PROXECTO DE XESTIÓN

Segundo o artigo 123 da LOE, os centros públicos deben expresar a ordenación e utilización dos seus recursos, tanto materiais coma humanos, a través da elaboración do seu proxecto de xestión, nos termos que regulen as administracións educativas. Estas poden delegar nos órganos de goberno dos centros públicos a adquisición de bens, contratación de obras, servizos e subministracións. Esta autonomía de xestión debe estar de acordo co Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas.

 

AdxuntoTamaño
PROXECTO DE XESTIÓN DO CEIP A MAÍA.pdf427.39 KB