Proxecto IDiVET

IDiVET - Improving Digital Learning in VET (N°2020-1-FR01-KA226-VET-095619) - é un proxecto de colaboración estratéxica financiado polo programa Erasmus+ que busca fomentar a implantación de enfoques pedagóxicos innovadores e o uso de tecnoloxías dixitais nas ensinanzas de Formación Profesional.

Para dar resposta ás circunstancias creadas pola pandemia da COVID-19, o programa Erasmus+ introduciu en 2020, de xeito excepcional, formatos adicionais de asociacións estratéxicas. Neste contexto 5 socios europeos uniron as súas capacidades para crear o proxecto IDiVET dentro da convocatoria de "Asociacións para a Preparación da Educación Dixital no campo da educación e formación profesional (KA226)".

Este proxecto apoiará aos profesores e formadores de FP no desenvolvemento de novas prácticas innovadoras, fomentará o uso das tecnoloxías dixitais e dará soporte aos centros de FP nesta nova normalidade, desenvolvendo solucións adecuadas á formación híbrida e en liña.

Consorcio

Xunto coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade participan neste proxecto os seguintes socios:

Association Nationale pour la Formation Automobile(ANFA), de Francia: coordinadora do proxecto. ANFA é unha organización sen ánimo de lucro xestionada polos axentes sociais do sector da automoción de Francia. ANFA promove o emprego e a renovación da man de obra neste sector. Unha das súas tarefas é facer que a FP dea resposta ás necesidades reais do sector. ANFA traballa cunha rede de 80 centros de FP asociados en toda Francia.

Scuola Centrale Formazione Associazione (SCF), de Italia: SCF é unha organización sen ánimo de lucro recoñecida polo Ministerio de Traballo que agrupa 47 organizacións que xestionan 106 centros de FP distribuídos en 11 rexións de Italia. SCF traballa para ofrecer un apoio representativo e unha coordinación eficaz a todos os seus membros, cun interese específico en metodoloxías, avaliación, innovación e transferencia de boas prácticas.

Ammattiopisto Luovi, de Finlandia: Luovi ofrece educación secundaria superior e formación para mozos e adultos de todo o país en Finlandia. É a maior institución de educación especial profesional de Finlandia con 1.800 estudantes con necesidades especiais en FP inicial e máis de 20 centros en todo o país.

Société d'Enseignement Professionnel du Rhône (SEPR), de Francia: SEPR é o primeiro centro de FP da rexión de Auvergne-Rhône-Alpes e un dos máis importantes de Francia. A institución coopera con centros de FP estranxeiros para a innovación e o intercambio de boas prácticas, relacionados con diversos temas, incluídos os recursos de e-learning. En particular, SEPR foi seleccionado pola Comisión Europea para implantar a ferramenta SELFIE, que está destinada a axudar aos centros educativos e institucións a avaliar os seus métodos de aprendizaxe na era dixital.

Contexto

A pandemia da COVID-19 acelerou a necesidade de desenvolver prácticas dixitais innovadoras na área da educación, especialmente na FP. Debido á súa maior compoñente práctica, a transición cara a dixitalización da FP é máis complexa que noutras ensinanzas.

A medida que as medidas e restricións anti-COVID-19 aumentaban en todo o mundo, os centros de FP e as administracións educativas tiveron que adoptar solucións rápidas para manter a oferta de ensino e formación. Nalgúns casos, isto implicou o despregue de prácticas e ferramentas dixitais coas que os docentes non estaban moi familiarizados, sen poder prestar moita atención aos enfoques pedagóxicos subxacentes.

Non obstante, a pandemia non só se percibiu como un desafío importante senón tamén como unha oportunidade, acelerando a introdución de novas prácticas dixitais que requirirían moito máis tempo en circunstancias normais, e permitindo desbloquear o potencial creativo e innovador dos profesores e formadores europeos de FP.

Obxectivos

Ata agora, a experiencia da pandemia e o seu impacto nas prácticas dixitais na FP non foron analizados en detalle. Este proxecto pretende apoiar a adopción de enfoques innovadores e tecnoloxías dixitais en FP dun xeito dobre. 

En primeiro lugar, analizaranse as prácticas dixitais desenvolvidas en FP desde o comezo da pandemia e crearase un repositorio de exemplos concretos de boas prácticas no ámbito automoción.

En segundo lugar, partirase desta análise para elaborar recomendacións xerais sobre os principios nos que debe apoiarse unha FP dixital de calidade. Así mesmo, desenvolverase un curso de formación transnacional para profesores e formadores de FP que versará sobre estes aspectos.

Para iso, o proxecto expandirase en proxectos e iniciativas nacionais e europeas, como SELFIE e DigCompEdu e basearase na experiencia compartida e complementaria dun consorcio que reflicte a variedade da FP en toda Europa.

Temporalidade

Desde xuño de 2021 ata marzo de 2023 (22 meses).