COMEDOR ESCOLAR

Prazos de matrícula nos servizos de comedor e madrugadores na rede de centros públicos de infantil e primaria. Curso 20217/8

Dende o día 2 ao 23 de xuño de 2017 (ambos os dous incluídos) estará aberto o prazo para a solicitude de reserva de praza e matrícula nos servizos de comedor e/ou de madrugadores para o curso 2017-2018 en calquera dos seguintes centros de educación infantil e primaria públicos de Compostela: Apostólo Santiago, Cardeal Quiroga Palacios, As Fontiñas, Roxos, Vite, Mestre Rodríguez Xixirei, Monte dos Postes, Raíña Fabiola, Ramón Cabanillas e no caso do CEIP Arquitecto Casas Novoa, só no servizo de madrugadores.

iNFORMACIÓN

Impreso