Proxectos do Viveiro do IES Armando Cotarelo Valledor

Datos do viveiro:

Enderezo: Rúa Armando Cotarelo Valledor, 4-6, 36611, Vilagarcía de Arousa
Teléfono: 986512311
Titor/a actual: Alicia Rodríguez Díaz
Contacto co viveiro: viveiro.ies.armando.cotarelo@edu.xunta.gal

Relación de empresas do Viveiro do IES Armando Cotarelo Valledor:


 • Emprendedor:
  Jorge Campaña Padín
  Sergio González Llovo
  Cristina Janza Barreira
  Jorge Quevedo Durán

  Asesoría e deseño de marcas e imaxes corporativas adaptadas ás empresas de informática (especialmente, industria do videoxogo...

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Emprendedor:
  Josefa Pereira Leal

  Servizo de mantemento de redes informáticas e asesoría.

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa