Protocolo de problemas de conduta.

 O departamento de Orientación do Centro quere compartir con todos os membros da comunidade educativa este protocolo de problemas de conduta, con pautas e estratexias, e que podedes ler completo no PDF adxunto.

 

QUE ENTEDEMOS POR PROBLEMAS DE CONDUTA?

Entendemos por problemas de conduta os comportamentos que afectan negativamente a un mesmo e o contorno no que un vive (familia, escola, traballo, veciños) por romper as normas de convivencia e deteriorar o desenvolvemento persoal e social.

Moitos dos rapaces ou rapazas poden presentar algúns problemas conductuais; non obstante, só hai un problema de conduta importante cando a frecuencia e a intensidade destes síntomas provocan unha incapacidade ou deterioración importante na vida familiar, escolar e social.

 

 

AdxuntoTamaño
PROTOCOLO-CONDUTA - web.pdf877.21 KB