Admisión de alumnado

ADMISIÓN DE ALUMNADO EN EDUCACIÓN INFANTIL E EDUCACIÓN PRIMARIA PARA O CURSO 2010/11

(Orde do 17 de marzo de 2007, D.O.G. do 19 de marzo)

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Do 1 de marza ata o 6 de abril.

PUBLICACIÓN DE LISTAXES DO ALUMNADO ADMITIDO: 30 de abril.

PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA: Do 20 ao 30 de xuño.

CENTRO DE ADSCRICIÓN: I.E.S. G. Torrente Ballester (Pontevedra)

Iniciar sesión: Acceso

Profesorado

Alumnado

Pais/Nais