Skip to Content

Abalar

Consellería de Educación

Secretaría

CALENDARIO ESCOLAR: VACACIÓNS E DÍAS NON LECTIVOS

 

 

Períodos de vacacións

 • Nadal: desde o día 22 de decembro de 2018 ata o día 7 de xaneiro de 2019, ambos inclusive.
 • Entroido: días 4, 5 e 6 de marzo de 2019.
 • Semana Santa: desde o día 13 ata o 22 de abril de 2019, ambos inclusive

 

Alteracións no calendario escolar

 • Festivo autonómico: 19 de marzo
 • Días festivos do Concello de Ames: 30 de maio e 24 de xuño.
 • Día non lectivo solicitado polo centro: 31 de maio

LISTAS DEFINITIVAS DE TRANSPORTE

IMPORTANTE:ACTUALIZACIÓN DAS LISTAS DE TRANSPORTE

 

Por favor, comproben os listados xa que por cuestións organizativas introducíronse algúns cambios

PREMA EN ADXUNTO para poder visualizar o listado completo.

HORARIOS E PARADAS DOS AUTOBUSES ESCOLARES

AUTOBÚS Nº1

Parada

Hora Aprox.

Igrexa _Covas

8:38h.

Aldea Nova 1

8:45h.

Aldea Nova 2

8:45h.

Porto  (Lugar de referencia: ¿Qué como?)

8:50h.

 

AUTOBÚS Nº 2

Parada

Hora Aprox.

Ponte do Paseo Fluvial (Lugar de referencia: Ames Sport)

8:40h

Centro Médico

8:50h

 

AUTOBÚS Nº 3

Parada

Hora Aprox.

Cortes (Lugar de referencia: CEIP Agro do Muíño)

8:30h.

Tarroeira

8:40h.

Condomiña

8:40h

Praza da Maía

8:45h.

 

AUTOBÚS Nº 4

Parada

Hora Aprox.

Pedregal (Lugar de referencia: Rotonda)

8:40h.

Chavián (Lugar de referencia: Panadería Xallas)

8:40h.

 

AUTOBÚS Nº 5

Parada

Hora Aprox.

Praza da Maía

8:35h.

Chavián (Lugar de referencia: Panadería Xallas)

8:40h.

 

AUTOBÚS Nº6

Parada

Hora Aprox.

Centro Médico

8:45h.

Praza da Maía . A recollida pola mañá será no Gadis

8:50h.

 

QUENDAS DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN

PARA OS GRUPOS DE 4º A, 4º B e 4º C de educación infantil establécense as seguintes quendas:

 

 

PERIODO ADAPTACIÓN 2018/19

GRUPO 4º A - AULA 3

TITORA: Mª DOLORES CORUJO MARTÍNEZ

 

ORGANIZACIÓN DOS PRIMEIROS DÍAS

 

 

 

DÍAS 12, 13, 14, 17 E 18,  DE SETEMBRO

 

QUENDA A: Dende as 09:45 ás 11:15H 

QUENDA B: Dende as  11:45 ás 13:15H 

   

 

 

ABUÍN BARBEIRA, MARTÍN

CARDONA DOMÍNGUEZ, JHON EDINSON

 

AGUIÓN BALSA, AINHOA

CASTRO RUFO, MAEBA

 

ARIAS LÓPEZ, IAGO

DE OLIVEIRA QUINTÁNS, OLIVIA

 

BARBEITO GARCÍA, LÍA

FÁBREGAS LALINDE, LARA

 

BARROS TORRE, AARÓN

FARHAT FERNANDES, CATARINA

 

BASELGA GÓMEZ, ABRIL

FERNÁNDEZ SAYÁNS, LOLA

 

BERNÁRDEZ MARTÍNEZ, NURIA

GARCÍA PRIETO, CARLA

 

BLANCO CALVO, XIÁN

GARCÍA PRIETO, MARTA

 

CAO ANTELO, JUAN

GÓMEZ AGRAFOJO, TELMO

 

 

 

 

 

                                                        

 

DÍAS 19, 20, 21, 24, 25

TODOS: DAS 10:00 ÁS 13:00 H.

 

DO 26 DE SETEMBRO EN DIANTE

TODOS Dende as  09:05 ás 14:05 H.

 

 

 

PERIODO ADAPTACIÓN 2018/19

GRUPO 4º B – AULA 6

TITORA: MARTA DE DIOS RECAMÁN

 

ORGANIZACIÓN DOS PRIMEIROS DÍAS

 

 

DÍAS 12,13,14, 17 E 18, DE  DE SETEMBRO

 

QUENDA A: Dende as 09:45 ás 11:15H 

QUENDA B: Dende as  11:45 ás 13:15H 

   

FERNÁNDEZ DOSIL, LEO

LLORET ALVELO, EVA

FERNÁNDEZ DOSIL, MARCO,

LÓPEZ SUÁREZ, MARA

FERNÁNDEZ IGLESIAS, MARTÍN

LUCAS PATIÑO, SIRA

GARCIA VIQUEIRA, VICTORIA

MIGUÉNS MERMET, CATALINA

GÓMEZ ÁLVAREZ, LUCAS

MUÑIZ PÉREZ, ALEJANDRO

GONZÁLEZ LUNA, CANDELA

NEGREIRA CASAS, IZAN

GUERRA NIETO, SOFÍA

NIETO GONZÁLEZ, TANIA

GUERRA PONTE, MARCELA DEL VALLE

PAZ LAX, LAURA

IGLESIAS SAYÁNS, LILY

PEÑA RODRÍGUEZ, LEO

 

 

 

 

 

 

 

DÍAS 19,20,21,24,25

TODOS: DAS 10:00 ÁS 13:00 H.

DO 26 DE SETEMBRO EN DIANTE

TODOS Dende as  09:05 ás 14:05 H.

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO ADAPTACIÓN 2018/19

GRUPO 4º C – AULA 5

TITORA: SANDRA Mª MACEIRA CASTRO

 

ORGANIZACIÓN DOS PRIMEIROS DÍAS

 

 

DÍAS 12,13,14, 17 E 18, DE  DE SETEMBRO

 

QUENDA A: Dende as 09:45 ás 11:15H 

QUENDA B: Dende as  11:45 ás 13:15H 

   

PERMUY MONTERO, ADRIÁN

SALGADO MOSQUERA, AARÓN

POMBO VEGA, LUCÍA

SÁNCHEZ PAZ, MARTA

QUINTÁNS POUSO, MARÍA

SOLAR FIGUEROA, FABIÁN

RAMOS BLANCO, IAGO

TRASANDE VILLAR, ÁGATA

RAPOSO MOSCOSO, FLORA

VARA PAIS, MARIÑA

REGUEIRO LÓPEZ, UXÍA

VILAS VILAOBA,MIREYA

RODRÍGUEZ PÉREZ, HENAR

VILLAVERDE LAREU, ADRIANA

RODRÍGUEZ SANTISO, ÁNGEL

VIVAS CELI, PABLO ENRIQUE

RAMOS MARTÍNEZ, ALBA

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍAS 19,20,21,24,25

TODOS: DAS 10:00 ÁS 13:00 H.

DO 26 DE SETEMBRO EN DIANTE

TODOS Dende as  09:05 ás 14:05 H.

 

LISTAXE DE ALUMNADO TRANSPORTADO CURSO 2018_19

HORARIOS E PARADAS DOS AUTOBUSES ESCOLARES

AUTOBÚS Nº1

Parada

Hora Aprox.

Igrexa _Covas

8:38h.

Aldea Nova 1

8:45h.

Aldea Nova 2

8:45h.

Porto  (Lugar de referencia: ¿Qué como?)

8:50h.

 

AUTOBÚS Nº 2

Parada

Hora Aprox.

Ponte do Paseo Fluvial (Lugar de referencia: Ames Sport)

8:40h

Centro Médico

8:50h

 

AUTOBÚS Nº 3

Parada

Hora Aprox.

Cortes (Lugar de referencia: CEIP Agro do Muíño)

8:30h.

Tarroeira

8:40h.

Condomiña

8:40h

Praza da Maía

8:45h.

 

AUTOBÚS Nº 4

Parada

Hora Aprox.

Pedregal (Lugar de referencia: Rotonda)

8:40h.

Chavián (Lugar de referencia: Panadería Xallas)

8:40h.

 

AUTOBÚS Nº 5

Parada

Hora Aprox.

Praza da Maía

8:35h.

Chavián (Lugar de referencia: Panadería Xallas)

8:40h.

 

AUTOBÚS Nº6

Parada

Hora Aprox.

Centro Médico

8:45h.

Praza da Maía

8:50h.

 

VALES DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

 

 

Poden retirar os vales na Secretaría do centro de luns a venres en horario de 10:00 a 13:00 durante o mes de xullo. Tamén poderán retiralos a partir do 3 de setembro, en horario de 9:00 a 14:00.

PUBLICACIÓN DAS LISTAS DEFINITIVAS DE FONDO LIBROS

 

Publicadas as listas definitivas.

Pode consultar as listas definitivas na porta principal do centro ou consultar o estado do seu expediente (reparto de libros do fondo e vales) accedendo á aplicación no menú "Cidadáns".

IMPORTANTE:

 • Os libros serán recollidos pola nai, pai ou titor/a legal do alumno/a e asinarán o compromiso.
 • Os libros do fondo para 3º de primaria poderán recollelos no centro o día 6 de setembro en horario de 9:00 a 14:00.
 • Os libros do fondo para 4º de primaria poderán recollelos no centro o día 7 de setembro en horario de 9:00 a 14:00. 

 

 

INSTRUCIÓNS PARA A DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO DO CURSO 2017/18 PERTENCENTES AO FONDO SOLIDARIO

 

Prazo:

3º de educación primaria: mércores 20 de xuño.

4º de educación primaria: xoves 21 de xuño.

Lugar e horario de devolución:

Secretaría do centro. De 9:05 a 14:05

Condicións para a devolución:

 • Deben devolvelos os pais, nais, titores legais do alumnado.
 • Os libros teñen que estar en bo estado.
 • Forrados.
 • Sen marcas de lapis, bolígrafo, rotulador, etc.
 • É  obrigatorio retirarlle as etiquetas co nome do alumno ou alumna.

 

 

Non se recollerá ningún libro que non cumpra estas condicións

Si o pai, nai ou representante legal do alumnado  o solicita, poderáselle xerar un documento de “recollida” dos libros de texto efectivamente devoltos.

 

Bertamiráns, 7 de xuño de 2018

 

A DIRECTORA

 

Mª Isabel Abelleira Bardanca

TRANSPORTE ESCOLAR PARA O CURSO 2018/19

1.- Usuarios lexítimos:

2.- Uso do servizo por persoas distintas dos seus usuarios lexítimos:

 3.- A orde de prelación na concesión de autorizacións excepcionais no caso de insuficiencia de prazas no vehículo.

 

MOI IMPORTANTE: LER TODA A INFORMACIÓN  AQUÍ

 

Bertamiráns, 6 de xuño de 2018

A DIRECTORA

 

Mª Isabel Abelleira Bardanca

TRANSPORTE ESCOLAR PARA O CURSO 2018/19

1.- Usuarios lexítimos:

Será usuario lexítimo do transporte escolar gratuíto o alumnado cuxo domicilio se encontre fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar e, en calquera caso, a unha distancia deste superior a 2 km, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios

Para manter a condición de usuario lexítimo, é necesario que se faga un uso continuado do transporte escolar, entendido este como o uso repetitivo del en días fixos da totalidade das semanas do curso 2018-2019. Os usuarios lexítimos de transporte escolar que non fagan uso do transporte escolar de xeito continuado perderán dita condición de usuario lexítimo.

2.- Uso do servizo por persoas distintas dos seus usuarios lexítimos:

 Sen prexuízo do disposto no apartado 1 desta Instrución, ante a eventualidade de que haxa vehículos que conten con prazas vacantes e co obxectivo de optimizar os recursos dispoñibles, poderase autorizar o uso do servizo ao alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de ensino infantil cuxo domicilio estea situado a unha distancia, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios, do centro escolar inferior a 2 km e superior a 1 km en zona urbanizada e 500 m en zona non urbanizada.

Se ben este alumnado non ostenta a condición de usuario lexítimo do transporte escolar, é posible concederlle unha autorización excepcional para o seu uso, sempre que concorran os seguintes requisitos:

  Que existan prazas vacantes

Que non comporte a modificación das rutas

  Que non supoña a creación de novas paradas

Que non incremente a duración do traxecto

  Que non precise a incorporación de acompañante

 As autorizacións excepcionais serán expedidas pola Xefatura Territorial correspondente, ponderándose como circunstancias a ter en conta, discapacidades, a curta idade dos alumnos, a distancia que exista entre o domicilio do solicitante e o centro escolar, as condicións das estradas de acceso aos centros, a situación económica e familiar do alumnado etc.

As ditas autorizacións concederanse en precario, precisándose nelas o feito de que quedarán sen efecto se cambian as circunstancias que as xustifican ou se é preciso asignar as prazas a outro alumnado cun dereito preferente.

3.- A orde de prelación na concesión de autorizacións excepcionais no caso de insuficiencia de prazas no vehículo.

 No caso de que o número de solicitudes de autorización excepcional para o uso de transporte escolar excedan do número de prazas vacantes nos vehículos, seguirase a seguinte prelación:

Terá prioridade en primeiro lugar os alumnos que teñan irmáns e irmás escolarizadas forzosamente no centro mentres estes permanezan nel.

 En segundo lugar, o alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de ensino infantil cuxo domicilio estea situado a unha distancia do centro escolar inferior a 2 km e superior a 1 km en zona urbanizada e 500m en zona non urbanizada (con prioridade, á súa vez, dos discapacitados ou menores en idade sobre os maiores cando sexa preciso).

En terceiro lugar o alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de educación infantil escolarizado en centro distinto do que lle corresponde por área de influencia (con prioridade, á súa vez, dos discapacitados ou menores en idade sobre os maiores cando sexa preciso).

 En cuarto lugar o alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de educación infantil que solicite, por causa de proximidade xeográfica, a utilización do transporte dun centro distinto daquel no que está escolarizado (con prioridade, á súa vez, dos discapacitados ou menores en idade sobre os maiores cando sexa preciso).

En quinto lugar o alumnado de ensinanzas non obrigatorias (con prioridade, á súa vez, dos discapacitados).

Finalmente, as persoas usuarias do programa TES+BUS.

Cando a prelación non poda establecerse pola Dirección do centro conforme á orde de preferencia anterior, porque o número de solicitantes pertencentes ao mesmo grupo exceda do número de prazas, o centro educativo formulará unha proposta numerada de candidatos ás autorizacións excepcionais ante a Xefatura Territorial que corresponda. Para este fin, confeccionará unha lista ordenada do primeiro ao último de todos os solicitantes na que, ademais de terse en conta as prioridades anteriores, valorarase as discapacidades, a idade dos alumnos, a distancia que exista entre o domicilio do solicitante e o centro escolar, as condicións das estradas de acceso aos centros e a situación económica e familiar dos alumnos. Cando como consecuencia da incorporación de novo alumnado que se produza durante o curso escolar, sexa preciso ceder a praza de transporte a un usuario lexítimo, o centro educativo que formulou a proposta orixinaria valorará de novo as solicitudes recibidas elevando á Xefatura Territorial correspondente unha nova proposta na que se distribúan as prazas sobrantes, aplicando os criterios de preferencia e ponderación recollidos neste apartado 3.

 

Bertamiráns, 6 de xuño de 2018

A DIRECTORA

 

Mª Isabel Abelleira Bardanca

DÍAS NON LECTIVOS NO MES DE MAIO

DÍAS NON LECTIVOS PARA MAIO

Maio

1

Día non lectivo. Día da Festa do Traballo.

10

Festivo no Concello de Ames

11

Día non lectivo solicitado polo centro

17

Día non lectivo. Día das Letras Galegas.

Distribuir contido


Usuarios conectados

Agora mesmo hai 0 usuarios e 0 invitados conectados.

by Dr. Radut