Buzón de Convivencia

  Dentro dos obxectivos do Equipo de Dinamización da Convivencia escolar, están entre outros:

  • Promover actividades para traballar as habilidades sociais, a autoestima, a intelixencia emocional, a resolución pacífica de conflictos...
  • Fomentar a participación no patio en xogos colectivos que favorezan  a convivencia entre o alumnado na hora do recreo.
  • Deseñar actividades que contribuan a desenvolver a competencia social e cidadá.
  • Colaborar na proposta de actividades  de acollida para o alumnado procedente doutros paises.
  • Promover a relación de igualdade entre homes e mulleres.

   Todos estos obxectivos abarcan aspectos e situacións nos que se poden dar algún tipo de problemática entre os alumnos e alumnas.  Por eso, para facelos visibles, e despois tratar de solucionalos, o Equipo puxo en funcionamento o BUZÓN DE CONVIVENCIA, do que explican a súa utilidade neste video.

Si o necesitas NON DUBIDES EN USALO!