Proxectos do Viveiro do CIFP Manuel Antonio

Datos do viveiro:

Enderezo: Avenida de Madrid, s/n - (Apartado 3138), 36214, Vigo
Teléfono: 886120750
Titor/a actual: Elena Otero Eimil
Contacto co viveiro: viveiro.cifp.manuel.antonio@edu.xunta.gal

Relación de empresas do Viveiro do CIFP Manuel Antonio:


 • Emprendedor:
  Rubén Alfaya Blanco
  Rubén Alfaya Fernández
  Lucía Picallo López

  Crear produtos de suplementación alimentaria saudables, nutritrivos e que presentan un beneficio para a saúde das persoas que...

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Emprendedor:
  Mónica Salinero Amor
  María Soliño González

  APP multiplataforma a través dun servizo de SaaS. Esta aplicación ofrecería o seu deseño e soporte a outras axencias como...

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Emprendedor:
  Celso Gómez Corbal

  Solución web para promover destinos turísticos de forma entretida en base a desafíos.

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Web con actividade relacionada co turismo mariñeiro para a valorización e a difusión do traballo no medio mariño, así como as...

  Situación no viveiro: Fóra do viveiro
 • Logo da empresa do viveirista
  Emprendedor:
  Marcos Echevarría Domínguez
  Waldo Díaz Porto

  Ferramenta web para que as parellas que se van a casar soliciten información ás empresas e profesionais dunha maneira cómoda e...

  Situación no viveiro: Fóra do viveiro
 • Logo da empresa do viveirista
  Emprendedor:
  Campos Cameselle, Marcos
  Garrido Baena, Sergio
  Veloso Domínguez, Iago

  Publicidade e marketing na web e nas redes sociais.

  Situación no viveiro: Fóra do viveiro, en funcionamento como empresa
 • Logo da empresa do viveirista
  Emprendedor:
  Gutiérrez Ojea, Alejando
  Román Rodríguez, Sergio

  Servizo integral a  empresas: creación e deseño de páxinas web e portais informativos, posicionamento, community manager, aplicacións como channel...

  Situación no viveiro: Fóra do viveiro, en funcionamento como empresa