PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR

É unha obriga  para todos os centros docentes non universitarios de dispoñer do seu propio Plan de Autoprotección. Preténdese, entre outras cousas, programar as pautas de actuación fronte a posibles emerxencias, determinar a organización de persoas que han de actuar en caso de emerxencia para que garantan rapidez e eficacia nas accións que se han de emprender, así como  ofrecer información a todos os usuarios das instalacións sobre como deben actuar ante unha emerxencia e organizar as relacións que sexan necesarias para a coordinación cos servizos externos.

AdxuntoTamaño
PLAN_AUTOPROTEC_CEIP_A_MAIA.pdf2.17 MB
DESEÑO DE EVACUACIÓN.pdf358.83 KB