Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial