Proxectos do Viveiro do IES de Fene

Datos do viveiro:

Enderezo: O Pazo, 13-15, 15528, Fene
Teléfono: 881938280
Titor/a actual: Mónica Vázquez Vilela
Contacto co viveiro: viveiro.ies.fene@edu.xunta.gal

Relación de empresas do Viveiro do IES de Fene: