editorial La Calesa pon a vosa disposición un caderniño (está en castelán)  con actividades de ortografía, comprensión lectora, expresión escrita, matemáticas e cálculo.

Clicade na imaxe para velo ou descargalo.

Actividades para Relixión Católica

ACTIVIDADES MAIO

 

PROPOSTAS 2 de xuño

4º E. INFANTIL

 

5º E. INFANTIL

 

6º E. INFANTIL

 

1º E. PRIMARIA

 

2º E. PRIMARIA

 

3º E. PRIMARIA

 

4º E. PRIMARIA

 

5º E. PRIMARIA

 

6º E. PRIMARIA

 

 

 

ACTIVIDADES MAIO

PROPOSTAS 25 DE MAIO

4º E. INFANTIL

ACTIVIDADE 4º E. INFANTIL

5º E. INFANTIL

ACTIVIDADE 5º E INFANTIL

6º E. INFANTIL

ACTIVIDADE 6º E INFANTIL

1º E. PRIMARIA

ACTIVIDADE 1º EP

2º E. PRIMARIA

ACTIVIDADE 2º EP

3º E. PRIMARIA

ACTIVIDADE 3º EP

4º E. PRIMARIA

ACTIVIDADE 4º EP

5º E. PRIMARIA

ACTIVIDADE 5º EP

6º E. PRIMARIA

ACTIVIDADE 6º EP

 

 

Proposta 19 de maio Ed Infantil:

-Ola, aquí tedes a dirección do vídeo de Youtube correcta:

 

https://www.youtube.com/watch?v=WDSwSZ4HQ6Q

 

 

e tedes que contestar a estas preguntas:

 

Quen canta a canción?

 

Están felices de estar xuntos?

 

Colaboran todos?

 

Así quer Xesús de Nazaré que esteamos todos?

Proposta 19 de maio 1º EP

Proposta 19 de maio 2º EP

Proposta 19 de maio 3º EP

Proposta 19 de maio 4º EP

Proposta 19 de maio 5º EP

Proposta 19 de maio 6º EP

 

 

Proposta 12 de maio E Infantil

Proposta 12 de maio 1º EP

Proposta 12 de maio 2º EP

Proposta 12 de maio 3º EP

Proposta 12 de maio 4º EP

Proposta 12 de maio 5º EP

Proposta 12 de maio 6º EP

 

Proposta a 4 de maio para E Infantil e E Primaria

 (clicar para ver o documento)

 

Actividades 24 de abril de 2020

Educación infantil: -A tarefa consiste en ver este vídeo cunha canción de rap na dirección de Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=2sRnbzruyGY

Logo contestar ás preguntas:

-Que che gustou máis do vídeo?

-Que te ensinou?

-Quenes eran os protagonistas?

-Eran amigos todos os que cantaban o rap?

 

Educación Primaria:

Clica para acceder á actividade : -Senón poidéstedes imprimir a tarefa axudádevos dos vosos pais para facer o debuxo.

2º  Clica para acceder á actividade  : -Senón poidéstedes imprimir a tarefa axudádevos dos vosos pais para facer o debuxo.

3º  Clica para acceder á actividade : -Logo de atopar os animais facedes unha lista co seu nome e podedes engadir moitos máis, o número é ilimitado.Ánimo.

4º  Clica para acceder á actividade : -Na tarefa da manualidade podedes botar man de todo o material que queirades como si decidides facer un totalmente personalizado, e así en caso de non podelo imprimir está igual a tarefa feita.

5º  Clica para acceder á actividade : -Senón poidéstedes imprimir a tarefa axudádevos dos vosos pais para facer o debuxo.

 Clica para acceder á actividade : -Logo de facer a manualidade tedes que facer frases coas palabras que hai dentro de cada corazón.

email de contacto: zoiladereli@gmail.com e se non tedes correo electrónico poñédevos en contacto coa vosa titora para que vos pase o meu número para facelo por whassapp.

 

 

Actividades para Semana Santa (manualidades). Clica para acceder á ficha (novo)

 

Actividades para Educación Infantil: Clica para acceder á ficha

Actividades para 1º de EP: Clica para acceder á ficha

Actividades para 2º de EP: Clica para acceder á ficha

Actividades para 3º, 4º, 5º e 6º - martes 31 de marzo: -Buscade en internet tres cadros relixiosos de Bartolomé Esteban Murillo e escribide o título ou nome de cada cadro nun folio ou libreta, pode ser de Xesús, a Virxe María ou dun santo. Logo facedes unha descrición de cada un. Procurade que un deles teña que ver coa Semana Santa.

 

Aquí podedes descargar unha ficha sobre A Semana Santa como actividade de Relixión Católica

Blogues do profesorado

Imos poñer link aos distintos blogues que está a crear o profesorado para organizar o traballo durante estes días de confinamentoP. Tamén iremos tentando actualizar a información, e pregamos, que na medida do posible, se instale Abalar Móbil por parte das familias.

Clicade no título.

4º EInfantil  5º-6º E Infantil   
1ºEP  2º EP (NOVO) 3º EP
4º EP 5ºA EP 5ºB EP
6º EP E Artística E. Física     
Orientación Inglés  Relixión C

 Para acceder a contidos na páxina web do cole, empregar os menús laterais, ben na esquerda en departamentos (especialidades) ou na dereita en actividades onde tedes a relación dos cursos (traballo por titorías). Pode darse o caso de que haxa traballo en blogue e na páxina.

 

Recomendacións do Departamento de Orientación

Recomendacións para seguir coa rutina

Actividades para 6º EP

Actividades para 5º B EP

Actividades para 4º EP

Actividades para 3º EP

Actividades para 2º EP

Actividades para 1º EP

Actividades Inglés

Actividades Educación Física

Actividades de Música

E Infantil 5º-6º

Actividades para 4º de EI

Proposta de contos para EI

Proposta para moverse. Fai Aerobic

 

 

Link:ABALAR MÓBIL nos pide contrasinal, que fago...

 

 

 

ACTIVIDADES 2º EP

Powered by Drupal - Design by artinet