CELEBRACIÓN DE CUMPLEANOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Estimadas nais, pais, familias,

Tal e como se vos adiantou nas reunións de outubro, estábamos pendentes de adoptar un acordo en canto á celebración de aniversarios nas aulas de educación primaria. Nestes días chegamos a unha decisión:

Aínda que non se pode considerar competencia nosa nin estamos obrigados, non nos opoñemos a celebrar os aniversarios na aula, entendendo por celebrar: felicitar, facer protagonista ao alumno ou alumna nese día especial permitíndolle que elixa unha actividade para facer conxuntamente na aula (lectura dun libro, cantar, propoñer un xogo para o recreo,…), facilitar que se lle prepare por parte dos compañeiros e compañeiras un recordo, felicitación colectiva, etc. poñendo en valor a súa autoestima e o sentimento de pertenza a un grupo.

Non se admiten lamberetadas [i](pasteis, galletas, bombóns, caramelos, etc).

 

As razóns nas que nos baseamos para adoptar este acordo e  que queremos  compartir con vós son fundamentalmente as seguintes:

  • De saúde:  O incremento de alerxias e intolerancias entre o alumnado.
  • Curriculares: A escola e transmisora de valores e hábitos, entre eles os hábitos saudables e os valores de non consumismo.
  • De respecto ás familias, ao alumnado  e a función equilibradora e compensatoria da escola: Ás veces, de xeito non intencionado, e con algo tan aparentemente inocuo como a celebración dun aniversario, suscítase a competitivade e/ou marxínase a quen non participa destas celebracións;  outras, nin se ten en conta que, nalgúns casos, vai  en contra dos modelos de crianza adoptados e asumidos polas familias.

 

 

Esperamos que entendades e respectedes a nosa decisión.

 

 

Atentamente.

 

Mª Isabel Abelleira Bardanca

Directora

 

 
[i]

Lamberetada: Alimento, xeralmente doce, de sabor agradable que se toma máis por gusto ca polo valor alimenticio.