Skip to Content

Informacións

Novas e outras informacións reservadas a pais e nais do alumnado do noso centro

Calendario Eleccións ao Consello Escolar 2022-2023

CALENDARIO ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR 2022/23

 

RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos

 

A Xunta Electoral, unha vez constituída e de acordo coa lexislación vixente, procede a aprobar a publicación das convocatorias dos distintos sectores de representación, así como a publicación dos seus correspondentes censos electorais, e establece o seguinte calendario electoral:

 

 • Día 09 de novembro:

 

- Publicación das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos: profesores, pais/nais e, se ser o caso, persoal de administración e servizos.

 

- Publicación provisional dos censos dos sectores educativos citados.

 

- Envío de escritos ao Concello e a ANPA solicitándolles a designación dos seus representantes.

 

 

 

 • Do 10 ao 18 de novembro:

 

 • Prazo de presentación de candidaturas.

   

 

 • Día 13 de novembro: (Celebración da 2ª reunión da Xunta Electoral):

 

- Proclamación e posterior publicación de candidaturas por sectores de representación.

 

- Aprobación definitiva de censos electorais, unha vez resoltas as posibles reclamacións.

 

- Aprobación de modelo de papeletas e sobres dos distintos actos electorais.

 

- Sorteo público da designación dos membros das mesas electorais.

 

 • Día 21 de novembro:

  • Segunda reunión da Xunta Electoral: Admisión e proclamación de candidaturas. Aprobación dos censos electorais e dos modelos de papeletas e sobres.

  • Reunión informativa do Claustro de profesores

    

 • Día 23 de novembro: Comezo das distintas campañas electorais. Circular anunciando as candidaturas de pais e nais. Convocatoria de Claustro extraordinario.

   

 • Día 24 de novembro: Envío de circular recordando as datas das votacións por sectores. Convocatoria da última reunión da Xunta Electoral.

   

 • Día 28 de novembro: Celebración das votacións de:

 

- Persoal de administración e servizos, de ser o caso, de 12'00 a 12'30 horas.

 

- Profesorado en claustro extraordinario (16:15 h)

 

- Pais, nais e titores legais do alumnado, de 16:30 a 19'00 horas

 

Día 30 de novembro (Celebración da 3ª e última reunión da Xunta Electoral):

 

- Proclamación de candidatos electos.

 

- Traslado á Xefa Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria das copias de actas das votacións efectuadas.

 

- Envío de convocatoria do Consello Escolar

 

Día 12 de decembro: Celebración de reunión do novo Consello Escolar.

 

Día 14 de decembro: Envío a Xefatura Territorial do fomulario ANEXO II da Resolución do 19 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a realización de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

 

 

O presidente da xunta electoral

 Manuel Rico Grijó

 

 MODELO PRESENTACIÓN CANDIDATURA SERCTOR NAIS/PAIS

 

 

Pautas para previr condutas agresivas

Moitas veces observamos nos nenos e nenas condutas con máis o menos resposta agresiva. O control das emocións é algo que se vai aprendendo coa idade, pero é importante ensinar aos nenos e nenas pautas para xestionar as emocións e evitar as reaccións agresivas.

Desde o Departamento de Orientación creamos un pequeno manual para orientanos sobre como recoñecer e actuar ante este tipo de condutas que cremos pode ser de utilidade para as familias.

Podedes descargalo clicando neste texto

Horario Música 2022-23

HORARIO MÚSICA -CURSO 2022-23

 

 
 PRIMARIA

Grupo

curso

 

1º  de Primaria

 Mércores de 13:55 a 14:45 

 

2º  de Primaria Xoves de 10:35 a 11:25
3º de Primaria Martes de 9:45 a 10:35
4º de Primaria

Luns de 10:35 a 11:25

5º de Primaria Venres de 9:45 a 10:35
6º de Primaria Luns de 11:25 a 12:15

Horario 6º Educación Primaria

HORARIO 6º PRIMARIA -CURSO 2022-23

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
9:45 MATEMÁTICAS CASTELÁN MATEMÁTICAS INGLÉS GALEGO
10:35 RELIX./ VALORES MATEMÁTICAS E. FÍSICA GALEGO MATEMÁTICAS
11:25 MÚSICA INGLÉS GALEGO CASTELÁN E. FÍSICA
12:15 HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER
12:40 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO
13:05 INGLÉS NATURAIS TALLER CREATIVO MATEMÁTICAS CASTELÁN
13:55 SOCIAIS SOCIAIS PLÁSTICA NATURAIS SOCIAIS

 

 

Horario 5º Educación Primaria

HORARIO 5º PRIMARIA -CURSO 2022-23

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
9:45 RELIX /PROX. C INGLÉS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MÚSICA
10:35 INGLÉS MATEMÁTICAS GALEGO INGLÉS ED. FÍSICA
11:25 MATEMÁTICAS GALEGO ED. FÍSICA GALEGO SOCIAIS
12:15 HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER
12:40 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO
13:05 CASTELÁN SOCIAIS PLÁSTICA NATURAIS GALEGO
13:55 GALEGO CASTELÁN NATURAIS CASTELÁN SOCIAIS

 

 

Horario 4º Educación Primaria

 HORARIO 4º PRIMARIA -CURSO 2022-23

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
9:45 MATEMÁTICAS RELIX / VALORES NATURAIS MATEMÁTICAS CASTELÁN
10:35 MÚSICA GALEGO CASTELÁN MATEMÁTICAS INGLÉS
11:25 MATEMÁTICAS PLÁSTICA CASTELÁN INGLÉS GALEGO
12:15 HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER
12:40 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO
13:05 CASTELÁN GALEGO NATURAIS SOCIAIS TALLER CREATIVO
13:55 E. FÍSICA INGLÉS E. FÍSICA SOCIAIS CASTELÁN

 

 

Horario 2º Educación Primaria

 

 HORARIO 2º PRIMARIA -CURSO 2022-23

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
9:45 GALEGO CASTELÁN MATEMÁTICAS GALEGO CASTELÁN
10:35 MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS GALEGO MÚSICA MATEMÁTICAS
11:25 RELIX / VALORES RELIX / VALORES PLÁSTICA MATEMÁTICAS GALEGO
12:15 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO
12:40 HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER
13:05 SOCIAIS NATURAIS CASTELÁN SOCIAIS NATURAIS
13:55 CASTELÁN ED. FÍSICA INGLÉS ED. FÍSICA INGLÉS

 

 

Horario 3º de Educación Primaria

Titora: Yolanda.

Titoría: Luns de 17:30 a 18:30. 

Prégase solicitar cita previamente, no correo electrónico do centro ( ceip.carnota@edu.xunta.gal ) ou a través da axenda.

HORARIO

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9:45

MATEMÁTICAS MÚSICA-DANZA NATURAIS MATEMÁTICAS LENGUA CAST
10:35 ED. FÍSICA RELI/PROX. COMP. INGLÉS PLÁSTICA MATEMÁTICAS
11:25 LENGUA CAST MATEMÁTICAS GALEGO GALEGO NATURAIS
12:15 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO
12:40 HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER
13:05 SOCIAIS NATURAIS SOCIAIS LENGUA CAST GALEGO
13:55 INGLÉS GALEGO LENGUA CAST INGLÉS ED. FÍSICA

Protocolo COVID curso 2022/23

Atendendo ás Instrucións conxuntas do 5 de setembro de 2022 da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade e da Consellería de Sanidade ao respecto das recomendacións xerais para a xestión da Covid-19 no ámbito educativo no curso 2022-2023, as medidas COVID  nos centros educativos son obxecto de relaxación, retornando a certa normalidade, sempre e cando a situación sanitaria o permita.

A máscara será obrigatoria no transporte escolar para os maiores de 6 anos (agás casos xustificados).

Recoméndase o uso da máscara:

• A persoas que presenten síntomas compatibles coa Covid -19.

• A persoas con criterios de vulnerabilidade, especialmente en situacións de alta incidencia comunitaria.

• A persoas que presenten sintomatoloxía respiratoria, con ou sen sospeita de Covid-19.

Teñen unha información máis ampla neste enlace

Organización de grupos e espazos:

Desaparece o illamento dos grupos, o alumnado poderá agruparse indistintamente do grupo - clase. 

Entrada e saída do centro:

No centro voltamos á entrada do alumnado transportado polo portal do patio cando non chove ou pola entrada principal cando chove no caso de Educación Primaria. O alumnado de Infantil entrará acompañado da coidadora do transporte escolar pola porta principal. O alumnado non transportado seguirá a entrar e sair do centro pola porta da aula de paso, situada entre os dous edificios, dirixíndose o alumnado de primaria ao patio desde esa entrada.

Titorías, atención a nais e pais.

Voltamos tamén ás titorías presenciais, pero recomendamos solicitar cita previa.

Comunicación:

O centro empregará como canle principal de comunicación ABALAR (que permite recibir avisos, responder a mensaxes e solicitar titorías), polo que recomendamos a instalación da app e permitirlle as notificacións. Tamén empregaremos a páxina web e o correo electrónico así como as chamadas telefónicas.

Ademais, desde as titorías, empregarase a axenda (que repartiremos en canto as recibamos).

Na páxina web informaremos do horario de atención do equipo directivo, recomendando que se solicite previamente cita dado que este horario pode verse afectado por imprevistos.

Lembramos que estamos a súa disposición no centro para calquera dúbida.

 

 

 

Libros de texto 2022/23

LISTADO DE LIBROS – CURSO 2022/23 CEIP DE CARNOTA

 

(Revisado en maio 2022)

Correción de erros: 12 de xullo

 

 (Acceso ao documento en pdf)

 

No 2º ciclo de E.Infantil, non se empregará libro.

 

 

 

 

 

 

Colexio de Educación Infantil e Primaria de Carnota

 

Praza de San Gregorio 20 CARNOTA 15293

 

Tfno: 881866795-881866796-FAX881866797

 

http://centros.edu.xunta.es/ceipdecarnota

 

ceip.carnota@edu.xunta.es

 

 

 

 

1º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 1  Comunidade  Zoom

Varios

Vicens Vives

9788468283180

2022

Lengua castellana

 

Lengua 1  Comunidad Zoom

Varios

Vicens Vives

9788468283913

2022

Inglés

All About Us Now 1 Class Book with Digital Book

 

Oxford

9780194074223

2022

All About Us Now 1 Activity Book with Digital Book Essential

 

Oxford

9780194079686

2022

Ciencias Naturais

Ciencias da Natureza 1  Comunidade Zoom

 

 

Vicens Vives

9788468264349

2022

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais 1  Comunidade Zoom

 

Vicens Vives

9788468285429

2022

Matemáticas

Matemáticas 1  Comunidad Zoom

 

Vicens Vives

9788468280998

2022

Música e Danza

Melodía 1

 

GALINOVA

978-84-9737-222-0

 

Relixión

Relixión  CATÓLICA LANIKAI 1

 

Vicens Vives

9788468256887

2022

Educación Plástica e Visual

ARTS & CRAFTS 1,

 

ANAYA

978-84-143-1315-2

 

 

 

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

Os libros de música e plástica non mercar ata a incorporación da persoa especialista

 

 

 

2º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 2

Varios

Vicens Vives

978-84-682-2866-2

9788468255989

2015(descatalogado)

Lengua castellana

 

Lengua 2Varios

Varios

Vicens Vives

978-84-682-2823-5

9788468254852

2015(descatalogado)

Inglés

Big Surprise 2CB+MROM

ALL ABOUT US 2 CB PK

 

All About Us Now 2 Class Book with Digital Book

 

 

Oxford

 

9780194074438

 

All About Us Now 2 Activity Book with Digital Book Essential

 

Oxford

9780194079730

 

Ciencias Naturais

Naturais 2

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-2830-3

9788468255996

2015(descatalogado)

Ciencias Sociais

Sociais 2

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-2897-6

9788468256009

2015(descatalogado)

Matemáticas

Matemáticas 2

J. Fraile Matín

Vicens Vives

978-84-682-2834-1

9788468254869

2015(descatalogado)

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-9679-5

2015

Relixión

Zain 2º

E.Rodeira

Rodeira

978848349398-4

2016

Valores sociais e cívicos

Valores 2

VV.AA

Vicens Vives

978-84-682-2862-4

2015

 

Recomendamos pedir os libros polo ISBN marcado en amarelo, xa que no anterior están descatalogados

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

Importante: libro de música non mercar ata a incorporación da persoa especialista

 

 

Colexio de Educación Infantil e Primaria de Carno ta

 

Praza de San Gregorio 20 CARNOTA 15293

 

Tfno: 881866795-881866796-FAX881866797

 

http://centros.edu.xunta.es/ceipdecarnota

 

ceip.carnota@edu.xunta.es

 

 

 

 

3º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano

Lingua galega

Operación Mundo

 

 

Anaya

978 84 698 9948-9

 

Lengua castellana

Operación Mundo

 

 

Anaya

978 84 698 9915-1

 

Inglés

All About Us Now 3 Class Book with Digital Book

VV.AA

Oxford

9780194074650

 

All About Us Now 3 Activity Book+ ALK with Digital Book Essential

VV.AA

Oxford

9780194079792

 

Ciencias da Natureza

Construíndo mundos

Obradoiro

Santillana

978-84-9185-410-4

 

Ciencias Sociais

Construíndo mundos

Obradoiro

Santillana

978-84-9185-416-6

 

Matemáticas

Matemáticas 3  Comunidad Zoom

 

Vicens vives

9788468282831

 

Música e Danza

Melodía 3

 

GALINOVA

978-84-9737-223-7

 

Música Caderno

Caderno Música 3

 

Galinova

978-84-9737-225-1

 

Plástica

ARTS&CRAFTS PRIMARY 3

 

ANAYA

978-84-143-1323-7

 

 

 

 

 

 

 

Relixión

Relixión Católica 3

 

 

978 84 143 0183-8

 

 

 

 

O libro e caderno de música. Esperar a saber si se vai empregar. En plásticaesperar a saber si se vai empregar

 

 

 

4º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano

Lingua galega

Lingua 4

VVAA

Anaya

978-84-678-8013-7

2015

Lengua castellana

Lengua 4

VVAA

Anaya

978-84-698-0650-0

2015

Inglés

Big Surprise 4 CB

 

Oxford

9780194516396

2013

All About Us Now 4 Activity Book+ ALK with Digital Book Essential

 

Oxford

9780194079792

 

Ciencias Naturais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-600-7

2015

Ciencias Sociais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-714-1

2015

Matemáticas

Saber hacer 4

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-8305-609-7

2015

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-9850-8

2015

Relixión

Relixión Católica

Antonio Garrido

Rodeira

978-84-8349-334-2

2012

         

 

 

 

 

 

 

O libro de música esperar a setembro para saber si se vai empregar

 

Libro de Valores e Relixión Católica, esperar a saber si se vai empregar.

 

 

Colexio de Educación Infantil e Primaria de Carno ta

 

Praza de San Gregorio 20 CARNOTA 15293

 

Tfno: 881866795-881866796-FAX881866797

 

http://centros.edu.xunta.es/ceipdecarnota

 

ceip.carnota@edu.xunta.es

 

 

 

 

5º Curso

 

Implantación EDIXGAL. Non hai que mercar libros.

 

Material: Sinalamos o Activity Book de Inglés, que ten a consideración de material.

 

 

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Activity (material)

All About Us Now 5 Activity Book+ ALK with Digital Book Essential

VV.AA

Oxford

9780194079822

 

 

 

 

 

 

 

 

6º Curso

 

Implantación EDIXGAL. Non hai que mercar libros.

 

Material do alumnado

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Inglés

All About Us Now 6 Activity Book+ ALK with Digital Book Essential

Sue Mohamed

Oxford

9780194079853

 

 

 

 

 

Plan director para a mellora da convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos 2021-2022

Dentro das actividades do Plan director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos 2021/22, o vindeiro luns 13 de xuño teremos unha charla formativa ás 18:30 horas no Salón de Actos do centro ao que convidamos aos membros da Comunidade Educativa, especialmente ao profesorado e ás nais e pais do alumnado.

Data: 13/06/2022

Hora: 18:30

Lugar: Salón de Actos do CEIP

Plurilingüe de Carnota

Fondo solidario de libros de texto, axudas para libros e material para o curso 2022-2023

Publicada no día de hoxe aORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material
escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria  obrigatoria  e  educación  especial  en  centros  docentes  sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H).

O prazo para a presentación de solicitudes é a partires de hoxe ata o 22 de xuño.

Resumo da Orde:

a) A participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (en diante, EP) e en 1º, 2º, 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria (en diante, ESO).
En 3º e 5º de EP e 1º e 3º da ESO permitirase a substitución dos libros de texto para a adaptación aos currículos que establece a Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, de modificación da Lei orgánica de educación (LOMLOE).
En 4º e 6º de EP e 2º e 4º da ESO manteranse os libros de texto do curso 2021/22.

b) A convocatoria de axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP e en educación especial (en diante, EE); así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído nas disposicións adicionais primeira e segunda desta orde.
c) A  convocatoria  de  axudas  para  adquirir  material  escolar  destinadas  ao  alumnado matriculado en EP, ESO e EE.
3. O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL) no curso 2022/23 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar, así como ás establecidas nas disposicións adicionais primeira e segunda, se reúne os requisitos establecidos nesta orde.

Asignación de libros: a. Ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: seis (6) libros de texto.  Ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: catro (4) libros de texto.

Axudas para adquisición de libros:. A contía das axudas para adquirir libros de texto será:  Para o alumnado de 1º e 2º de EP:
1º. Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 210 €.
2º. Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 140 €.
Para o alumnado matriculado en EE, en centros específicos ou en unidades de EE de centros ordinarios, ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, a contía das axudas será de 275 € con independencia da renda per cápita da unidade familiar.

Axudas para material A contía da axuda para adquirir material escolar destinado a alumnado matriculado en EP e en ESO con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 € será de 50 €.

Renda per cápita da unidade familiar: Cando  se  presentase  declaración  do  imposto  sobre  a  renda  das  persoas  físicas  no exercicio fiscal 2020, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 435) e a base impoñible do aforro (recadro 460); cando non se presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Obrigas das persoas beneficiarias:

1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2021/22. Está excluído desta obriga o alumnado beneficiario de axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º de EP.

2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2022/23 e devolvelos ao rematar este no mes de xuño.
3. Destinar o importe do vale para libros a adquirir, única e exclusivamente, os libros de texto que indique o centro en que estea matriculado o alumnado.

4. Destinar o importe do vale para material, única e exclusivamente, a adquirir o material escolar que necesite.
5. Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Procedemento de participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar

Presentación de solicitudes

1. Poderán presentar solicitudes de participación do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar (ED330B) os pais, as nais, os titores ou representantes legais do alumnado incluído no artigo 1. Acceso aos anexos, acceso á web e formulario online.

2. No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa coa que conviva en acollemento familiar.
2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2022/23, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no citado curso. Se estivesen admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros, na que se incluirán os admitidos nese centro para o curso 2022/23. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica empregando a aplicación fondolibros, será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno aínda que estean no mesmo centro.

3. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderá presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

5. A solicitude deberá estar asinada polo pai, pola nai, polo/a titor/a ou representante legal do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, cumpre os requisitos exixidos nela e que son certos os datos indicados na solicitude; así mesmo, que se compromete a conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros de texto e o material reutilizable recibidos do fondo solidario ou adquiridos coa axuda para libros de texto.

 Prazo para presentar solicitudes
1. O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia  e rematará o día 22 de xuño de 2022 (este incluído).

Artigo 11.  Documentación complementaria

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

 

Pode consultar a orde completa no enlace ao comezo da páxina, enviar un correo electrónico a ceip.carnota@edu.xunta.gal ou facendo a consulta no centro.

 

 

 

 

 

Admisión 2022-2023

Tendo en conta a oferta de prazas e a demanda para o curso 2022-2023, comunicamos que todos os solicitantes obteñen praza para o curso 2022-2023, e deberán formalizar a matrícula no prazo previsto do 20 ao 30 de xuño de 2022

Uso da máscara en interiores

Información: Uso da máscara en espazos interiores.

O 20 de abril de 2022 publicouse no BOE a Disposición 6449 (clicar para acceder)   pola que se elimina a obriga de emprego da máscara na maioría de espazos pechados, que afecta aos centros educataivos.

O xoves 21 de abril, a Xunta publica o documento: DIRECTRICES SOBRE O USO DAS MÁSCARAS NO ÁMBITO EDUCATIVO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (clicar para acceder)  

Da lectura de ditos documentos, e en espera de que poidan publicarse ou facerse aclaracións aos centros, compre sinalar que, si ben as máscaras deixan de ser de uso obrigatorio nos centros educativos, é dicir, non poderá esixirse o emprego das mesmas, segue sendo recomendable o emprego das mesmas e esixible nos casos de persoal ou alumnado con COVID.

Segue sendo obrigatoria no transporte escolar para os maiores de 6 anos e recomendable para os menores (agás as excepcións que xa se contemplaban antes).

Compre sinalar, que, tal e como se sinala no documento da Xunta, o resto de medidas seguen vixentes, medidas recollidas nos protocolos de adaptación á situación COVID dos centros, é dicir, segue vixente o mantemento da distancia social, evitar  aglomeracións, mestura de grupos, etc., dado que ao respecto aínda non se trasladou instrucción sobre a modificación ou suspención de dito protocolo.

Somos conscientes que non é moi coherente retirar a obriga do emprego da máscara en interiores e exteriores, mantendo a maior parte do protocolo vixente, e esperamos que se nos trasladen instruccións ao respecto o antes posible, dado que entendemos que se está a prexudicar as relacións interpersoais.

Mentres tanto, vémonos na obriga de tentar que se siga a cumprir o protocolo agás no do uso da máscara. 

Así mesmo, mantemos a recomendación do uso voluntario da máscara, especialmente en espacios pechados, dado que a ventilación dos espazos cubertos do centro non é a ideal, é unha boa medida de protección e permite ser máis permisivos no cumprimento do mantemento da distancia social entre o alumnado entre sí, co profesorado e resto de persoal do centro, aspecto que favorece as relacións interpersoais.

Intentemos entre todos que o noso centro siga sendo un lugar seguro para todos e todas.

Modificacións criterios de Promoción en Educación Primaria-Novidade 2022

Atendendo á Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia, foi modificado o Proxecto Educativo do Centro, nos aspectos regulados en dita orde.

Deste xeito, somentes se contempla a non promoción ao remate dun dos tres ciclos de Educación Primaria establecidos na LOMLOE. Dada a súa entrada en vigor xa no presente curso, a decisión de non promoción (repetición de curso) somentes se tomará unha vez en toda a Primaria, e esta decisión tomarase ao remate do 1º, 2º ou 3º ciclo, atendendo aos criterios fixados no PEC e a valoración do equipo de avaliación, atendendo sempre a tomar dita medida no momento no que sexa máis idóneo para o/a alumno/a en cuestión.

Pódese acceder ao PEC completo clicando aquí. Os puntos relevantes (apartado 5) están resaltados para a súa mellor localización.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut