Proxectos do Viveiro do CIFP Politécnico de Santiago

Datos do viveiro:

Enderezo: Rúa Rosalia de Castro, 133, 15706, Santiago de Compostela
Teléfono: 881867601
Titor/a actual: María Teresa Moya Fernández
Contacto co viveiro: viveiro.cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.gal

Relación de empresas do Viveiro do CIFP Politécnico de Santiago:


 • Logo da empresa do viveirista
  Emprendedor:
  Pedro Cantelar Ces
  Marcos Pérez Cantelar
  Yago Pérez García

  A principal actividade será a reparación de dispositivos móbiles (pantallas, baterías...) tratando de innovar en temas...

  Situación no viveiro: No viveiro, en funcionamento como empresa
 • Emprendedor:
  Lucas García Viz
  José Francisco González Piñeiro
  Pablo Rodríguez del Puerto

  Concretar, realizar e despregar as ideas do cliente para obter o produto final axeitado as súas demandas.

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Emprendedor:
  Alberto González Bonome

  Fabricación e venda de guitarras de metal.

  Situación no viveiro: Fóra do viveiro
 • Emprendedor:
  Emmanuel K. Yawson

  Ofrece un servizo que pretende poñer en contacto  a través dunha plataforma web, a profesionais do sector do automóbil...

  Situación no viveiro: Fóra do viveiro
 • Emprendedor:
  Antón Rodríguez Rodríguez

  A empresa vaise adicar básicamente a mantemento de xardíns. Tamén fará traballos puntuais de xardenería para partuculares que...

  Situación no viveiro: Fóra do viveiro
 • Emprendedor:
  Emmanuel Kojo Yawson

  Venta colectiva de artígos/produtos non perecedeiros en internet.

  Situación no viveiro: Fóra do viveiro