IMPORTANTE: HORARIOS E PARADAS DOS AUTOBUSES CURSO 21_22

O horario das paradas sempre é  aproximado. Deben estar 10 minutos antes nas paradas.

Os horarios a ter en conta son os de saída da parada inicial, as seguintes poderán sufrir pequenas variacións dependendo do tráfico. Deben cubrir e asinar a autorización que figura a continuación e entregarlla á acompañante do autobús xa o primeiro día que usen o transporte.

 

 

BUS Nº 1

Saída de Igrexa -  Covas ás 8:38h

Lombao: 8:40

Ventosa:8:41

Aldea Nova: 08:45h.

Porto: 08:50h

 

BUS Nº 2

Saída Paseo Fluvial : 08:43h.

Centro Médico: 8:48h

 

BUS Nº 3

Saída de Cortes: 08:30h.

Tarroeira:08:37h. Condomiña: 08:38h

Praza da Maía: 08:45h

 

BUS Nº 4

Pedregal: 08:45h. Chavián (Panadería Xallas): 08:50h

 

BUS Nº 5

Praza da Maía:08:40h

Panadería Xallas: 08:45h

 

BUS Nº 6

Centro Médico: 08:45h

Praza de Maía:8:50 h.

 

BUS Nº 7

Avenida Rosalía Castro, 34 (Supermercado): 8:40h

A  Madalena: 8:44h.

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓNS

Autorización para educación infantil e 1º, 2º, 3º e 4º de educación primaria.

Autorización para 5º e 6º de educación primaria.

 

NORMATIVA SOBRE ACOMPAÑANTES NO TRANSPORTE

Todos os autobuses levan Acompañante Escolar. 

MANUAL DE SEGURIDADE VIARIA E BOAS PRÁCTICAS PARA PERSOAS USUARIAS DO TRANSPORTE DE ESCOLARES 

 

PROTOCOLO DE HÁBITOS SEGUROS 

 

RECOMENDACIÓNS CONCRETAS

 

No caso do alumnado, a guía inclúe 22 accións de como deben actuar os menores para ir ata a parada e subir ao autobús, durante o traxecto e tamén ao baixar do mesmo. Especifícase, por exemplo, que deben chegar uns 5 minutos antes, que non deben camiñar nunca por diante ou por detrás do autobús ou que deben ir sempre sentados co cinto de seguridade.

 

Para os familiares, o documento especifica un total de 7 normas para velar pola seguridade dos seus fillos, entre as que destacan a de avisar con antelación se non se usa o servizo ou levar pezas de visibilidade reflectora se se desprazan andando.

 

En relación aos acompañantes, a guía recolle 13 accións concretas, entre as que destacan o coñecemento preciso do roteiro e do alumnado que cada día sobe e baixa ao autobús. Tamén se apela á responsabilidade de entregar os escolares ao familiar ou persoa autorizada, tanto no colexio como na parada e, no caso de non estar presente, facerse cargo do escolar.

 

No que se refire aos usuarios do transporte, indícanse 5 deberes, entre eles, o de ocupar as prazas que designe o persoal acompañante e cumprir as mesmas normas que as demais persoas usuarias.

 

Para o caso dos condutores, o protocolo sinala 2 normas de obrigado cumprimento, que son respectar todas as normas de tráfico e seguridade viaria e revisar que todos os dispositivos funcionen correctamente e que os carteis  avisadores estean á vista.

AdxuntoTamaño
AUTORIZACIÓN DE RESPONSABLES PARA RECOLLER NA PARADAEDUCINFANTILe1,2,3,4PRIMARIA (2).pdf108.21 KB
AUTORIZACIÓN DE RESPONSABLES PARA RECOLLER NA PARADA5e6.pdf122.36 KB