EQUIPO DIRECTIVO

Directora: Dona Mª Isabel Abelleira Bardanca  Telefono: 881866002

Xefatura de estudos: Dona Inmaculada Rodríguez Maceira. Teléfono: 881866006

Secretaría: Don Francisco López Cañás. Teléfono: 881866006