Instalacións deportivas

O Colexio dispón dun ximnasio, provisto de almacén, vestiarios con duchas e aseos para alumnos e alumnas, vestiario con ducha e aseo para minusválidos e vestiario para o profesor/a de Educación Física.

Dispoñemos dunha bastante boa dotación de material de Educación Física e de Psicomotricidade, e tamén temos tres mesas de tenis de mesa.
No patio está situada unha pista polideportiva para balonmán, baloncesto e voleibol. No recinto dos mais pequenos dispoñemos dun parque infantil que pode ser utilizado nas actividades de psicomotricidade.

Iniciar sesión: Acceso

Profesorado

Alumnado

Pais/Nais