PLAN DE CONVIVENCIA

O  plan  de convivencia    do  centro  é  o  documento  no que  se articula    a  convivencia escolar,  que  garante  unha  educación  en     o exercicio  de     os dereitos e  das    liberdades dentro de     os  principios  democráticos  de convivencia,    así como    en     a prevención  de conflitos e a súa resolución pacífica.

AdxuntoTamaño
Plan Convivencia Ceip A Maia_definitivo_aprobado_xuño23.pdf1.05 MB
Plan de traballo para o benestar e a convivencia.pdf250.83 KB