Skip to Content

Informacións

Novas e outras informacións reservadas a pais e nais do alumnado do noso centro

Formación para todos: as novas tecnoloxías

O IES Plurilingüe Aquis Celenis fixo un traballo de traducion ao galego dunhas guías moi interesantes sobre o emprego das novas tecnoloxías para nenas e nenos dentro do seo da familia realizacos polo INCIBE que consideramos de interese. Tamén o fixo cuns modelos de compromiso que poden ser de interese. Deixamos os enlaces aos documentos.

 

GUÍA DE MEDIACIÓN PARENTAL

Configurar ABALARMÓBIL

Moitas veces, a pesar de ter instalado a APP de ABALAR MÓBIL non recibimos mensaxes. 

 

Imos intentar dar algunhas suxerencias de posibles erros que poden deberse a os datos que ten o centro, a como temos configurado o teléfono ou aínda así non sabemos como seguir.

 

Recomendamos comunicar ao centro que temos un problema, para que se comprobe que os datos do teléfono están correctamente no XADE, que é a aplicación onde Abalar asocia o teléfono a cada proxenitor.

 

O primeiro que debemos intentar é ir a web de espazo abalar: https://espazoabalar.edu.xunta.gal/es

Nesta páxina podemos atopar información de utilidade, concretamente, na sección espacios, clicando en máis espacios

Agora escollemos abalarmóbil

Na nova ventana temos á esquerda. Neste menú temos respostas a preguntas sobre problemas habituais e sobre todo o enlace ao formulario onde o servicio técnico da Consellería nos intentará axudar a solucionar o problema

 

Esperamos que sexa de axuda, pero en todo caso, comunicade ao profesorado titor cando teñades problemas.

Revista Escolar As Liñeiras 2022-23

Xa temos a revista deste curso en formato PDF. Pola lei de protección de datos, e atendendo aos permisos dados desde as familias, tentamos protexer a imaxe do alumnado que non conta coa autorización de uso da imaxe para a web e/ou a revista, e esperamos que non se nos colase ningúnha imaxe sen aplicar un filtro para evitar o seu recoñecemento. Pregamos que se nos notifiquen os posibles erros coa fin de corrixilos o antes posible.

Podedes acceder no enlace.

 

REVISTA ESCOLAR "AS LIÑEIRAS" 2022-23

Axudas alumnado NEAE do MEC para o curso 2023-24

Está aberto o prazo parra solicitar axudas NEAE para o vindeiro curso 2023-24 (remata o 20 de setembro de 2023)

 

Estas axudas están destinadas a subvencionar gastos orixinados por atención do alumnado con necesidades en organismos privados así como, de ser o caso, gastos de transporte.

Información sobre as axudas: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html

Pasos:

As solicitudes cubriranse a través da web da sede electrónica do Ministerio de Educación.: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050140/ficha/050140-2023.html

Unha vez cuberta pola familia, deberán imprimir, asinar a solicitude e presentala no centro educativo xunto ca seguinte documentación:

• Todos os membros da familia maiores de idade deben asinar a solicitude.

• Fotocopia dos DNI ou NIE.

• Certificación bancario do número de conta na que obrigatoriamente debe figurar o alumno.

• Fotocopia do documento que acredite ser familia numerosa (de ser o caso)

• Certificado de discapacidade igual ou superior ó 33% (de ser o caso)

En caso de dúbida, consultar ao DO do centro. Poden envíar un correo electrónico que será reenviado á Orientadora que lle resolverá as dúbidas.

 

Libros de texto curso 2023/24

LISTAXE DE LIBROS DE TEXTO 2023/24

Revisión xuño 2023

IMPORTANTE: Ler atentamente as notas ao final da listaxe de cada curso, xa que algúns non é necesario mercalos.

Clicar aquí para descargar o documento en pdf.

 

LISTADO DE LIBROS – CURSO 2022/23 CEIP DE CARNOTA

 

(Revisado e aprobado en Consello Escolar do 29 de maio de 2023)

 

 

 

No 2º ciclo de E.Infantil, non se empregará libro.

 

 

 

1º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 1 Comunidade Zoom

Varios

Vicens Vives

9788468283180

2022

Lengua castellana

 

Lengua 1 Comunidad Zoom

Varios

Vicens Vives

9788468283913

2022

Inglés

All About Us Now 1 Class Book with Digital Book

 

Oxford

9780194074223

2022

All About Us Now 1 Activity Book with Digital Book Essential

 

Oxford

9780194079686

2022

Ciencias Naturais

Ciencias da Natureza 1 Comunidade Zoom

 

 

Vicens Vives

9788468264349

2022

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais 1  Comunidade Zoom

 

Vicens Vives

9788468285429

2022

Matemáticas

Matemáticas 1  Comunidad Zoom

 

Vicens Vives

9788468280998

2022

Música e Danza

Melodía 1

 

GALINOVA

978-84-9737-222-0

 

Relixión

Relixión  CATÓLICA 1 COMUNIDAD LANIKAI

 

Vicens Vives

9788468256887

2022

Educación Plástica e Visual

ARTS & CRAFTS 1, caderno

 

ANAYA

978-84-143-1315-2

 

 

 

 

Libro Relixión Católica: non se vai empregar, non mercar.

 

Os libros e cadernos de música e danza e Ed. plástica e visual, non mercar ata a incorporación da persoa especialista

 

 

 

2º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 2 Comunidade Zoom

Varios

Vicens Vives

9788468292878

 

Lengua castellana

 

Lengua 2 Comunidad Zoom

Varios

Vicens Vives

9788468291932

 

Inglés

Big Surprise 2CB+MROM

ALL ABOUT US 2 CB PK

 

All About Us Now 2 Class Book with Digital Book

 

 

Oxford

 

9780194074438

 

All About Us Now 2 Activity Book with Digital Book Essential

 

Oxford

9780194079730

 

Ciencias Naturais

Ciencias da Natureza 2 Comunidade Zoom

C. Flo Esteve

Vicens Vives

9788468292496

 

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais 2 Comunidade Zoom

C. Flo Esteve

Vicens Vives

9788468292526

 

Matemáticas

Matemáticas 2 Comunidad Zoom

J. Fraile Matín

Vicens Vives

9788468291840

 

Música e Danza

Melodía 2

 

GALINOVA

 

978-84-9737-238-1

 

Relixión

Relixión  CATÓLICA 2 COMUNIDAD LANIKAI

 

Vicens Vives

9788468292090

 

Educación Plástica e Visual

ARTS & CRAFTS 2, caderno

 

ANAYA

9788414313190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro Relixión Católica: non se vai empregar, non mercar.

 

Os libros e cadernos de música e danza e Ed. plástica e visual, non mercar ata a incorporación da persoa especialista

 

 

 

 

 

3º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano

Lingua galega

Operación Mundo

 

Anaya

978 84 698 9948-9

 

Lengua castellana

Operación Mundo

 

Anaya

978 84 698 9915-1

 

Inglés

All About Us Now 3 Class Book with Digital Book

VV.AA

Oxford

9780194074650

 

All About Us Now 3 Activity Book+ ALK with Digital Book Essential

VV.AA

Oxford

9780194079792

 

Ciencias da Natureza

Construíndo mundos

Obradoiro

Santillana

978-84-9185-410-4

 

Ciencias Sociais

Construíndo mundos

Obradoiro

Santillana

978-84-9185-416-6

 

Matemáticas

Matemáticas 3  Comunidad Zoom

 

Vicens vives

9788468282831

 

Música e Danza

Melodía 3

 

GALINOVA

978-84-9737-223-7

 

Música Caderno

Caderno Música 3

 

Galinova

978-84-9737-225-1

 

Plástica e Visual

ARTS&CRAFTS PRIMARY 3, caderno

 

ANAYA

978-84-143-1323-7

 

Relixión

Relixión  CATÓLICA 3 COMUNIDAD LANIKAI

 

Vicens Vives

9788468283166

 

 

Libro Relixión Católica: non se vai empregar, non mercar.

 

Os libros e cadernos de música e danza e Ed. plástica e visual, non mercar ata a incorporación da persoa especialista

 

 

 

 

 

4º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano

Lingua galega

Operación Mundo

 

Anaya

9788414319635

 

Lengua castellana

Operación Mundo

 

Anaya

9788414319291

 

Inglés

All About Us Now 4 Class Book with Digital Book

 

Oxford

 

 

All About Us Now 4 Activity Book+ ALK with Digital Book Essential

 

Oxford

9780194079792

 

Ciencias da Natureza

Construíndo mundos

Obradoiro

Santillana

978-84-9185-692-4

 

Ciencias Sociais

Construíndo mundos

Obradoiro

Santillana

978-84-9185-698-6

 

Matemáticas

Matemáticas 4 Comunidad Zoom

 

Vicens vives

9788468291857

 

Música e Danza

Melodía 4

 

GALINOVA

 

978-84-9737-239-8

 

Música Caderno

Caderno Música 4

 

Galinova

 

978-84-9737-241-1

 

Relixión

Relixión  CATÓLICA 4 COMUNIDAD LANIKAI

 

Vicens Vives

9788468292106

 

Educación Plástica e Visual

ARTS & CRAFTS 4,

caderno

 

ANAYA

9788414330821

 

 

 

 

Libro Relixión Católica: non se vai empregar, non mercar.

 

Os libros e cadernos de música e danza e Ed. plástica e visual, non mercar ata a incorporación da persoa especialista

 

 

 

 

5º Curso

 

Implantación EDIXGAL. Non hai que mercar libros.

 

Material: Sinalamos o Activity Book de Inglés, que ten a consideración de material.

 

 

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Activity (material)

All About Us Now 5 Activity Book+ ALK with Digital Book Essential

VV.AA

Oxford

9780194079822

 

 

 

 

 

 

 

 

6º Curso

 

Implantación EDIXGAL. Non hai que mercar libros.

 

Material do alumnado

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Inglés material

All About Us Now 6 Activity Book+ ALK with Digital Book Essential

Sue Mohamed

Oxford

9780194079853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrícula 2023-24

O prazo de matrícula ordinaria do alumnado con reserva ou que solicitou admisión no mes de marzo comeza o 20 de xuño e remata o 30 de xuño.

Deberán presentar o ANEXO III (clicar para acceder) debidamente cumprimentado, xunto coa documentación que se relaciona (agás que xa fixesen entrega dela no momento da solicitude de admisión ou reserva):

 • Fotocopia do libro de familia ou DNI do alumno/a
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria
 • Fotocopia do libro de vacinas
 • Certificado médico (pediatria para escolarización)
 • 2 fotos tipo carné (non serán necesarias si se vai autorizar o uso da imaxe)

Informamos que a solicitude de admisión presentada fora de praza, obtivo praza no procedemento de adxudicación subsidiaria. Deberá formalizar a matrícula no prazo sinalado.

 

No caso de alumnado que non realizara solicitude de admisión ou de reserva no prazo indicado, o procedemento é o de matrícula extraordinaria, e debe ser xustificada (cambio de domicilio, violencia de xénero ou acoso escolar) co modelo de solicitude extraordinaria.

Transporte escolar ordinario e Transporte excepcional 2023-24 (Pedrafigueira-Vilar de Carnota)

Coa fin de axustarse aos prazos para a xestión do transporte escolar para o curso 2023-24, abrimos o prazo para solicitar o uso do transporte para o alumnado de paradas a menos de 2 km do centro, Pedrafigueira e Vilar de Carnota, que teñen a consideración de paradas de uso extraordinario e polo tanto necesitan ser solicitadas tódolos anos, dado que se conceden por curso académico.

Poden descargar o formulario ou solicitalo ao centro, e deberán entregalo antes do 20 de xuño, coa finalidade de poder ter resolto a comezos de xullo a asignación de ditas paradas de uso extraordinario.

Clicar para descargar o formulario SOLICITUDE DE USO EXTRAORDINARIO

Deberán presentar as solicitudes, para o alumnado usuario das paradas de Pedrafigueira ou de Vilar de Carnota.

No caso do alumnado de uso lexítimo (parada a máis de 2 km con domicilio dentro da área de influencia do centro) que por motivos de cambio de domicilio ou necesidades de conciliación, e só si necesitaran modificar a parada que empregan no presente curso para o curso vindeiro, pregamos que realicen a solicitude, de ser posible, no mesmo prazo, coa fin de realizar o trámite no prazo que o Servizo de Transporte ten aberta a aplicación transporteescolar para realizar as modificacións.

Clicar para descargar o formulario: CAMBIO DE PARADA

Fondo solidario libros de texto e axudas para material.

Informamos da apertura do prazo para presentar as solicitudes de axudas para libros e material para  curso 2023/24, tendo a información no enlace seguinte: http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

Poderase tramitar online ou achegando os anexos I e II á secretaía do centro dentro do prazo,  do 20 de maio ao 21 de xuño de 2023 ambos incluídos. ACCESO AOS ANEXOS

Na conserxería terase tamén o modelo impreso para cumprimentar. O alumnado de 5º e 6º pode solicitar si estima que reune os requisitos económicos xa que podería ter a axuda para material. So se presentará unha solicitude no caso de varios irmáns.

 

 

 

Publicación resolución de admisión no CEIP Plurilingüe de Carnota para o curso 2023/24

Publicadas a listaxe de admitidos e admitidas para o curso 2023/24 no noso centro.

Todo o alumnado que presentou a solicitude de admisión en prazo foi admitido, obtendo praza no noso centro para o curso sinalado.

Lembramos que deberán formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño.

 

A listaxe está dispoñible no taboleiro do corredor do centro para información das familias interesadas ou a través do aplicativo admisionalumnado.

A direción

Admisión 2023/24

Aberto o prazo de solicitude de admisión para o curso 2023/24, para alumnado de nova incorporación.

Deberá presentarse telemáticamente ou tamén presencialmente a solicitude no centro. Teñen a información no seguinte enlace:

Admisiónalumnado

 

Acceso ao formulario en galego

Acceso ao formulario en castelán

 

Xunto coa solicitude deberá achegarse DNI do alumno/a ou de non telo, copia do libro de familia.

Importante cumprimentar e asinar todos os apartados. 

De ser necesario baremar para asignar prazas por superar a demanda á oferta de prazas, requerirase documentación complementaria xustificativa dos criterios alegados.

No seu momento informarase da resolución da admisión e da apertura do prazo de formalización da matrícula.

 

Nota: o alumnado xa matriculado no centro non ten que volver a solicitar admision nin realizar matrícula.

Calendario Eleccións ao Consello Escolar 2022-2023

CALENDARIO ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR 2022/23

 

RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos

 

A Xunta Electoral, unha vez constituída e de acordo coa lexislación vixente, procede a aprobar a publicación das convocatorias dos distintos sectores de representación, así como a publicación dos seus correspondentes censos electorais, e establece o seguinte calendario electoral:

 

 • Día 09 de novembro:

 

- Publicación das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos: profesores, pais/nais e, se ser o caso, persoal de administración e servizos.

 

- Publicación provisional dos censos dos sectores educativos citados.

 

- Envío de escritos ao Concello e a ANPA solicitándolles a designación dos seus representantes.

 

 

 

 • Do 10 ao 18 de novembro:

 

 • Prazo de presentación de candidaturas.

   

 

 • Día 13 de novembro: (Celebración da 2ª reunión da Xunta Electoral):

 

- Proclamación e posterior publicación de candidaturas por sectores de representación.

 

- Aprobación definitiva de censos electorais, unha vez resoltas as posibles reclamacións.

 

- Aprobación de modelo de papeletas e sobres dos distintos actos electorais.

 

- Sorteo público da designación dos membros das mesas electorais.

 

 • Día 21 de novembro:

  • Segunda reunión da Xunta Electoral: Admisión e proclamación de candidaturas. Aprobación dos censos electorais e dos modelos de papeletas e sobres.

  • Reunión informativa do Claustro de profesores

    

 • Día 23 de novembro: Comezo das distintas campañas electorais. Circular anunciando as candidaturas de pais e nais. Convocatoria de Claustro extraordinario.

   

 • Día 24 de novembro: Envío de circular recordando as datas das votacións por sectores. Convocatoria da última reunión da Xunta Electoral.

   

 • Día 28 de novembro: Celebración das votacións de:

 

- Persoal de administración e servizos, de ser o caso, de 12'00 a 12'30 horas.

 

- Profesorado en claustro extraordinario (16:15 h)

 

- Pais, nais e titores legais do alumnado, de 16:30 a 19'00 horas

 

Día 30 de novembro (Celebración da 3ª e última reunión da Xunta Electoral):

 

- Proclamación de candidatos electos.

 

- Traslado á Xefa Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria das copias de actas das votacións efectuadas.

 

- Envío de convocatoria do Consello Escolar

 

Día 12 de decembro: Celebración de reunión do novo Consello Escolar.

 

Día 14 de decembro: Envío a Xefatura Territorial do fomulario ANEXO II da Resolución do 19 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a realización de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

 

 

O presidente da xunta electoral

 Manuel Rico Grijó

 

 MODELO PRESENTACIÓN CANDIDATURA SERCTOR NAIS/PAIS

 

 

Pautas para previr condutas agresivas

Moitas veces observamos nos nenos e nenas condutas con máis o menos resposta agresiva. O control das emocións é algo que se vai aprendendo coa idade, pero é importante ensinar aos nenos e nenas pautas para xestionar as emocións e evitar as reaccións agresivas.

Desde o Departamento de Orientación creamos un pequeno manual para orientanos sobre como recoñecer e actuar ante este tipo de condutas que cremos pode ser de utilidade para as familias.

Podedes descargalo clicando neste texto

Horario Música 2022-23

HORARIO MÚSICA -CURSO 2022-23

 

 
 PRIMARIA

Grupo

curso

 

1º  de Primaria

 Mércores de 13:55 a 14:45 

 

2º  de Primaria Xoves de 10:35 a 11:25
3º de Primaria Martes de 9:45 a 10:35
4º de Primaria

Luns de 10:35 a 11:25

5º de Primaria Venres de 9:45 a 10:35
6º de Primaria Luns de 11:25 a 12:15

Horario 6º Educación Primaria

HORARIO 6º PRIMARIA -CURSO 2022-23

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
9:45 MATEMÁTICAS CASTELÁN MATEMÁTICAS INGLÉS GALEGO
10:35 RELIX./ VALORES MATEMÁTICAS E. FÍSICA GALEGO MATEMÁTICAS
11:25 MÚSICA INGLÉS GALEGO CASTELÁN E. FÍSICA
12:15 HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER
12:40 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO
13:05 INGLÉS NATURAIS TALLER CREATIVO MATEMÁTICAS CASTELÁN
13:55 SOCIAIS SOCIAIS PLÁSTICA NATURAIS SOCIAIS

 

 

Horario 5º Educación Primaria

HORARIO 5º PRIMARIA -CURSO 2022-23

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
9:45 RELIX /PROX. C INGLÉS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MÚSICA
10:35 INGLÉS MATEMÁTICAS GALEGO INGLÉS ED. FÍSICA
11:25 MATEMÁTICAS GALEGO ED. FÍSICA GALEGO SOCIAIS
12:15 HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER
12:40 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO
13:05 CASTELÁN SOCIAIS PLÁSTICA NATURAIS GALEGO
13:55 GALEGO CASTELÁN NATURAIS CASTELÁN SOCIAIS

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut